Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzelník
  
  

Styly kouzlení

 
Autor: Agarwe
Hodnocení: Hlasovalo: 24 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 2.25
  
  

Umění kouzlit je rozděleno do několika stupňů, odlišujících se podle konkrétních dispozicí každého jednotlivce. Obsahem celého článku je i jejich aplikace na pravidla Dračí doupě 1.6.

První stupeň

Kouzelník se musí na dané kouzlo plně soustředit, nesmí být vyrušen, a rovněž nesmí při sesílání provádět žádnou jinou činnost. Navíc celý proces provází gestikulace a nutné je i vyřčení magické formule. První stupeň magie používá 90% všech kouzelníků, zejména kvůli nedostatku mistrů, kteří by je naučili další. Neskýtá naprosto žádné výhody a často bývá jednoduše označován jako „Magie kouzelníků“.

Druhý stupeň

Kouzelník se stejně jako u stupně prvního musí plně soustředit i zřetelně vyslovit formuli. Ovšem odlišnost spočívá v tom, že ten, kdo ovládá druhý stupeň čarování, zvaný „Magie slov“, nepotřebuje k sesílání gestikulaci.

V aplikaci na pravidla Drd má jeho uživatel každou úroveň +2 bonusové magy navíc a únava při kouzlení se snižuje o 1 bod za kouzlo. Prakticky je možné se Magii slov naučit až od sedmé úrovně, v závislosti na nadání konkrétního čaroděje, stejně jako u všech dalších stylů (ano čaroděje, nikoliv mága).

Třetí stupeň

Čaroděj se sice musí soustředit, jenomže na rozdíl od velmi podobné Magie slov tentokrát není třeba vyřknout příslušnou formuli, ale naopak využít pohybů rukou – gestikulace. Ten, kdo dokáže sesílat kouzla beze slov už je opravdu tuhým soupeřem, a téměř expertem v oboru magie.

Z hlediska Drd se třetí stupeň – „Magie gest“ projeví snížením magenergie potřebné pro jakékoliv kouzlo o jednu desetinu, zaokrouhleno nahoru. Pochopitelně se tato výhoda nijak neprojevuje u „levnějších“ kouzel. Další výhodou budiž, že doba, po níž je kouzelník nucen zaostřovat vůli se snižuje o celou jednu směnu. Magii gest se lze naučit až na 15. úrovni.

Čtvrtý stupeň

„Magie mysli“ je význačná vzácností svého výskytu. Čaroděj, který je schopen ji plně využít, musí být skutečně schopný a zběhlý. Nejenže nepoužívá slov, ale dokonce ani gest. Pouhým soustředěním své mysli kouzelník vyvolává libovolná kouzla. Vyhýbejte se boji s takovýmito osobami!

Čtvrtý stupeň se může naučit čaroděj od 24. úrovně. Mimoto dostává bonus k charisma +1 při rozhovoru s osobou, která ho viděla v přímém souboji.

Pátý stupeň

O „Magii myšlenek“ neboli „Magii mistrů“ se spíše mluví, než aby byla praktikována. Její neuvěřitelná moc spočívá v tom, že čaroděj se na kouzlo nemusí ani soustředit. Chcete-li si to lépe představit, tak v praxi je zároveň s akcí kouzlení schopen vykonávat i další činnost (například seslat druhé kouzlo z hole). Úsměvná je stejně tak skutečnost, že dokázat zabít pouhou myšlenkou, jako se o „Magii mistrů“ tvrdí, přijde i těm nejmocnějším čarodějům zcela absurdní. Avšak, najde-li se někdo tak silný, že sám od sebe objeví způsob, jakým by se ji mohl naučit, vydobude si obrovský respekt ve světě magie.

Magii myšlenek se naučí jen málokterý kouzelník, a to ještě za předpokladu, že už dosáhl 36. úrovně. Pro Pány jeskyně doporučuji to s množstvím takto nadaných lidí nepřehánět.

Všechny případy v článku uvedené, včetně doporučení o obvyklosti jednotlivých stylů kouzlení lze samozřejmě brát s rezervou, a upravit je dle Vašeho vlastního mínění. Na závěr bych rád varoval, že tyto stupně magie neposkytují žádné nevýhody, a proto je vhodné je aplikovat na svět, kde už existují obdobné rozvíjející schopnosti i u dalších povolání (například speciální výcvik válečníků).

Dílo je v podobné formě již uveřejněno na http://svet.pevnina.cz