Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzelník
  
  

Světla čarodějovy hole

 
Autor: Ivrin
Hodnocení: Hlasovalo: 13 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 2.77
  
  

Jedinou možností, jak přímo beze ztráty užívat magenergii v čarodějově holi, je svícení. Mé dílko nastiňuje možné rozšíření této schopnosti hole. Vzal jsem v úvahu její základní možnosti "pochodeň" a "lucerna" a vytvořil na jejich základě obecnou schopnost Osvětlení. Dále jsem přidal dvě další - Tajné světýlko a Proud světla - vhodné pro jiné "podzemní situace".


Osvětlení

Čaroděj může použít svou hůl k osvětlení temného okolí. Rozsah takto vytvořené koule osvětleného prostoru se středem v hlavici hole je závislý na jí dodané magenergii. Na šest sáhů poloměru je třeba 1 mag, osmi sáhů lze dosáhnout za 2 magy. Dále stoupá velikost poloměru o jeden sáh za mag. (9 sáhů - 3 magy, 10 sáhů - 4 magy, 20 sáhů - 14 magů, atd.). Maximální velikost poloměru světelné koule v sázích je rovna dvojnásobku čarodějovy úrovně. Doba působení je jedna směna.

Toto světlo se zastavuje o stěny (neprůsvitné). Úzkými chodbami či dírami nebo šachtami, pokud nenarazí na překážku, prochází až po hranici rozsahu zamýšlené koule - není však schopno zdolat "zatáčky" (pokud zdi nějak neodráží světlo).

Hustota svítivosti se směrem k okraji koule poněkud zmenšuje, naopak při holi a kolem ní je velká; se středem v hlavici. Nejde však o žádný příliš rušivý ani pro oči bolestný zdroj, pokud se nedíváte moc dlouho přímo do středu.


- Risknu ještě trochu světla.
- Uf... to se teda jen tak nevidí...
- No... to ne, radši si ty sluje rychle prohlížej.

Tajné světýlko

Čaroděj je schopen rozsvítit v hlavici své hole velmi slabé matné světlo, které je pro potřeby družinky v podzemí prakticky k ničemu - lze tak maximálně navádět skupinu dobře se ve tmě orientujících postav na nějaké místo. Základní funkcí je však pro čaroděje možnost nenápadně si přečíst pergamen, svitek, vyrytý text v kameni nebo prohlédnout ornament na zdi, aniž by si okolí (především nepřátelé žijící v podzemí spoléhající na zrak) muselo všimnout, že tak činí.

Cena tohoto svícení je jeden mag za šest směn. Tvorové s běžným zrakem si Tajného světýlka mohou teoreticky všimnout od vzdálenosti 100 sáhů. Pravděpodobnost nepovšimnutí si ho je rovna právě této vzdálenosti. (Ale to jen ze směru, ze kterého si čaroděj Tajné světýlko například nezakrývá ze strany rukou či pláštěm, apod.)


- Píše se tam "Promluv příteli, a vejdi."
- Ne, čteš to špatně. Je tam "Řekni Přítel a vejdi."!
- No dobře, osvítím si to normálně...

Proud světla

Dále lze hůl využít k vyslání velmi silného proudu světla určitým směrem. Jedná se o kulovou výseč o úhlu 15 stupňů a maximální délce v sázích rovné čarodějově úrovni. Snadno v podzemí i na povrchu během dne na chvíli "přioslepí" běžného tvora nebo v horším případě zraní, oslepí či zažene podzemní bytosti nenavyklé světlu (a mající oči). Tzn. pro všechny zmíněné tvory v oblasti působení postih -3 k iniciativě a -1 k útoku i obraně na 1-6 kol při slabší variantě; při silnější to samé a navíc zranění za 1k6 životů a oslepení na 1-4 kola.

Proud světla si vyžaduje 1 mag za jeden sáh délky výseče, trvání je "pouhých" 6 kol. Svítivost je v celém rozsahu výseče stejně silná, za hranicí výseče síla světla prudce klesá, během jednoho sáhu je už prakticky nepatrná.


- Hleďte na Bílého jezdce!
- Proč si před sebe svítí? Dyť je poledne...
- Nevim...

Pro všechny uvedené schopnosti hole platí, že je lze na čarodějovo přání kdykoli ukončit. Pro nové rozsvícení je vždy zapotřebí nová magenergie. Magenergii lze dodávat již v průběhu působení nějakého druhu světla - prodlouží se tím doba trvání (v případě použití té samé schopnosti) nebo předpřipraví schopnost jiná, která začne působit po ukončení předchozí (např. Tajné světýlko poté, co vyprchá Osvětlení).