Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Hraničář
  
  

"Kryokineze" a "Vnitřní zrak"

 
Autor: UnknowN
Hodnocení: Hlasovalo: 12 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 4
  
  

Kryokineze

Kryokineze je mimosmyslová schopnost založená na ovládání chladu. Má dvě možnosti využití - ochlazování až mražení kapalin a hašní ohně.

1. Ochlazování/mražení:

Kteroukoliv nemagickou látku, která je za pokojové teploty v kapalném skupenství, dokáže hraničář ochladit až pod její bod mrazu (jedná se v podstatě o telekinezi na částicové úrovni - hraničář zpomaluje kmitání částic, ze kterých je kapalina tvořená). Míru této schopnosti pro každý stupeň znalosti určuje součin objemu (ve čtvrtkách) a vzdálenosti (v sázích) - takže čím je hraničář dál, tím méně toho dokáže zmrazit a naopak. Za každou čtvrtku kapaliny se musí hraničář na ochlazování soustředit jedno kolo (samozřejmě po úvodní směně soustředění).

Po ukončení ochlazování nastává normální tepelná výměna s okolím, takže to co hraničář ochladil či zmrazil, se zase začne ohřívat nebo to začne tát.

Pozn.:
-V zájmu hratelnosti zanedbáváme rozdíly teplot tuhnutí jednotlivých kapalin a uvažujeme tak, že nemagické kapaliny dokáže hraničář zmrazit nezávisle na těchto teplotách (jinými slovy - že dokáže zmrazit i kapalinu s nejnižší teplotou tuhnutí a tím pádem dokáže zmrazit i všechny ostatní).

2. Hašení ohně

Jakýkoliv nemagický oheň a magické ohně, u kterých je to možné, dokáže hraničář s touto mimosmyslovou schopností uhasit na dálku, případně je uhasit jen z části kterou potřebuje, nebo jim ubrat na intenzitě. Jako jednotku vyjadřující sílu ohně si určíme "1 pochodeň" a míru schopnosti hašení ohně si vyjádříme jako součin pochodní a vzdálenosti - čím blíže je hraničář, tím intenzivnější oheň dokáže uhasit a naopak.Stupeň znalosti / součin objemu a vzdálenosti / součin pochodní a vzdálenosti

1 / 5 / 10
2 / 10 / 20
3 / 15 / 30
4 / 20 / 40
5 / 25 / 50
6 / 30 / 60
7 / 35 / 70
8 / 40 / 80
9 / 45 / 90
10 / 50 / 100
11 / 55 / 110
12 / 60 / 120
13 / 65 / 130
14 / 70 / 140
15 / 75 / 150
16 / 80 / 160
17 / 85 / 170
18 / 90 / 180
19 / 95 / 190
20 / 100 / 200
21 / 105 / 210
22 / 110 / 220
23 / 115 / 230
24 / 120 / 240
25 / 125 / 250
26 / 130 / 260
27 / 135 / 270
28 / 140 / 280
29 / 145 / 290
30 / 150 / 300
31 / 155 / 310
32 / 160 / 320
33 / 165 / 330

Vnitřní zrak

Jedná se o schopnost, která hraničáři umožňuje vidět i v okamžiku, kdy jeho oči zrovna nejsou k ničemu a navíc s její pomocí také dokáže v omezené míře vidět skrze pevné materiály - jako třeba zdi. Míru této schopnosti vyjadřuje součin času (ve směnách) a vzdálenosti (v sázích) - takže čím dále chce hraničář dohlédnout, tím méně na to bude mít času a neopak - a navíc také - podobně jako u telepetie - zkrácení dosahu o dva sáhy za určitou tloušťku daných materiálů. Míra tohoto zkrácení je stejná jako u telepatie na příslušném stupni znalosti.

Chce-li hraničář tuto schopnost použít, musí mít zavřené oči. Po aktivaci schopnosti se na její udržování už nemusí soustředit - délka jejího trvání závisí na poměru mezi časem a vzdáleností, který určil při aktivaci, případně končí, pokud oči otevře.

Vnitřní zrak má stejný zorný úhel jako obyčejný zrak, odlišuje se pouze tím, že vidí všechno ve svém dosahu.

Vnitřním zrakem není možné detekovat neviditelné bytosti.

Na vnitřní zrak nemá vliv osvětlení (uživatele tak není možné například oslepit) - zároveň hraničář takto nevidí žádné stíny apod. (to mimo jiné znamená i to, že se před ním neschová zloděj za použítí své schopnosti "schování ve stínu"). Všechno v dosahu vidí hraničář stejně dobře, jakoby to bylo osvětleno svitem poledního slunce.

Hraničář vnímá všechny předměty/bytosti v dosahu vnitřního zraku pouze v odstínech šedi.

Pokud by hraničář trvale oslepl, pak se během jednoho měsíce (+/- 1k6 dní) jeho vnitřní zrak sám od sebe vyvine tak, že místo jednoho kola se bude v součinu času a vzdálenosti počítat se směnami. Po jednom roce (+/- 1k6 týdnů) dokonce s hodinami. Pokud by se mu zrak vrátil, potom vnitřní zrak během jednoho týdne opět zakrní na původní úroveň.Stupeň znalosti / Součin času a vzdálenosti / (Zkrácení dosahu o 2 sáhy za tloušťku - jako u telepatie)

1 / 20
2 / 40
3 / 60
4 / 80
5 / 100
6 / 120
7 / 140
8 / 160
9 / 180
10 / 200
11 / 220
12 / 240
13 / 260
14 / 280
15 / 300
16 / 320
17 / 340
18 / 360
19 / 380
20 / 400
21 / 420
22 / 440
23 / 460
24 / 480
25 / 500
26 / 520
27 / 540
28 / 560
29 / 580
30 / 600
31 / 620
32 / 640
33 / 660

Při rozhodování jakou mimosmyslovou schopnost bude hraničář mít hodem k%, se pak řiďte následujícími tabulkami (v závislosti na tom, jestli do své hry aplikujete jen jdenu z uvedených mimosmyslových schopností, nebo obě):Tabulka 1 - telek./pyro./telep./kryo.

telekineze - 1-30
pyrokineze - 31-57
telepatie - 58-77
kryokineze - 78-100

Tabulka 2 - telek./pyro./telep./vnit.zr.

telekineze - 1-33
pyrokineze - 34-62
telepatie - 63-83
vnitřní zrak - 84-100

Tabulka 3 - telek./pyro./telep./kryo./vnit.zr.

telekineze - 1-27
pyrokineze - 28-50
telepatie - 51-67
kryokineze - 68-87
vnitřní zrak - 88-100

Druid získává na 16. úrovni čtvrtou mimosmyslovou schopnost dle vlastní volby, pátou získává na úrovni 20.

Chodec získává čvrtou mimosmyslovou schopnost na 24. úrovni, pátou na 30.