Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Alchymista
  
  

RP podklad pro vidění magenergie

 
Autor: UnknowN
Hodnocení: Hlasovalo: 10 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.5
  
  

V následujících odstavcích se budu věnovat nedostatečně osvětlené alchymistově schopnosti - vidění magenergie. V současných pravidlech je napsáno jen tolik, že alchymista s určitou pravděpodobností po krátkém zkoumání dokáže přibližně určit, kolik magenergie je ve zkoumaném předmětu. Jak přesně to ale alchymista určuje, o tom tam není ani slovo. Já zde předkládám jedno z možných vysvětlení.

Tak tedy: Alchymisté pro určování obsahu magenergie využívají kyvadélek. Základní alchymistické kyvadélko je v podstatě jen podlouhlý čistý krystalek křišťálu, který je opatřen stříbrným závěsem a šňůrkou či řetízkem aby bylo za co kyvadélko držet. Kyvadélko jako celek může alchymista nosit v kapse či na krku (jako přívěsek). Když alchymista testuje předmět na přítomnost magenergie, vezme konec provázku / řetízku a nechá kyvadélko viset nad daným předmětem. To se pak v případě úspěchu začne pohybovat v kruzích a rychlost, s jakou se bude takto točit, společně s poloměrem kroužků, které bude takto opisovat, podá alchymistovi přibližný náhled na to, kolik magenergie v předmětu je (v případě neúspěchu bude prostě jen viset). Kromě samotného kyvadélka je k detekci magenergie samozřejmě zapotřebí i speciální alchymistický výcvik, spočívající ve schopnosti usměrňování své duševní energie do krystalku, který následkem toho začne reagovat na přítomnost magenergie. Pokud tedy alchymista neuspěje při hledání magenergie, znamená to, že špatně usměrnil svou duševní energii.

Kyvadélko dostane každý alchymista na první úrovni zdarma, pokud ho ztratí, může si nové pořídit přibližně za jeden stříbrňák (u svého učitele nebo v alchymistickém obchodě), nebo si ho dokonce může vyrobit sám, pokud si obstará vhodný kousek křišťálu a kousek provázku.

Tato možnost pochopitelně není jediným možným způsobem jak magenergii detekovat - ve vašem světě mohou alchymisté k detekci používat rozličné další nástroje - namátkou třeba virgule, různé rituály, "chemicky" vypadající zkoušky (přikapávání různých indikačních tekutin apod.), může se jednat o jakousi zvláštní schopnost, kdy alchymista přiloží ruce na předmět, a bude se soustředit na vycítění magenergie, můžete mít dokonce "moderně" vypadající měřící stroje. Je však třeba dbát na to, aby tyto způsoby byly nějakým způsobem omezené pouze na alchymisty - tzn. aby je nemohl využívat i někdo s nealchymistickým povoláním.

Jen pro pořádek dodám, že zkoumání jednoho předmětu trvá jednu směnu, přesně jak říkají pravidla. Co už však pravidla neříkají je to, jak daleko může být alchymista od předmětu, u kterého chce zkoumat obsah magenergie. Já jsem toho názoru, že tato vzdálenost by neměla překročit jeden sáh.