Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Alchymista
  
  

Bojový démon

 
Autor: UnknowN
Hodnocení: Hlasovalo: 6 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.67
  
  
  • Bojovým démonem nahrazuji démona útočného a obranného a navíc jejich působení trochu rozšiřuji. Stále platí pravidlo o maximálních hodnotách, na jaké může démon hodnoty předmětu navýšit a pravidlo o počtu kouzel, jaká může démon ovládat.
  • Za každou sféru může bojový démon zvyšovat SZ zbraně, do jaké je zakletý o +1.
  • Místo +1 k SZ může zbrani dodávat +2 k ÚT nebo může generovat dva magy denně pro použití na svá vlastní kouzla, případně může dodávat +1 k ÚT a zároveň generovat jeden mag denně.
  • Místo +2 k SZ může démon předmětu dodávat +1 k OZ (KZ) nebo může uživateli předmětu dodávat bonus +1 k iniciativě.
  • Místo +9 k SZ může dodat bonus k útočnosti ×2 (místo +18 bonus ×3, místo +27 bonus ×4). Postup: Nejprve hod na útok, v případě úspěšného zranění se připočítá +X životů zranění z klasické útočnosti a takto zjištěné zranění se následně znásobí dle schopností démona.
  • Pokud by bojový démon s násobícím bonusem k útočnosti byl zakletý ve střelné zbrani a další takový démon v jejím projektilu, pak se jejich násobící útočnostní bonusy mezi sebou nenásobí, ale sčítají se (×2 + ×3 = ×5).
  • Parametry zbraně s násobícím útočnostním démonem se zapisují následovně: SZ / +X / ×Y / OZ (případně SZ / +X / ×Y / krátký / střední / dlouhý dostřel) - kde X je běžná útočnost a Y násobící bonus.

Př.1: Šavle 4/+2/+1 s démonem +4/+2/×2/+1 = zbraň s parametry 8/+4/×2/+2 (démon z 16. sféry)

Př.2: Krátký luk 4/0 s démonem +4/+0/×2 + šíp s démonem +4/+0/×2 = výstřel s parametry 12/0/×4 (démoni ze 13. sféry)

Pozn.: Účelem tohoto démona je nahrazení démonů útočných a obranných a umožnit tak zbraně vylepšovat zároveň bonusy k útočným i k obraným parametrům, což za současného stavu není možné (v každém předmětu může být jen jeden démon, takže je možné vylepšovat buď obranu, NEBO útočné parametry, ale nikoliv zároveň). Pokud se vám tento démon zdá příliš univerzální, můžete použít některou z redukovaných možností:

Redukce 1:

Vylepšení útočného démona: U útočného démona je možnost proměnit +9 k SZ na ÚT ×2 (+18 na ×3 a +27 na ×4) a +2 k SZ za bonus +1 k iniciativě.

Redukce 2:

Vylepšení útočného démona A: Redukce 1 bez možnosti vylepšovat démona násobícím bonusem k útočnosti.

Vylepšení útočného démona B: Redukce 1 bez možnosti dodávat uživateli předmětu bonus k iniciativě.

Redukce 3:

Násobící útočnostní démon: Vyskytuje se v deváté, osmnácté a dvacáté sedmé sféře. Při povolání z deváté sféry dodá zbrani útočnost ×2, při povolání z osmnácté ×3 a při povolání z dvacáté sedmé ×4.

Zrychlující démon: Vyskytuje se v každé druhé sféře (jako obranní démoni). Za každé dvě sféry dodává uživateli předmětu bonus +1 k iniciativě.