Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Hraničář
  
  

Hibernace

 
Autor: UnknowN
Hodnocení: Hlasovalo: 18 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 4
  
  

S použitím této schopnosti se druid umí během pěti kol uvést do stavu hibernace. To probíhá tak, že se naprosto uvolní a zavře oči, a pokud ho po pět kol nic nevyruší, začne hibernovat. V tomto stavu jsou veškeré jeho tělesné pochody zpomaleny, takže spotřebovává jen minimum vzduchu a vody a taktéž jeho trávení je velmi zpomaleno. Druid dokáže hibernovat nejdéle tolik dní, kolik je jeho úroveň. Po ukončení hibernace se jednu směnu "probírá" (postihy -2 k ÚČ i OČ, kouzlí dvakrát pomalejí, poloviční pohyblivost). Druid nedokáže znovu hibernovat, pokud od jeho předchozí hibernace neuplynulo alespoň třetina dní (zaokrouhleno nahoru) po které hibernoval. Druid může hibernaci na krátký čas (méně než jednu směnu) přerušit aby se najedl/napil/vyprázdnil apod. a pak znovu začít hibernovat jakoby k přerušení nedošlo.

  • Pro hibernaci je charakteristický nesmírně pomalý srdeční tep a nulový pohyb. Během hibernace se druidovi nezdají žádné sny.
  • Zatímco hibernuje, druid stále podvědomě vnímá své okolí, tudíž se může - pokud chce - v případě potřeby probudit.
  • Během hibernace druid neregeneruje své životy ani body únavy jako během spánku - kvůlki zpomalení tělesných pochodů.

Kdy hibernaci použít:

  1. Pokud se druid dostane do situace, kdy nemá dostatek vzduchu/vody/potravin. Spotřeba vzduchu během hibernace klesá na 5%, jeden čen jídla bude druid trávit jeden týden, stejně jako čtvrtku vody.
  2. Hibernovat může začít i pod vodou nebo i v dalších případech, kdy je mu znemožněno dýchání. V tom případě vydrží nedýchat dvacetkrát déle. Zadržování dechu během hibernace je v těchto případech reflexivní (dojde k němu nezávisle na druidově vůli). Pokud by však druidovi nic nebránilo normálně dýchat (tzn. pokud by například v okolí byl jen jedovatý plyn), dech zadržovat nebude.
  3. Je-li druid otráven nějakým pomalu působícím jedem, je možné takto jeho působení oddálit. Během hibernace se účinky jedů dostavují desetkrát později.