Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzelník
  
  

Totální nenávist

 
Autor: Tuvy
Hodnocení: Hlasovalo: 10 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.4
  
  

Totální nenávist

„Proklínám tě. Proklínám tě v minulosti. Proklínám tě v současnosti. Proklínám tě v budoucnosti,“ začal křičet desetiletý kouzelník.
„Nedělej to!“ varoval ho hlubokým hlasem stříbrný muž ve zlatém brnění.
Chlapec ho ale ignoroval a pouze zvýšil hlas: „Tvá duše je uvězněna v tvém těle.“
„Říkám ti. NEDĚLEJ TO!“
„Kontrola nad tvou magií ti je odebrána a tvá magie bude uvolněna.“
„NO PRÁVĚ!! VÍŠ KOLIK MAGIE JE VE MĚ UVĚZNĚNO!!“
„To je pravda! Ten kluk nás zničí!“ blesklo mi hlavou.
„Tvá zbraň je zlomena. Tvé tělo zmizí. Každá molekula tvého těla exploduje rychlostí světla!“ dokřičel chlapec a pozdvihl pravou ruku nad hlavu, prsty vztyčené.
Podíval jsem se na Serru a objal ji. Bez problémů mě zvedla tak, že jsem jí viděl do očí. Políbil jsem ji.
„Díky“ slyšel jsem šeptající hlas stříbrného muže. Pak se ozvalo lusknutí.


Historie

Podle deníků alchymisty Mereditha R. McKaye, se v astrálních sférách volně pohybuje ledasjaké svinstvo, které ani sféry nemají moc rády. Meredith mnohé z těchto entit skrze kontakty se sférami prozkoumal a popsal, a mimo jiné v těchto zápiscích nacházíme i zmínku o "Totální nenávisti". Dle popisu jde o astrální protoexistenci, projevující se napůl mezi démonem a kouzlem, která se v našem světě projeví jen výjimečně, ale každý z těchto výskytů je zaznamenán nikoliv v análech historie, ale na samotné tváři světa.


Popis a funkce

Informace

Kouzlo samotné žádný žijící kouzelník neovládá a ani není nikde zapsané, takže o něm v podstatě skoro nikdo neví, což ale vzhledem k jeho projevu je poměrně pochopitelné. Jedinou účinnou možností, jak zjistit pravé, veškeré a správné informace o Totální nenávisti, je zeptat se přímo 13. nebo vyšší sféry (pozor, v PPE - Postavy - PJ je chyba. Na příslušném místě zmíněné pravidlo pro toto zjišťování informací - tedy využití schopnosti nižší sféry - neplatí)*.


Výskyt

Entita samotná pak sídlí většinu svého času ve 13. sféře, ale často a ráda (díky své síle především) svůj pobyt mění. Nejnižší sféra, ze které se kdy seslala, byla 7. a má se tedy zatím za to, že do nižších sfér nevchází. Naopak nejničivější, zpětně zaznamenaný, výskyt v našem světě pocházel ze sféry Caliel (18. sféra).
Pravidlově se tento efekt projevuje následovně: Pro určení sféry, ze které Totální nenávist do našeho světa pronikne hodí PJ 2k10. Výsledek prvního hodu 1 - 5 určí vzdálenost od 13. sféry (6-10 je 13. sféra samotná), výsledek druhého hodu pak směr této vzdálenosti (sudá - vyšší sféry, lichá - nižší sféry).


Výběr a ovládnutí "sesilatele"

Na rozdíl od larev či démonů posedlosti, kteří využívají komunikačního spojení vytvořeného theurgem, je Totální nenávist sice schopná proniknout do našeho světa i bez takového spojení, naopak ale není schopná v něm, byť chviličku samovolně existovat. Proto potřebuje, aby ji někdo vpustil do své mysli a nechal ji seslat se v podobě kouzla, což zase není tak běžné (naprostá většina kouzelníků není dost zkušená na to, aby mohlo Totální nenávist seslat, nebo dost praštěná na to, aby do své mysli vpustila cizí entitu).
Navíc, aby daný kouzelník přitáhl pozornost Totální nenávisti natolik, aby se pokusila proniknout do jeho mysli, musí být v emotivně extrémně vypjaté situaci. Přehledněji to, spolu s pravidly pro ovládnutí vyjadřují následující čísla:

Základní pravděpodobnost přitáhnutí pozornosti entity se odvíjí od úrovně kouzelníka. Na 10. úrovni kouzelníka je rovna 0% a za každé dvě úrovně (jak výše, tak níže) se mění o +/- 10% a navíc se na ni vztahuje tabulka úprav.

Základní nebezpečnost ovládnutí kouzelníka Totální nenávistí lze vyjádřit jako past na int + roz ~ -5 ~ ovládne cíl/neovládne cíl, přičemž za úroveň Totální nenávisti se počítá pořadí sféry, ze které se kouzelníka snaží ovládnout. Tato nebezpečnost se následně ještě upravuje dle tabulky úprav.

U následující tabulky je nutno upozornit, že všechny situace se vztahují pouze na případy, kdy kouzelník pro danou událost vidí jednoho viníka (byť by jím nebyl, jde o pocit kouzelníka).

Tabulka úprav
událost přitáhnutí pozornosti past na ovládnutí
extrémní ztrapnění +10% +0
bezvýchodná situace +15% +1
smrt blízkého přítele +25% +2
těžká zranění (za víc jak polovinu celkového počtu životů) +30% +3
posednutí démonem touhy po krvi +40% +5
pohlcení démonem temnoty +40% +5
posednutí démonem nenávisti k dané osobě +40% +7
posednutí démonem marnosti života +40% +10

Efekt

Ve chvíli, kdy jednou Totální nenávist kouzelníka ovládne, již nemá šanci ji ovlivnit a ta se okamžitě začne sama sesílat. V první fázi se s použitím vší magenergie ovládnutého kouzelníka sešle na objekt jeho nenávisti. Statistiky tohoto seslání jsou následující:


Fáze I.:
magenergie: veškerá aktuální
past: roz ~ 10 ~ 0
dosah: 100 sáhů
rozsah: 1 tvor
vyvolání: 1 kolo
trvání: do počátku fáze II. (max. 6 kol).
Obor magie: EO

Z nebe vyšlehnou dva blesky, které ve spirále zasáhnou cíl kouzla. Ačkoliv je v hlavičce kouzla napsáno, že spotřebuje veškerou aktuální magenergii sesilatele, nepodaří se mu seslat se na cíl, pokud tato magenergie nedosáhne alespoň životaschopnosti cíle. Pokud je tato podmínka splněna, vytvoří kolem něj zmíněné blesky oboustranně nepropustnou bariéru. Následuje 6 kol, během kterých může sesilatel pronášet své epitafující hlášky a kouzlo je možné v této době zasáhnout kouzlem "Rozptyl kouzla". Jak pro past na seslání na cíl, tak pro účely rozptýlení (i další pasti na roz níže) se jako úroveň sesílajícího počítá součet ovládnutého kouzelníka a sféry, ze které ho ovládla Totální nenávist.
Po těchto 6ti kolech kouzlo přejde automaticky do Fáze II.


Fáze II.:
dosah: dle dodané magenergie
trvání: do počátku fáze III. (viz níže).
Obor magie: EO + VI

Kolem postavy zůstává oboustranně nepropustná bariéra a ovládnutý sesilatel v tuto chvíli chtě nechtě odříkává tradiční náplň zaklínadla - o tom, jak hrozně nenávidí a proklíná svou oběť (inspirace viz příběh). Tyto slova jsou pokaždé jiné - dle reálií, slovníku a jiných faktů spojených se sesilatelem. Kouzlo zatím začne vstřebávat magenergii z okolí. Prvním cílem je postava, na kterou je kouzlo sesláno, které již bez další pasti začne upíjet magenergii rychlostí 2 magy za kolo (pokud nějakou má). Zároveň také začne vysávat magenergii z okolí - z obyčejných kouzelných předmětů, alchymistovy truhly atp. automaticky (rychlostí 5 magů za kolo); z kouzelníků a hraničářů (podobně jako Ulaxova kniha draků), a také z magických předmětů se zakletým démonem (disponujícím svou magenergií), kteří si ale mohou hodit na past roz ~ 5 ~ kontrolované/nekontrolované upíjení magenergie. V případě nekontrolovaného upíjení magenergie probíhá toto rychlostí 2 magy za kolo, rychlost kontrolovaného upíjení volí postava/démon (může i zamezit upíjení úplně). Dosah tohoto kouzla se lineárně odvíjí od počtu magů (1 mag = 1 sáh dosahu), které kouzlo v aktuální chvíli má (a tedy s rostoucím počtem magů se zvyšuje). Pokud kouzlo takto nasbírá magenergii alespoň ve výši "Životaschopnost (cíle) x 2 + pořadové číslo sféry původu (Totální nenávisti)", je připraveno přestoupit do fáze III. Přesto ale ještě pokračuje v nasávání magenergie z okolí dokud nějaká v jeho dosahu je k dispozici. Pokud v dosahu již není žádná magenergie, kterou by kouzlo mohlo vysát, skončí s fází II. a pokud v tuto chvíli nemá dostatečnou magenegii (viz výše), nemůže přestoupit k fázi III. a rozplyne se.


Fáze III.:
magenergie: všechna do té chvíle nasbíraná
rozsah: předchozí cíl
trvání: 1 kolo
obor: EU+VI

Veškerá magenergie vybuchne silou 2 životy za každý mag, které kouzlo nashromáždilo v těle oběti - to je tak nenávratně zničeno i s většinou vybavení, které měla oběť u sebe.
Do okolí se projeví výbuch následovně (zápis dle plošných výbuchů, základní měřítko 5sáhů/hex): plné zranění/šestina zranění/dvanáctina zranění/dvacetina zranění/třicetina zranění/čtyřicetina zranění atd. (dokud jsou zlomky zaokrouhlené dolů celá čísla).

Navíc Totální nenávist pozře duši svého cíle a neumožní jí tedy postoupit klasickou cestu, která by ji jinak následovala.

Pravděpodobně vedlejším efektem také je, že pokud se Totální nenávist dostane do našeho světa z 11. a vyšší sféry, prostřednictvím sféry své existence "vymaže" cíl, na který byla seslána i z pamětí lidí a sfér, až do své úrovně. Taková osoba poté působí prázdné místo a otazník v pamětech lidí, kteří ji v paměti mít měli, ale tuto prázdnotu může naplnit pouze dostatečně vysoká sféra (vyšší, než ze které Totální nenávist danou osobu "vymazala"). Toto se dá považovat za primitivní obranný mechanismus, který zatím bezpečně zajišťoval širokou neobeznámenost mezi kouzelníky.
Informace o této osobě se tímto vymažou i z knih, kde zůstanou prosté bílé díry.
O samotné Totální nenávisti však informace zůstávají volně.Příklad: Čaroděj Ptáček (23. úroveň, int 12) byl ovládnut TN a seslal kouzlo na svého soka v lásce - čaroděje Przňu (21. úroveň, int. 18). Ve chvíli kdy ho seslal, měl k dispozici 97magů, které si kouzlo vzalo. Przňa - nechápajíce co se děje nijak okamžitě nereagoval a kouzlo přešlo nerušeně do své II. fáze. a Przňa ucítil, jak mu kouzlo začalo vysávat magenergii ale v tu chvílí již nemohl nic dělat a tak mu kouzlo vysálo všech jeho nasyslených 124 magů. V tu chvíli (průběžně, ale pro lepší hratelnost to PJ počítal postupně) mělo kouzlo 97+124=221 magů - tj. dosah 221sáhů pro vysávání magenergie. Ale ouha - sice za branami města (předepsaných 400 sáhových kroků) dali si sokové pro souboj sraz, ale oba si sebou vzali každý svého dubla. Těmi nešťastnými kouzelníky byli Péťa a Pavlík - oba čarodějové (a kamarádi) na 16. úrovních (int. 18 a int. 19), oba pečlivě připraveni s 88 magy. Proti pasti na vysávání již ani jeden z nich neuspěli a oba tak o své magy přišli - 221+88+88= 397 magů i sáhů. Hraničář Pytlíček (4. úroveň, int. 7, k disposici 6 magů), kráčel spolu se svým kamarádem alchymistou Bobánkem (truhla se 43magy surové magenergie) za dobrodružstvím. Sice se oba krásně vyspali a vesele si zpívali, ale měli smůlu, že jejich cesta je v tuto chvíli zavedla 280 sáhů daleko od bojujících mágů (což se zpravidla dá považovat za bezpečnou vzdálenost, takže se tím nevzrušovali). Pytlíček najednou cítil, jak mu TN vysává magenergii, ale nemohl proti tomu nic dělat (jen se vyděsil), z Bobánkovy truhly si TN vzala magenergii všechnu. V tu chvíli měla TN 397+6+43=446 magů a v jejím dosahu (446 sáhů) se nyní nacházel roh alchymistické čtvrti města za hradbami, což, vzhledem k několika tisícům magů surové alchymistické magenergie v této čtvrti a několik tisíc magů, které si kouzlo vzalo z čarodějnické školy a všech magických povolání ve městě, způsobilo totální destrukci v okruhu několika kilometrů. Tu přežilo jen pár kouzelníků, dostatečně prozíravých na to, aby se ve chvíli, kdy cítili, že jim někdo chce odsávat/odsává magenergii, hyperprostorovali pryč či se zajistili nějakým magickým štítem, který byl schopen je před explozí uchránit.

Upozornění:

Zde je nutno vzít v úvahu, že pokud je TN seslána (vyskytne se) na "vhodném" místě (kde v dosahu je průběžně dostatečné množství magenergie, kterou kouzlo s rostoucím dosahem vysaje), může být finální exploze velmi silná i rozsáhlá Druhý fakt, který je nutno si uvědomit (předtím, než začne někdo namítat terroristické apokalyptické útoky) je, že žádný, ani sebelepší kouzelník, TN nemůže seslat jako běžné kouzlo (i kdyby si přečetl, jak se to dělá) - není to kouzlo! pouze má formu kouzla. Sesílá se sama a nejlepší, co takový kouzelník může udělat je být na vysoké úrovni, hloupý (on by to asi nikdo s int. 21 apod. ani nedělal), nechat se záměrně posednout démonem marnosti života a potom se nechat hodně moc rozčílit...


Podstata této existence

Díky pozřeným duším svých obětí může Totální nenávist, přes absenci vlastní existenční (životní) síly v astrálu existovat, byť pouze jako protoentita. Pokud nasbírá alespoň 100 000magů, získá dostatek energie pro vytvoření sebe sama. Místo rozsáhlé exploze (fáze III. kouzla) se z protoentity Totální nenávisti a těla cíle vznikne božská bytost (podrobnosti dle daného světa) která se zařadí mezi zbylý panteon. Toto ví pouze 26. a vyšší sféra.

----------------------------------

* 13. sféra - nebudeme si hrát na tajnosti (všichni už to stejně dávno vědí) - je v pravidlech označena za podvod na theurgy (léčku) a vím, že každý pokus o kontakt s ní má skončit fatálním neúspěchem. V tomto případě však Altaří pravidla opravuji ne upravuji. Věc se má následně:
"Sféra Zezael je jenom léčka astrálních sfér. Bohům samozřejmě není možné nic přikazovat - bohy je možné prosit, je možné s nimi i zápasit, ale není možné si je za pár magů koupit. Každý pokus o styk s touto astrální sférou (to se netýká vyvolávání démonů) skončí automaticky fatálním neúspěchem, a pokud možno nějakým pokřiveným vyplněním theurgova přání. Bude-li si například přát, aby mu Thor půjčil svoje kladivo, Mjollni přiletí a rozbije mu hlavu. A podobně - 13 je nešťastné číslo i ve světě DrD."

Z tohoto vyplývá, že ze "3 věcí" (PPP), které může theurg po kontaktu se sférou udělat, bez nehod lze provést pouze "požádání o vydání démona".
S touto sférou tedy dle Altařích pravidel nelze úspěšně vést jiný kontakt (vč. např. otázky na psanou informaci blokovanou až do 12. sféry).
ALE - za předpokladu, že každá sféra má schopnosti všech nižších sfér, logicky docházíme k faktu, že schopnost 13. sféry popsaná v PPE-postavy, mají i vyšší sféry, u kterých zase neplatí, že by pokus o kontakt skončil automaticky FN a je tedy možno bez sebemenšího rozporu s pravidly požádat milou 14. sféru, aby uprosila (uzápasila) příslušného boha ke splnění theurgova přání.
Chyba je tedy ve špatném procedurálním zajištění účelu pravidla a výsledný efekt je až protiteleologický.

Pro tento příspěvek je to v podstatě nepodstatné, pokud vám toto vysvětlení nevyhovuje, stačí přepsat číslo sféry...


--------- THE END ------------