Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Nové rasy
  
  

Magiomechanoidi

 
Autor: UnknowN
Hodnocení: Hlasovalo: 12 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 2.42
  
  

Vlastnosti:

Velikost: A-C

Atributy: všechny 2-17 (3 hody k6, od výsledku odečteno 1)
- výjimkou je inteligence - viz níže.

Povolání se pak vybírá v závislosti na dispozicích
Dostupná povolání - vše kromě hraničáře

pozn.: Na magiomechanoidy nepůsobí jedy ani lektvary způsobující přírůstek životů.

Rodová zbraň: Dle původce duše (viz níže).

...První magiomechaniod (někdy též zkráceně "ememoid") vznikl v dílně jakýchsi nadšených (rozuměj lehce šílených) alchymistů. Těm se totiž podařilo vynalézt umělý mozek a také objevit způsob, jakým do něj přesměrovat mysl nějakého živého člověka. Pak k tomuto umělému mozku (UM) začaly přidávat další zařízení, které měly umožnit mysli v něm uložené, komunikovat se světem... Postupem času svá umění zdokonalovali stále více, a tak se za nějaký čas dostali od prvního ememoida, složeného z tyčí a táhel, až po moderního, složeného z tisíce malých stroječků, které dohromady dávaly vzniknout celému ememoidovi. Toto uspořádání se ukázalo jako nejvhodnější - některé ze stroječků mohly mít na starosti drobné opravy, další pak zpracovávání "potravy"...

Vzhled:

Snad ani jeden ememoid není stejný... Tu jsou menší, tu jsou větší, někdy kulatější, robustní, jindy zase tencí a hůlkovití... V zásadě si však vždy zachovávají humanoidní tvar. Bližší pohled odhalí nesmírnou členitost ememoidního těla. Ačkoliv některé části bývaji zakryty plechovými destičkami, přesto je na mnoha místech vidět složitost jejich tělního uspořádání... Vypadá to jako množství navzájem propojených součástek - pístků, koleček, hadiček a všelijakých dalších tentonociček. Další zvláštností jsou ememoidní oči... Mohou mít různý tvar a to i v rámci jednoho jedince... Navíc jich může být i víc... A pochopitelně nejsou organické - tvoří je průhledná destička uvnitř kovového rámečku (kulatého, hranatého, šišatého, trojůhelníčkovitého...) - nezdá se však, že by svému majiteli poskytovaly nějaké speciální výhody. Hmat je zajištěn pomocí hmatových čidel po celém povrchu těla a ememoid je vybaven i chemickým analyzátorem, který je dostatečnou náhradou čichu. Princip sluchu není příliš vzdálen principu mikrofonu - jedná se opět o pružnou membránu, kterážto je rozechvívána příchozím zvukem, a její chvění je pak přenášeno pomocí slabých magenergetických impulzů do UM.

Následující obrázky jsou přibližně nejblíže k mé představě ememoidů:

  • http://pagesperso-orange.fr/mdi/images/bckgrd/bckgrd_big/terminator_004.jpg
  • http://www.director-file.com/cunningham/android4.jpg
  • http://images.jupiterimages.com/common/detail/03/79/23277903.jpg
  • http://www.clicket.com/images/ST334.jpg

Potrava:

Ememoidi se živí v zásadě pouze třemi surovinami. Tou první je kov - přesněji železo, které je potřeba k autoúdržbě. A tou druhou je magenergie, která je udržuje v chodu. Ano, správně: magenergie. Co se konzumace železa týče, tak stačí, když si ememoid do hrdla nasype kovové kousky, které musí být tak velké, aby pohodlně prošly trubkou 5×5 coulů a nesmí být delší než 30 coulů. Magenergii pak lze konzumovat buď v surovém stavu - získanou od alchymisty, nebo konzumovat magenergické suroviny (např žaludy z posvátného dubu). Přijímaná v surovém stavu je k dispozici okamžitě, zpracování jednoho magu ze suroviny trvá dvě hodiny. Třetí surovinou je olej. Ten je zapotřebí k promazávání chodu ememoidových součástek. Ememoid s sebou může v jednu chvíli v sobě nést nejvýše jednu minci železe, jednu čtvrtku oleje a 5 magů (Pro ememoidí kouzelníky: Kouzelnická magenergie se na tuto magenergii převádět nedá).

- každý den spotřebuje 1/7 mince železa, 1/7 magu a 1/70 čtvrtky oleje - při nepřetržitém chodu.

- dojde-li kov nebo olej, ztrácí ememoid 1 život denně. Dojde-li obojí, pak 2 životy (platí pouze pokud je ememoid v plném chodu, v úsporném režimu na nepřítomnosti železa/oleje nezáleží). Dojde-li magenergie, pokusí se ememoid nejprve přejít do úsporného režimu, dojde-li magenergie úplně, pak se kompletně vypíná. Není-li mu do 24 hodin dodána nová dávka, obvody v UM se vymažou a osobnost uložená v UM je nenávratně ztracena (ememoid "umře").

- v úsporném režimu (kdy jsou vypnuté všechny motorické a skoro všechny senzorické fuknce*) pouze 1/70 magu denně. Do úsporného režimu přechází ememoid automaticky v případě nedostatku magenergie, může však přejít i "na povel" - pokud mu například dojde železo a/nebo olej, může tak zabránit poškozování svého těla.

*tzn.: platí pro něj totéž, co pro spícího člověka.

- na vyléčení (opravení) dvou životů je zapotřebí jeden mag a jedna mince železa. Rychlost tohoto léčení je jeden život za hodinu.

Žádné jiné "tělesné" potřeby ememoidi nemají.

Začátek života:

Ememoidi jsou vyráběni po jednom, v alchymisticko-kovářských dílničkách. Samotný ememoid by však byl k ničemu, kdyby do něj nebyla vložená duše žijícího inteligentního tvora. Dokud majitel duše ještě žije, připojí mu tvůrce ememoida na hlavu elektrody, načež prostým zatáhnutím za páku aktivuje přesun duše. To také způsobuje, že inteligence výsledného ememoida je stejná, jako inteligence předchozího vlastníka duše - tzn. může být v rozmezí 2-27. Nejlépe je určit rasu a případné povolání majitele duše a inteligenci si pak nahodit podle PPZ - to v případě vytváření ememoida jako postavu na první úrovni. V případě přesunu duše postavy na 1+ úrovni (záchrana postavy před smrtí, např.) je nutné přepočítat počet životů podle nového ememoidního těla, ale inteligenci si postava zachová (ostatní vlastnosti se nahazují). S tím také souvisí bonus za rodovou zbraň - závisí na tom, jaké rasy byl původní majitel duše.

Průběh života:

Jak ememoid získává zkušenosti, tak i jeho součástky se stávají schopnějšími a schopnějšími (tím pádem je zajištěno, že ememoidní postava nebude ochuzena o získávání vyšších úrovní). Pokud měla mysl v ememoidním těle nějaké předchozí zážitky, netřeba zoufat. Ememoidní tělo má poměrně těsnou vazbu na mysl obývající UM. Jeho součástky se dokáží napojit na paměť oné mysli a analyzovat vše, čemu bylo předchozí tělo vystaveno a v důsledku toho se upravit, jakoby dané situace prožily samy.

Konec života:

O smrti můžeme v případě ememoidů hovořit ve dvou případech. Buď ememoidní tělo ztratí všechny životy a v tom případě je "mrtvé". Dokud však není vyplýtvána magenergie potřebná pro chod stroje, ememoidova duše přežívá dál. Pořizovací cena nového těla se pohybuje v rozmezí 2000-5000 zl.

Dojde-li však ememoidovi magenergie, tak po 24 hodinách je sice jeho tělo stále v pořádku, ale z obvodů v UM se ztratí duše. Do ememoida je pak možné přesunout další duši - ta stará je nenávratně ztracena.

Pozn.: Magiomechanoidi se mohou oproti lidem lišit v různých úpravách - mohou mít končetiny navíc, případně ve svých končetinách ukrývat různé zbraně... Tyto a další možnosti ale budou souhrně prezentovány v samostatném příspěvku.