Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Hraničář
  
  

Druidovo zvíře

 
Autor: PinHead
Hodnocení: Hlasovalo: 21 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.67
  
  

Druidovo zvíře

Vznik

Druidské legendy vyprávějí příběh o druidovi Kovirovi. Povahy byl veselé a být celé týdny sám ve Hvozdu se mu nelíbilo. Tak si alespoň ochočil zvířátko, se kterým by si mohl hrát. Našel malé, opuště-né mládě kuny a rozhodl se ponechat si ho. Kovir si kunu dokonale ochočil a kuna se stále zdržovala v jeho přítomnosti.

Tak to šlo mnoho let, Kovir věrně sloužil Hvozdu a Hvozd jej za to miloval. Ale přišel čas válek. Nemi-losrdní dobyvatelé nešetřili nikoho, ani Hvozdy a druidy. Oddíl nepřátelské pěchoty zajal druida přímo v rodném Hvozdu. Kovira přivázali ke stromu a pustili se do kácení stromů a pečení několika srnek. Kovir celou dobu mlčky seděl, přivázaný ke stromu a modlil se k duchům Hvozdu. Den pomalu vystří-dala noc.

Kovir úplně zapomněl na svoji kunu. O to více ho překvapilo, že mu najednou začal kdosi uvolňovat pouta. Nevěřícně sledoval, jak kuna přehryzává řemeny, vedena neznámým instinktem. A co víc, Kovir zjistil, že najednou kuně rozumí a ona rozumí jemu. Ohromený druid utekl a z bezpečné vzdálenosti seslal na vojáky Hněv Hvozdu.

Jakmile to bylo možné, Kovir o události informoval svého mistra. Od té doby je takové zvířátko společníkem a přítelem mnoha osamělých druidů.

Zvíře

Druid si může (pro tuto schopnost) ochočit jakékoliv zvíře velikosti A0, které mu PJ povolí. Ochočování probíhá normálně dle PPP. Tuto schopnost může druid používat od 6. úrovně.

Většina zvířat si potravu opatří sama, výjimky posuzuje PJ. Některá zvířata také ulehají k zimnímu spánku.

Rituál zvířate

Mezi druidem a jeho zvířetem je nutno vytvořit silnou citovou vazbu. Obyčejně se rituál provádí za úplňku. Druid se zvířetem přijde na mýtinu (louku, paseku… kdekoliv v Hvozdu), usedne na zem a ponoří se do hluboké meditace. Do rituálu vloží veškerou svoji magenergii. Celou dobu, kdy je v transu se myslí upírá ke zvířeti. Takto stráví celou noc. Ráno, s východem slunce se vzbudí a zjistí, jestli se rituál podařil.* Druid je také úplně vyčerpaný a týden nemůže používat svá lesní kouzla. Únava získaná rituálem se také odstraňuje pomaleji, po nerušeném spánku zmizí jen čtvrtina (zaokrouhluj nahoru) bodů únavy. Druid může úspěšně vykonat nejvýše tři rituály za život. Zvířeti se také zvyšuje inteligence na 2. Tato inteligence se nepřenáší na potencionální potomstvo.

* Zda se rituál zdařil závisí především na PJ. Pokud má pocit, že si druid zvíře zaslouží (vykoná pro hvozd něco dobrého), rituál se zdaří. Případně si PJ může vymyslet libovolný vzorec.

Zvířeti je také magicky prodloužen život, takže zvíře stárne třikrát pomaleji než obyčejně. Pokud je zvíře už velmi staré, může druid použít kouzlo Úkryt a přenést tak mysl do nového těla stejného druhu. Pro toto zvíře platí stejné podmínky jako pro původního jedince.

Dorozumívání mezi druidem a zvířetem

Mezi druidem a zvířetem není žádné stálé telepatické spojení. Dorozumívají se jednoduše; druid rozumí zvířecí řeči svého zvířete a zvíře rozumí druidovi. Druid rozumí pouze svému zvířeti, jiným jedincům stejného druhu nerozumí (a oni jemu také ne). Dokonalost dorozumívání a znalost řeči se zlepšuje se zvyšujícím se počtem výcviků, které absolvoval druid společně se zvířetem. Druid nemá žádné postihy, je to stejné, jako by se bavil s kýmkoliv jiným.

ihned po rituálu druid může podle tónu "slov" zvířete určit jeho pocity (jen pocity, např. zima, hlad, strach)

po dvou úrovních druid pozná konkrétní myšlenky, věci (např. chuť na něco, strach z tamtoho..). Je ale třeba si uvědomit, že zvíře asi nebude umět všechny věci pojmenovat.

po čtyřech úrovních může druid zvíře částečně ovládat. Zvíře si zachová všechny své pudy a reflexy, ale druid jej může přimět k tomu, aby něco jednoduchého udělalo. Jakékoliv pokusy zadat sebevražedné nebo příliš nebezpečné úkoly jsou neúspěšné.

po šesti úrovních se druid naučí mluvit také řečí svého zvířete (má-li pašíka, naučí se chrochtat), takže mu nikdo kromě zvířete nerozumí. Druidovi jiná obyčejná zvířata nerozumí, rozumí mu jen jeho zvíře.

Příklad

Druid Chrastavec je na 6. úrovni. Na rameni mu sedí jeho zvířátko, vrabec Pepík. Plíží se podzemím starého hradu. Druid z vrabcova cvrlikání vycítí strach. Urychleně tedy místo opustí s tím, že sem vrátí až později.

Po přestupu na 8. úroveň se do sklepení vydá opět. Nyní se již může dovědět, z čeho měl vrabec strach. Vrabec má strach z čehosi pohybujícího se za nimi. Druid usoudí, že se jedná o Neviděné, o kterých četl u mistra a opět se tedy dává na útěk.

Na 10. úrovni se v jeskyní chodbě potká s několika skřety. Zatímco se k němu řítí s napřaženými meči, Chrastavec radí svému vrabci, aby urychleně slétl z jeho ramene a odletěl několik sáhů zpět.

Na 12. úrovni pozoruje skřetí tábor a pošle vrabce kroužit nad táborem. Vrabec odlétne a Chrastavec mu může vrabčím cvrlikáním sdělit, aby našel stan velitele a prozkoumal ho.Další příklad: Krakonoš a sojka
Díky všem, kteří diskutovali v MS. Doufám, že se Vám druidův společník líbí.

PinHead