Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika:
  
  

Práce alchymistická

 
Autor: UnknowN
Hodnocení: Hlasovalo: 6 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.83
  
  

Jak nakládat s následujícím textem:

1. Text lze použít pouze jako pomůcku pro vaší představivost (pokud si alchymistu dovedete představit jen jako člověka, který prostě nějak splácá suroviny, magenergii a základ a něco mu z toho vypadne) a roleplaying (pokud chcete, aby alchymista mohl o své práci mluvit jako zasvěcený expert).

2. Text lze použít jako inspirativní pomůcku při vymýšlení výrobních postupů nových (případně i stávajících) lektvarů. Potom níže uvedené můžeme buď brát jako že se to rozumí samo sebou a každá správná alchymistická laboratoř je plně vybavená (například že nové vybavení si pořizuje za peníze potřebné pro přestup na novou úroveň), tudíž nic z níže uvedeného achymistickou práci pravidlově neovlivní, nebo můžeme níže uvedené předměty obdařit cenami dle podmínek daného světa a alchymista by si svou laboratoř musel postupně zařizovat, například aby mohl vyrábět složitější a složitější lektvary.

3. V závislosti na vybavenosti alchymistické laboratoře a vnějších okolnostech na vybavení nezávisejících lze upravovat šanci na úspěšnou destilaci magenergie, či výrobu alchymistického předmětu.

4. Ani theurgové nepřijdou zkrátka, byť jim text nepřinese tolik, co běžným alchymistům a pyroforům. Theurgickou práci vybavení laboratoře ovlivní málo, nebo vůbec ne. Zato vnější vlivy, jako je postavení hvězd a planet ano - potom se nějaké to vybavení hodí, aby mohl theurg tyto vnější vlivy pozorovat. Někteří démoni mohou být povolatelní jen za určitých podmínek, příznivé konstelace mohou zvýšit šance na kontakt se sférami, nepříznivé mohou tyto šance naopak snížit. Když už nic jiného, má theurg alespoň na co se vymluvit, když neuspěje ("To ta zatracená konjunkce Neptunu a Venuše, vaše výsosti...").

5. Kombinace výše uvedeného v libovolném poměru.

Je půlnoc, Jupiter je v konjuknci s Marsem, měsíc je v úplňku a jeho svit je zaostřen na krystalky vyvařené medvědí moči a akord Cis-A-Ges stimuluje vlkodlačí sliny. Teď stačí spustit dávkování a ve správnou chvíli to prozářit magickou energií a dát k ledu. Když se to povede, splní se mi můj sen: Dokonalé a universální mýdlo. A když ne, ví bůh.

Co může být pro alchymistickou práci důležité:

Materiál

Některé látky navzájem velmi ochotně reagují. Pokud by se jednalo například o lektvar a sklo, ze kterého je vyrobaná baňka tento lektvar obsahující, mohlo by to mít katastrofální následky.

Světlo

Na různé alchymistické postupy může mít světlo nezanedbatelný vliv. Nemluvíme však pouze o přítomnosti / nepřítomnosti světla, mluvíme zde také o světle rozličných nebeských těles. Některé lektvary by nebylo možné vytvořit, pokud by na ně během výroby nedopadalo například měsíční světlo v jeho určité fázi. Jiné lektvary naopak musí být tvořeny v absolutní tmě. Někdy se světlo musí zaostřit, jindy rozptýlit. Proto může alchymistická práce zahrnovat i práci se zrcadly, čočkami a jinými optickými instrumenty.

Zvuk

Zvukové vibrace mohou mít velký vliv na probíhající reakce a uspořádávání částic. Někdy stačí jen jeden tón, jindy jsou potřeba komplikované akordy.

Elektromagnetismus, el. proud

I tyto aspekty jsou při výrobě alchymistických produktů důležité. Ten lektvar potřebuje být umístěn v magnetickém poli, onen zase v elektrickém, tímto lektvarem musí projít elektrický proud, jinak by se nepovedl. Mimo jiné zahrnuje i elektrolýzu.

Postavení nebeských těles

Planetám a dalším nebeským tělesům, stejně tak jako jejich vzájemným polohám v některých speciálních případech, bývá často připisována magická moc. Měsíc v úplňku jakožto významný okultní symbol, zatmění Slunce, jakožto předzvěst konce světa, souhvězdí, podle kterých vznikla znamení zvěrokruhu, příznivý či nepříznívý vliv planet, o jakém se můžeme dočíst v horoskopech, průlet komety interpretovaný jako znamení, a nesmíme zapomenout ani na konjunkci - okamžik, ve kterém se některé planety ocitnou za sebou v jedné řadě.

Zeměpisná poloha

Zeměpisná poloha má svůj smysl zejména kvůli existenci energetických uzlů a geopatogenních zón. Vystavět svou laboratoř nad jedním z těchto uzlů může přinést nečekané úspěchy, zatímco laboratoř nad geopatogenní zónou po sobě pravděpodobně zanechá přinejlepším jen kráter.

ALCHYMIE A PYROFORIE (VÝROBA LEKTVARŮ, JEDŮ, VÝBUŠNIN...)

Obsah následujících řádků je důležitý zejména pro takové alchymistické produkty, které mají charakter nějaké hmoty - plynu, kapaliny, či pevné látky (př.: lektvar = kapalina, jed = kapalina, ohnivá hlína = pevná látka, ale už ne kouzelný meč), kterážto je nanejvýše uložena do nějaké nádoby (flakónek, kovová koule v případě bomby...).

A) "Kotlíková" alchymie

Kotlíková alchymie je snad tou nejjednodušší možnou verzí alchymie - není k ní totiž potřeba nic jiného než kotlík z toho správného materiálu, správný míchací nástroj, oheň a potřebné suroviny, přičemž jak v laboratoři, tak na cestách je možné použít stejný kotlík. Standartně se používá kotlík o objemu pěti čtvrtek. Materiálů použitelných na výrobu alchymistického kotlíku je celá řada. Od těch obyčejných, jako je bronz, železo, ale třeba i hlína, až po kotlíky z různých slitin či vzácných materiálů. Stejně tak míchací nástroj může být vyroben z kdečeho. Většinou ale stačí klasická dřevěná vařečka. Cena obyčejného kotlíku a míchadla je zanedbatelná (dohromady tak pár stříbrných) a alchymista na nižších úrovních ani nic jiného potřebovat nebude. Teprve až složitější lektvary mohou vyžadovat kotlík a míchadlo z nějakého konkrétního materiálu a složitý výrobní postup, zahrnující zahřívání na správnou teplotu, míchání, přesné pořadí a dávkování přidávaných přísad apod.

B) "Vědecká" alchymie

Vědecká alchymie je charakteristická množstvím složitých nástrojů, baněk a bublajících vodiček.

I. Laboratorní alchymie

Základní vybavení

 • alchymistické sklo (baňky, trubičky, chladiče...)
 • alchymistický kov (stojany, trojnožky, kotlíky, hmoždíře...)
 • alchymistická keramika (třecí misky...)
 • slabý oheň (lihový kahan)
 • silný oheň (ohniště)

Nadstandartní vybavení

0. Nealchymistické vybavení s užitím v alchymii

Položky v tomto bodě nejsou nijak specifické pro alchymistickou práci a mohou se objevovat i v celé škále jiných souvislostí. Jejich výroba může zahrnovat znalosti matematiky, fyzikálních zákonů a specifických výrobních postupů - avšak není to nic, co by bylo na alchymii závislé. Alchymista může jen těm správným lidem zadat své požadavky a dostane potřebný produkt.

 • Výbava pro zpracovávání a obrábění kovů (výheň, kovadlina, metalurgické nářadí...)
 • Spektroseparační mnohostěny
  • skleněné
  • drahokamenné
  • sklokapalinové
 • Zrcadla
  • plochá
  • křivená (oblouková, kulová, parabolická...)
  • složená
 • Čočky
  • jednostraně vyduté
  • jednostraně vypuklé
  • dvoustraně vyduté
  • dvoustraně vypuklé
  • vydutě-vypuklé
  • speciální
 • Stabilní astronomická pozorovací zařízení
  • dalekohledy
  • lokální empirické observatoře
 • Obyčejné magnety
  • kuličkové
  • jehličkovité
  • bodové
  • malé ploché
  • tyčové
  • podkovové
  • deskové
 • Vodiče
  • přímý vodič
  • cívka
  • plochý vodič
  • elektroda
 • Bezpečnostní zástěna
 • Odvětrávání
1. Speciální komponenty
 • Magický kahan
 • Odolnější alchymisitické sklo
 • Alchymisitcké sklo z "izolu"
 • Kryomagický kondenzátor
 • Chronometrický dávkovač
 • (De)Pneumatizér
 • Koloidizér
 • Mikromanipulátor
 • Magenergetizátory (solidoidní, fluidoidní, pneumoidní, energoidní)
2. Optické aparáty
 • Světelný kapacitor
 • Polarizátor
 • Selektivní amplifikátor
 • Zářiče (lunární, solární, astrální...)
 • Noxoskop
3. Akustické aparáty
 • Kalibrovatelné akustické oscilátory
  • - ponořovací
  • - kontaktní
  • - rezonanční
 • Rezonátor
4. Elektro-magnetické aparáty
 • Magiomagnet
 • Lapač blesků
 • Elektrifikátor

Slovníček pojmů

Spektroseparační mnohostěny

Jedná se o předměty, pracující na základě poznatku o lomu světla. Díky nim je možné například rozdělit bílé světlo na jeho jednotlivé složky (barvy duhy). Typickým příkladem těchto předmětů jsou skleněné hranoly, avšak pojem "spektroseparační mnohostěny" zahrnuje mnohem víc než to. Nejen že se nemusí jednat pouze o hranoly, ale i o jiné mnohostěny, pravidelné i nepravidelné, navíc se také mohou lišit podle materiálu, z něhož jsou vyrobeny. Kromě skla se nabízí poměrně široká škála drahých (i polodrahých) kamenů, u kterých se využívá toho, že kromě schopnosti lámat světlo také světlu po průchodu dodají specifické vlastnosti (to je způsobeno průchodem světla krystalovou strukturou daného drahého kamene). A konečně sklokapalinovými myslíme ty, které jsou tvořeny skleněnou schránkou vyplněnou tekutinou a využívají "lámacích" vlastností různých kapalin, obyčejných i neobyčejných.

Lokální empirické observatoře

Nejjednodušší L.E.O. získate tím, že zapíchnete do země klacek a každou hodinu si uděláte značku na místě, kam jeho vrcholek vrhá stín. Když budete dostatečně trpěliví, budete potom schopni podle toho, kam klacek vrhá svůj stín, určit denní i roční dobu.

L.E.O mohou pracovat na různých principech. Jak jsme si řekli výše, mohou se orientovat podle stínu, ale také se mohou orientovat například podle světla (postavíte stěnu, uděláte v ní díru, a pozorujete jak cestuje kroužek světla, které touto dírou prochází) či pohybu nebeských těles.

Nejsofistikovanější L.E.O. potom nabývají například podobu známého Stonehenge.

Magický kahan

Kahan fungující na magenergii, vyznačující se snadnou regulací teploty plamene, která může být jak podstatně nižší než u plamene přírodního, tak o něco vyšší.

Odolnější alch. sklo

Alchymisitické sklo vyrobené tak, aby snášelo vyšší teploty a rozdíly tlaků.

Alch. sklo z "izolu"

Izol je zvláštní materiál sloužící k odizolování vnějších vlivů. Díky svým unikátním vlastnostem působí v mikroskopickém měřítku na ostatní předměty odpudivými silami - to se projeví tím, že samotného izolu se nelze dotknout - mezi izolem a čímkoliv jiným je vždy mikroskopické prázdno. Izol jako takový je příliš drahý materiál na to, aby se z něj vyráběly celé alchymistické součásti, proto se jen nanáší ve slabých vrstvičkách tam, kde je ho zapotřebí.

Kryomagický kondenzátor

Speciální součást alchymistické aparatury, využívající magenergii k chlazení. Plyny při průchodu tímto kondenzátorem vytvářejí kapénky a ty pak kondenzátorem stékají tam, kde je alchymistický proces vyžaduje. Pracuje rychleji, než skleněný aparát v základní alchymisitické výbavě, a je také skladnější.

Chronometrický dávkovač

Tento aparát slouží k časově přesnému dávkování. V podstatě se jedná o ventil, u kterého lze nastavit jak dlouho a jak moc má být otevřený, jak dlouho má být zavřený, a případně jestli má cyklicky opakovat své nastavení.

(De)/pneumatizér

Kombinovaná vývěva a kompresor pracující na magenergii. Slouží ke zvyšování / snižování tlaku v alchymistických nádobách, případně je možné toto zařízení použít pro vhánění plynů potřebných pro reakci (například kyslík, pro lepší hoření), nebo naopak pro odčerpávání těch, které chceme získat, či těch, kterých se chceme zbavit.

Koloidizér

Tento aparát slouží k oddělování miniaturních částeček z většího kusu hmoty do kapaliny. Funguje pouze na anorganické látky. Například po připojení na lžičku z pravého stříbra a jejím ponoření do vody po nějakém čase vznikne koloidní roztok stříbra (který je pak možné použít jako ochranný sprej proti lykantropům, například).

Mikromanipulátor

Komplikovaný aparát, který k sobě dovede skládat atomy a molekuly podle přání alchymisty, má-li příslušné atomy a molekuly k dispozici a pokud mu dodáme dost dost magenergie. Například z mědi a cínu by dokázal sestavit bronzový meč, s ideálně rozloženými částicemi a bez kazů. Tento aparát je však nesmírně složitý na ovládání a tak by si konstrukce meče vyžádala značné množství zkušeností z alchymistovy strany. Čím jednodušší tvary, tím snadněji se s mikromanipulátorem pracuje.

Magenergetizátory

Jedná se o zařízení na přidávání magenergie do alchymisitckých přípravků, pracujících na rozličných principech. Solidoidní převádějí magenergii na pevnou formu, fluidoidní na kapalnou, pneumoidní na plynnou a energoidní produkují magenergetické záření. Forma, v jaké je magenergie dodána, může ovlivnit její schopnost splynout s ostatními substancemi.

Světelný kapacitor

Složité optické zařízení, které je schopné polapit a udržet světlo, které na něj dopadá a tím pádem světlo uskladnit. Ideální, pokud se například chystáte na pokus, který vyžaduje přímé světlo měsíce v úplňku a jako na potvoru je zataženo.

Polarizátor

Upravuje světlo, které jím prochází, na polarizované. Fyzikálně vzato, různorodé elektromagnetické vlnění které projde polarizátorem je upraveno tak, že se jeho jednotlivé složky vlní v rovnoběžných rovinách. Prakticky vzato dodává procházejícímu světlu určité specifické vlastnosti, bez kterých by některé pokusy byly neuskutečnitelné.

Selektivní amplifikátor

Některé pokusy mohou vyžadovat například světlo jedné konkrétní hvězdy. Aby takové pokusy probíhaly lépe, stačí tento aparát zaměřit na příslušnou hvězdu a on její svit zachytí, zesílí, a vyšle požadovaným směrem.

Zářiče

Jejich účelem je nahrazovat světlo, které k nám přichází z rozličných nebeských těles.

Noxoskop

Toto zařízení odfiltruje denní světlo, takže je s jeho pomocí v kombinaci s dalekohledem možné i v pravé poledne pozorovat hvězdy a planety, jakoby byla noc.

Kalibrovatelné akustické oscilátory

jedná se o přístroje schopné vydávat zvuky o přesné výšce / hloubce. Zvukové vibrace mohou ovlivnit alchymické reakce nebo uspořádávání krystalů.

Rezonátor

Objekt sloužící k zesílení zvuků a jejich odražení požadovaným směrem (podobný efekt mají dutiny ve strunných hudebních nástrojích - kytara, housle...)

Magiomagnet

Aparát generující magnetické pole v závislosti na množství dodávané magenergie.

Lapač blesků

Odmyslíme-li si bleskosvod a následné vodiče, je lapač blesků složité zařízení, které může blesk přesměrovat tam, kde je ho potřeba, nebo uskladnit ve speciálních nádobách. Energie blesku sice sama nic nedokáže (maximálně usmažit neopatrnou obsluhu přístroje), lze ji však využít jako impulz, který nastartuje potřebné procesy (oživení alchymisiticky předpřipraveného mrtvého, například). Problém je v odhadování síly blesků - slabé blesky nemusí mít potřebný efekt, silné blesky mohou být životu nebezepečné.

Elektrifikátor

Alchymický elektrický článek. Generuje stejnosměrné napětí.

5. Ochranný oděv

rukavice - základní alchymistická ochranná pomůcka. Chrání ruce před poleptáním apod.

brýle - chrání alchymistovy oči před leptavými výpary, výstřiky rozličných tekutin a letícími úlomky skla v případě výbuchu.

maska - slouží k odfiltrování škodlivin ze vzduchu, který alchymista dýchá.

oblek - kompletní alchymistická ochrana, chránící v kombinaci s výše uvedenými položkami celé tělo.

II. Polní alchymie

Alchymisté, ať už je na dobrodružství vytáhly jakékoliv okolnosti, s sebou pochopitelně nemohou nosit celou svou laboratoř. Místo toho si s sebou berou tak zvaný eMPAP - Malé Přenosné Alchymistické Pracoviště. Jedná se o skříňku 50×30×50 coulů, vážící 60 mincí a vybavenou popruhy (aby se dala nést v ruce či na zádech), která ukrývá mnoho skládacích přihrádek s rozličným alchymistickým náčiním a zmenšené verze základních součástí alchymistické aparatury. Díky měkému obložení jsou v zavřeném stavu křehké instrumenty částečně chráněny před otřesy (pokud zavřený eMPAP drží alchymista v ruce a pustí ho na zem, tak se nic nerozbije, ale pokud by ho hodil ze skály, tak se pochopitelně rozbije). Jakmile ho alchymista otevře a začne pracovat, musí si už dávat pozor, aby do něj někdo nešťouchnul nebo aby mu do eMPAPu nekopnul či nešlápnul.

Za normálních okolností dostane alchymista první eMPAP zadarmo, druhý si musí koupit za 50 zlatých.

C) Skladování magenergie a surovin

V laboratořích alchymisté nemusí skaldovat magenergii a suroviny na jednom místě - mohou mít všechno v lahvičkách, šuplíčcích a nádobkách, porůznu rozmístěných po celé laboratoři. Alchymista - cestovatel ale vše skladuje v přiruční "truhle". Tato truhla má rozměry 30×15×10 coulů, váží 15 mincí a její pořizovací cena je 10 zlatých (svou první alchymista dostane zadarmo). Truhla je uzpůsobená tak, aby do jejího nitra nezasáhly nažádoucí povětrnostní vlivy, její vnitřní stěny jsou vystlány materiálem, který pohlcuje vzdušnou vlhkost a navíc bylo při její výrobě dbáno na to, aby byla co nejlépe tepelně odizolvaná od okolí. Jednotlivé položky obsahu truhly jsou od sebe kromě svých vlastních obalů a nádobek ještě odděleny nastavitelnými přihrádkami.

THEURGIE (VÝROBA KOUZELNÝCH PŘEDMĚTŮ)

A) Základní theurgie

Pojmem "základní theurgie" označujeme to, co provozují alchymisté na prvních pěti úrovních při výrobě kouzelných předmětů, případně pyroforové při výrobě talismanů.

1. Kotlíkový přístup

Alchymista si připraví speciální "nálev" (ve vhodné nádobě, do které se očarovávaný předmět vejde, což v některých případech může být právě alchymistický kotlík) z magenergie a surovin, do kterého potom obyčejný základ pro magický předmět ponoří. Magické vlastnosti nálevu se pak do předmětu "vsáknou".

2. Rituální přístup

Alchymista položí na podlahu nemagický základ předmětu, potom kolem nakreslí tajmné runy, zapálí svíce, připraví kádinky s magenergií a surovinami, načež začne odříkávat slova tajemné formule. Nejprve se k životu probere magenergie, která začne vířit vzduchem v podobě barevné energie, nabere s sebou suroviny a vytvoří zvláštní okultní dým, kterýžto potom začne proudit do připraveného předmětu.

3. Vědecký přístup

Alchymista nemagický základ potře směsí surovin a pomocí energoidního magenergizátoru ho prozáří magenergií. Magenergie, která přitom projde nátěrem, získá specifické vlastnosti, takže se v cílovém předmětu usadí a dodá mu tak jeho kouzelnou moc.

B) Pokročilá theurgie

Zde se jedná o klasickou práci s astronem, kontaktování sfér. Na rozdíl od základní theurgie je theurgie pokročilá mnohem závislejší na vnějších vlivech, jako je postavení nebeských těles apod. Ačkoliv ke kontaktu se sférami není potřeba nic víc než astron, přesto se theurgům hodí mít dalekohledy a další prostředky pro pozorování hvězd a planet. Díky nim totiž mohou zjistit, jestli je dnešní den vhodný pro kontakt se sférami, případně kdy takový den nastane. Dále je možné, že některé démony lze povolat jen za těch správných astrologických okolností.