Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Alchymista
  
  

Hudební démon

 
Autor: UnknowN
Hodnocení: Hlasovalo: 11 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.55
  
  

Cíl zakletí: předmět schopen vyluzovat zvuky / křišťálová nebo skleněná koule

Nástroje s tímto démonem jsou unikátní tím, že není potřeba se na ně učit hrát. Díky mentální vazbě (viz níže) se totiž démon přímo napojí na mysl uživatele a on sám zahraje na daný nástroj hudbu, na kterou uživatel myslí - nepotřebuje k tomu jakoukoliv fyzickou aktivitu ze strany uživatele (tzn. do flétny není nutné foukat, do bubnu není nutné bubnovat), stačí se nástroje dotýkat. Díky tomu má uživatel při hraní na nástroj s tímto démonem dovednost "Hudba" na stupni dokonale.

Démon se poprvé vyskytuje v první sféře. Pokud je povoláván z této sféry, tak je třeba ho zaklít do samostatného hudebního nástroje, načež bude schopen vydávat všechny zvuky, jakých je schopen daný nástroj (samostatným nástrojem myslíme trumpetu, flétnu, buben, piáno, varhany... ale už ne bicí soustavu čtyř různých bubnů a činelů, protože ta je složená z nástrojů, na které jsou vydávány různé typy zvuků).

Démoni z druhé a vyšších sfér jsou trochu odlišní od toho v první sféře. Zatímco hudební démon z první sféry prakticky hraje na daný nástroj (rozechvívá struny, způsobuje vibrace kůže natažené na bubnu...), démoni z ostatních sfér pak k vydávání zvuků nepotřebují daný nástroj - místo toho potřebují skleněnou či křišťálovou kouli. Při vyluzování hudby pak po kouli přebíhají drobné vlnky. Hudební koule jsou schopny vydávat zvuky všech nástrojů, jaké ovládají, naráz. Při povolání z dostatečně vysoké sféry je tak možné vydávat zvuky celé kapely.

Mezi uživatelem a démonem je třeba utvořit mentální vazbu. Ta se vytvoří pouze pokud budoucí uživatel nástroje nástroj každý den po jedenáct dní uchopí alespoň na 10 minut (1 směnu). Démon i uživatel mohou mít v jednu chvíli toliko jednu vazbu (o jeden démonický nástroj se nemůže dělit více uživatelů a jeden uživatel nemůže mít více démonických nástrojů).

Démon v okamžiku zakletí obsahuje o jeden mag méně, než kolik jich bylo potřeba pro jeho zakletí. Za každé načaté dvě směny hraní se jeho magenergie snižuje o 1 mag. Jakmile svou magenergii vypotřebuje, odchází do své sféry.

Pozn.: Vycházím z pravidlové definice dovednosti "Hudba", která prý představuje toliko schopnost hrát na určitý nástroj a nejedná se tak o skladatelství nebo cokoliv jiného. Ve skutečnosti je však pro vyluzování hudby zapotřebí mít o hudbě určité povědomí. Nechávám tedy na vás, jestli se spokojíte toliko s jednoduchým řešením, které je zmíněno výše (dovednost "hudba" na stupni "dokonale"), či jestli budete vyžadovat i nějakou dovednost typu "znalost hudby" apod. kteroužto si můžete snadno v případě potřeby stvořit.