Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Nové rasy
  
  

Yewšízovia, modrí divosi

 
Autor: Lord Magor IV.
Hodnocení: Hlasovalo: 10 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 4.3
  
  

Yewšízovia, modrí divosi

Základné fakty:

 • Výška 120 – 160 cm
 • Váha 600 – 1200 mincí (30 – 60 kg)
 • Veľkosť A – B*

*) Veľkosť závisí najmä od stavby tela; pozri PPZ

Vzhľad

Yewšízovia sú niekoľkými vecami výnimoční. Napríklad svojou farbou. Mladý yewšíz sa narodí ako bledofialový, v dospelosti je fialový a v starobe pripomína sušenú slivku (vráskami i farbou). Sú nízki, a vyziabnutí. Obezita je u nich vzácnosť, takmer vôbec sa nevyskytuje. Ich tvár je podobná ľudskej, až na to, že majú veľmi špicaté uši a výrazné veľké oči. Ich oči bývajú sfarbené do čierna, hneda, žlta, a sem-tam aj do červena. Vlasy mužom nerastú, ale ženám rastú veľmi rýchlo. Sú hnedé, ryšavé, yewšízky si ich zapletajú do copov. Fúzy nerastú ani mužom, ani ženám. Yewšízovia vedia našľapovať veľmi ticho, namiesto chodidiel majú totiž laby. Ženy sú oproti mužom vyššie. Okrem toho majú všetky znaky ľudských žien. Keď sa yewšíz objaví v nejakej spoločnosti, ktorá o tejto rase nikdy nepočula, vzbudí pozornosť svojim vzhľadom. Vzbudí pozornosť vlastne všade, kde yewšízovia nie sú bežní. Niekto si ich môže spliesť s škretmi, alebo kvôli ich zašpicateným ušiam ich môže pokladať za odrodu elfov. Nepôsobia ale odpudzujúco, ako škreti, lebo im na tvári zväčša pohráva ľahký bezstarostný úsmev, na okolie sa dívajú veľkými očami,... Niektorým deťom môžu dokonca pripadať roztomilí.

Organizmus

Yewšízovia majú všetky biologické vlastnosti totožné s ľuďmi, až na výnimky. Na nohách /labách skoro nemajú cit. Nedokážu stráviť žiadne druhy hovädzieho , lebo naň ich telo nie je zvyknuté. Zjedenie hovädzieho sa prejaví nevoľnosťou, zvracaním a podobne.

 • Od narodenia po 4. rok. Dojča.
 • Od 4. roku po 11 rok. Dieťa.
 • Od 11. roku po 17. rok. Puberta. Prejavuje sa energiou (hyperaktivitou), slabou bolesťou v ramenách a rastom. A náladovosťou.
 • Od 17. roku po 20. rok. Takmer dospelý.
 • Od 20. roku po 35. rok. Dospelý. Pri plnej sile.
 • Od 35. roku po 50 rok. Zrelý vek. Yewšíz začína šedivieť (pleť aj vlasy), stráca silu, ale nie rozum.
 • Od 50. roku po smrť. Staroba. Neschopnosť plodiť deti, slabosť, mierna mrzutosť a hrbenie postavy.

História

Počiatky

Yewšízovia žili v močiaroch, kde sa celá ich civilizácia zrodila. Žili si tam spokojne, pokým ich neobjavili ľudia. Prvé pokusy o nadviazanie komunikácie zlyhali, začala sa krutá vojna. Striedavo boli otročení ľudia a yewšízovia.

V priebehu vekov

Yewšízovia začínajú budovať drevené pevnosti (pozri Sídla), začínajú zbrojiť. Ľudia sa pokúšajú o mier a siedmymi mocnými šamanmi yewšízov je podpísaná Zmluva o mieri. Yewšízovia začínajú obchodovať, cestovať, sťahujú sa z močiarov.

Súčasnosť

Yewšízovia nadobro opustili močiare, ich kmene sa nachádzajú v menej náročných terénoch. Mladí yewšízovia sa pokúšajú presťahovať do ľudských miest, ambiciózni yewšízovia sa snažia zjednotiť kmene. Nedarí sa im to a asi sa im to ani nikdy nepodarí...

Sídla

Yewšízovia žijú v asi stočlenných kmeňoch. Tieto kmene nie sú kočovné, zdržiavajú sa stále na jednom mieste. Tieto kmene sa nachádzajú blízko pri lesoch, aby mohli loviť. V kmeňoch žijú v stanoch. Najprv sa vykope menšia jama, potom sa nad jamou postaví konštrukcia stanu z kolov a tie sa potom pokryjú kožušinami. Vnútri stanu žije celá rodina. Okrem lôžok, stola, ohniska s kotlíkom (na varenie) a niekoľko ozdôb v nich nič nie je. Stany sú obvykle postavené do kruhu, uprostred je oheň, ktorý sa používa najmä na stráženie kmeňa.

Občas kmeň žije v drevenej pevnosti, pozostatku vojny. Táto pevnosť je obohnaná palisádou, na ktorej sú až dve strážne veže. V strede je veľký stan, ktorý je omnoho pevnejší. V ňom žije šaman.

Yewšízovia si nikdy nebudujú mestá.

Ich tábory sú postavené pri lesoch, blízko vodného zdroja. Žiadny kmeň už nežije v nehostinných močiaroch, všetci sa presťahovali do úrodných plání, údolí, na kopce,... Nie všetci yewšízovia sú zhromaždení do kmeňov. Jestvujú aj samotári, žijúci v podobných podmienkach ako kmene. Je to asi 30% yewšízov.

Veľké množstvo yewšízov žije naopak v ľudských (elfských, trpaslíckych, hobitích,...) mestách. Sťahujú sa tam najmä mladé rodiny, ktoré chcú svojim potomkom dožičiť pohodlný život. Tam preberajú zvyky tamojších ľudí, ale nezabúdajú na yewšízske tradície (ale nikdy nie extrémne; zvyk, že šaty môže yewšíz nosiť od 10. roku by vyvolávala pohoršenie). Do akej miery budú yewšízovia dodržiavať a nedodržiavať svoje zvyky je čisto na nich. Aj tak stále dosť kmeňov žije v kmeňoch (i keď kmeňov nie je enormné množstvo).

Kmeňová hierarchia

Na čele kmeňa stoja traja yewšízovia. Šaman, Vrchný lovec a Kapitán strážcov. Ich vzťah medzi sebou je takýto: Šaman je mocnejší ako Vrchný lovec a Kapitán strážcov, a Kapitán strážcov spolu s Vrchným lovcom majú rovnocenné postavenie. Každý z nich rozhoduje o veciach, ktoré spadajú pod jeho právomoc, s výnimkou šamana, ktorý sa môže ostatným miešať naozaj do všetkého.

Ak sa títo traja neodkážu zhodnúť ani na jednom riešení, zväčša požiadajú o rozsúdenie všetkých dospelých yewšízov kmeňa.

Jedlo, pitie, potrava

Yewšízovia sa živia najmä lovom. Preto sú lovci veľmi vážení v celom kmeni. Ale to neznamená, že yewšízovia nemajú v zásobe niekoľko riešení, keby bolo málo zveri. Napríklad taká hubová farma.

Yewšízovia neďaleko tábora majú zväčša menšiu hubovú farmu. Pravidelne ju zalievajú vodou z blízkeho potoka, prameňa, prípadne našetrenou dažďovou vodou. Tieto huby sú pestované veľmi blízko pri sebe. Yewšízovia ich ale používajú skôr na dochucovanie jedál. Mizivý počet kmeňov zasadí jabloň. Oni z nej nemôžu mať úžitok, ale robia to hlavne pre svojich potomkov. Je to ale naozaj asi 1% zo všetkých kmeňov na svete.

Pijú vodu z potokov, jazier, prameňov, prípadne pijú dažďovú vodu. Keďže s chorobami majú svoje skúsenosti, túto vodu vždy prevaria. Kedysi ich neprevarená dažďová voda zabíjala ako mor.

Zločin a trest

Yewšízovia majú vcelku jednoduchý právny systém. Vinníka alebo podozrivého postavia pred súd. Súdia ho šaman, vrchný lovec, kapitán stráží. Po vypočutí vinníka a obete (v prípade vraždy iba vinníka) zhodnotia, či zločin skutočne vykonal on.

Ak ho uznajú vinným, tresty bývajú rôzne, od popravy až po zaplatenie odškodného. Za najhorší trest sa pokladá zneuctenie ženy, ďalej v rebríčku sú zmrzačenie, vražda, krádež a iné drobné priestupky.

Obvykle je trestom pre yewšíza vyhnanie z kmeňa. Do cudzincov sa nemiešajú, pokiaľ ich o to priamo nepožiadajú, alebo pokiaľ sa ich to inak netýka.

Niekedy yewšízovia používajú najzákladnejší zákon sveta: „Oko za oko,...“. Za vraždu je smrť, za krádež je odobratie časti majetku, za poníženie poníženie apod.

Ošatenie

Yewšízovia sú uznaní nosiť šaty až po dosiahnutí desiateho roku. Yewšízovia žijúci v mestách samozrejme môžu urobiť výnimku.

Muži nosia kožené nohavice, niekedy doplnené vlnenou vestou. V naozaj tuhých zimách je im dovolené nosiť kožušiny. Niektorí yewšízovia nosia namiesto vesty prostú tuniku. Ženy nosia šaty bez rukávov, niekedy cez ne majú prehodený plášť.

Každý yewšíz môže mať talizmany. Je to starý zvyk, ktorý oprávňuje yewšízov vziať si zo zvieraťa, ktoré vlastnoručne zabili, nejaké trofej. Obvykle je to pazúr, paroh, v morbídnejších prípadoch aj oko. Túto trofej si navlečú na šnúrku a tú potom nosia okolo krku. Vraj ich to chráni pred chladom.

V iných miestach ako vo svojich kmeňoch nosia šaty, aké sú zvykom tam (ak si ich môžu dovoliť). Často ale nosia šaty podľa svojich zvykov.

Viera

Yewšízovia veria v Skalotvorcu, bôžika prírody (v jazyku yewšízov Arglak – Nathan). Veria, že utvoril krajinu pre yewšízov, aby tam žili. Jeho chrámy sú skaly (aspoň 3- metrové). Jeho kňazi sú šamani.

Skalotvorca vyzerá ako yewšíz, honosne oblečený a s lukom a oštepom. Jeho podobizeň je často na šamanovom oblečení alebo na stanoch.

Skalotvorca je mierumilovný boh, ktorého hlavným zákonom je porozumenie. Mnohí yewšízovia jeho vôľu nasledujú v mestách, kde študujú o cudzích kultúrach. Iní sa zas učia cudzie jazyky. Nenadarmo sa hovorí, že yewšízovia sú pohostinní.

Mŕtvi sa prevteľujú do živých, aby mohli žiť odznova.

Vzťah tohto náboženstva k ostatným rasám bol veľmi tolerantný, Skalotvorca existuje spolu so všetkými ostatnými bohmi, ale yewšíz by nemal uctievať iného.

Skalotvorca okrem toho žiada od yewšízov raz za čas túto jednoduchú modlitbu:

Živím svoju rodinu,
Vítam svojich hostí,
Trestám všetko zlé,
Ako mi kážeš, Arglak – Nathan.

V jazyku yewšízov sa táto reč rýmuje. Šamani vo svojom voľnom čase opakujú túto modlitbu aj stokrát za deň.

Zvyky

Sviatok dávania múdrosti. Vtedy sa šaman z každého kmeňa vydá na najbližšiu skalu, kde strávi tri dni meditáciami. Na jednej skale môže byť viacero šamanov, ak sa pomestia. Počas tohto sviatku sa šamani nesmú medzi sebou hádať.

Svadba. Keď sa dvaja yewšízovia milujú a obaja súhlasia so svadbou, môže sa konať svadba. Rodičia nemusia vôbec súhlasiť, obrad môže prebehnúť aj bez nich. Celý kmeň s výnimkou niekoľkých lovcov a potravinára, ktorí chystajú hostinu, sa pred západom slnka vydá na najbližšiu skalu. Tam sa počká, kým zapadne slnko. Vtedy šaman požiada Skalotvorcu o dôkaz, že títo dvaja môžu bývať v jednom stane. Slnko zapadne, to je dostačujúci dôkaz. Vrátia sa do tábora, kde je veľkolepá hostina.

Krst. Keď už rodičia vyberú svojmu dieťaťu meno, musí ho schváliť šaman. Vtedy sa zoberie dieťa, vykúpu ho a pri hostine získa vlastné miesto po boku matky. Malo by sa povedať, že yewšízovia si dávajú mená ako Lebkoň, Pazúr, Kratochvost atď. čiže pre meno Aethas Luwómdiell musíte mať dosť dobré zdôvodnenie.

Pohreb. Keď yewšíz zomrie, jeho telo sa položí pred jeho stan, aj s jeho talizmanom a majetkom. Do večera musia silní mladíci vykopať hrob. Večer je jeho telo pochované pod mohylou, vedľa ostatných mŕtvych (kmene majú pohrebiská, a niekedy sa viac kmeňov delí o jedno pohrebisko). Počas pohrebu sa opakuje modlitba, až na to, že je mierená na nebožtíka. Po pohrebe sa ostatní poberú spať, zatiaľ čo šaman sa celú noc vo svojom stane modlí za mŕtveho.

Legendy

O kmeňoch. Arglak - Nathan stvoril pôvodne šesť kmeňov po šiestich yewšízov. Každý bol niečím výnimočný.

 • Kmeň Ctilovcov bol mimoriadne mocný, zaoberal sa bojom a Skalotvorcu uctieval lovom a súbojmi, pri ktorých ale nezabudli myslieť na česť.
 • Kmeň Múdromilov bol po stvorení očarený svetom a jeho obyvateľmi a rozhodol sa o nich dozvedieť viac. Začal pátrať po tajomstvách tohto sveta, ale boli rozhodnutí nikdy ich nezneužiť.
 • Kmeň Jedlíkovcov sa rád zabával hostinami, na ktoré s radosťou pozývali všetky národy sveta. Pri ich stole bolo vždy miesto.
 • Kmeň Ľúbezných sa vyznačoval mimoriadnou láskou k sebe navzájom. Každého tvora na svete pokladali za krásneho, a radovali sa zo svojej rodiny.
 • Kmeň Pomhejov bol známy svojou vôľou obetovať všetko možné pre dobro iných. Pomáhali každému, kto to potreboval.
 • Kmeň Trpičov sa takmer vyžíval v utrpení. Takmer každý yewšíz z tohto kmeňa zomrel obetovaním sa pre dobro viacerých. Taktiež sa priznávali k činom, ktoré nespáchali, ak tým mohli pomôcť nevinnému. Týchto šesť kmeňov sa rozširovalo do sveta, a ich potomkovia žijú dodnes. Kmene ale najmä predstavujú šesť spôsobov, ktorými možno uctievať Skalotvorcu.

O smrti. Po smrti yewšízova duša začína spať príjemným spánkom, plnom čarokrásnych snov o svojom živote. Potom, po tisícročnom spánku, sa prebudia a ich úlohou bude vrátiť sa na tento svet v podobe statočných Skalotvorcových duchov, ktorí musia národ yewšízov chrániť pred neznámou hrozbou, ktorá v tom veku príde na tento svet. Potom yewšízovia budú žiť šťastne a v bezpečí. Tohto dňa sa všetci yewšízovia obávajú, lebo si nevedia predstaviť nič horšie ako vojnu s ľuďmi. A ak neprišli duchovia vtedy, príde zrejme niečo ešte horšie...

Šamani

Šamani sú najdôležitejšou zložkou yewšízskej spoločnosti. Vykonávajú obrady, rozhodujú o mnohých veciach a starajú sa o ich predkov. Ak zomrie šaman, vyberú sa traja dospelí kandidáti na tento post. Potom kmeň podľa ich znalostí a rozumu vyberú najvhodnejšieho. Šaman niekedy ešte žije, a tak môže čo to nového šamana naučiť. Šamani mnohokrát vedia svoju smrť vycítiť a pred ňou vykonať, čo treba.

Ak sa toto stane počas Sviatku dávania múdrosti, nič sa nedeje, není potrebné sa nejako s volením šamana unáhliť. Ak žije starý šaman, pôjde on. Na skalách možno zomrie, preto s ním pôjde aj jeden mladý strážca, ktorý bude pod skalou a jeho prípadne mŕtve telo donesie domov.

Pozor! Šaman nezískava zvláštne schopnosti automaticky! Vyskytli sa prípady, že by šaman bol čarodej, alebo druid, alebo theurg. Ale nezískali tieto schopnosti vďaka tomu, že sú šamani, skôr sa stali šamanom vďaka týmto schopnostiam. Ich moc je (ak si to nevymyslíte inak) prevažne duchovná a politická.

Vojenstvo

Každý kmeň má asi tucet mladých strážcov. Velí im Kapitán stráži. Títo musia strážiť kmeňový tábor, pohrebisko a stan šamana. Niekedy, ale naozaj málokedy, majú yewšízovia aj jazdecké zvieratá. Tieto ale slúžia skôr poslom než strážcom. Na jazdeckých zvieratách sa vozia akurát kapitáni stráží, aby tým vyjadrili svoju nadradenosť.

Kapitáni stráži sú najmocnejší zo všetkých yewšízov. Po fyzickej stránke sú najzdatnejší, a vyznajú sa v boji.

Kedysi boli viaceré kmene zjednotené a bojovali proti ľuďom za svoju slobodu. Z tých čias pochádzajú aj vyššie spomínané drevené pevnosti. Slúžili ako miesto, kde bola zhromaždená armáda, a často museli odolávať častým útokom. Nebyť statočnosti yewšízskych bojovníkov, pevnosti by padli a celý národ yewšízov by zrejme bol vyhubený.

Každý yewšíz, ktorý sa chce stať strážcom, musí podstúpiť skúšku statočnosti (ako spomienku na časy slávy yewšízov bojovníkov). Spočíva v súboji drevenými zbraňami s Kapitánom stráží. Tam nie je podmienkou vyhrať, veď Kapitáni sú najsilnejší z najsilnejších. Potom nasleduje test, ktorý preverí yewšízovu schopnosť odolávať bolesti. Yewšíz musí z horiaceho ohňa vytiahnuť uhlík a držať ho v ruke 3 sekundy. Nakoniec musí yewšíz prežiť v noci v lese bez zbraní, bez jedla a spánku.

Pokiaľ šaman neovláda liečiteľské umenie, väčšinou sa nejaká žena priučí umeniu liečiteľských byliniek. Ale mnohí lovci dokážu vyliečiť najzákladnejšie zranenia.

Rodina

Yewšízovia sú neveľmi plodní, za celý život splodia 1 – 2 deti. Asi 0,01% yewšízov sú dvojčatá. Ak sa tak stane, sú určite identické.

Tehotenstvo trvá 7 mesiacov. Počas neho je matka maškrtná, jedáva častejšie ako predtým, musí dlhšie spávať a nemusí pracovať. Okrem toho je veľmi usmievavá (prečítajte si predchádzajúcu vetu a pochopíte prečo). Maličký yewšíz je bledomodrý, takmer biely, pleť mu stmavne behom troch rokov.

Yewšízovia pokladajú rodinu za niečo posvätné, a preto uznávajú potraty. Zvláštna veta, ale má svoje odôvodnenie. Yewšízovia si totiž myslia, že dieťa je lepšie zabiť než priviesť do sveta, kde nebude šťastné. Takže pokiaľ by sa dieťa malo narodiť zmrzačené, alebo by nemalo otca, alebo by nemalo nádej na prežitie, potrat je prijateľným riešením. Aj tak to ale nič nemení na tom, že potrat je smutná udalosť... Svadba bola popísaná vyššie.

Yewšíz sa o rodinu musí postarať, inak by sa stal vydedencom. Také prípady ale nie sú časté, lebo yewšízovia sú minimálne voči svojim deťom zodpovední.

Jazyk, písmo,...

Yewšízovia majú vlastný jazyk. Dlho preň nemali názov, lebo sa s inými jazykmi nestretávali, ale v poslednom čase sa čoraz viacej zhodujú na názve Skalotvorčina. Je to jediný jazyk, v ktorom sa smú hovoriť modlitby. Skalotvorčinou rozprávajú všetci yewšízovia, ale obyčajne rozprávajú aj nejakou inou, obecnejšou rečou.

Písmo ale nemajú, lebo nemusia nič zaznamenávať.

Tu je, pre lepšiu predstavivosť ukážka zo Skalotvorčiny:

 • Ahloz: kameň
 • Az: človek
 • Drozon: smrť
 • Fazare: strážca
 • Jorza: šaman
 • Lomoa: svadba
 • Ozaor: trpaslík
 • Uziz: jeleň
 • Zaremo min konzo: Zoznám ma s ním

V Skalotvorčine je len veľmi málo slov, v ktorých sa nevyskytuje písmeno „Z“.

Čísla

 • Sila: 6 - 11 /-1; Yewšízovia nevynikajú silou, ale slabosi nie sú.
 • Obratnosť: 11-16 /+1; Yewšízovia sú rýchli a majú pružné telo.
 • Odolnosť: 8-13 /+1; Yewšízovia žijúci v prírode sú čiastočne odolní voči chorobám a zraneniam.
 • Inteligencia: 10-15 /-2; Yewšízovia nie sú hlúpi, ale majú primitívny pohľad na svet.
 • Charizma: 9-14 /+0; Yewšízovia pripadajú niektorým ľuďom roztomilí, deťom zas veselí a zábavní.
 • Pohyblivosť: 12; Yewšízovia vedia dosť rýchlo behať.
 • Rodová zbraň: Oštep (alternatíva: krátky luk); Týmto nástrojom lovili po dlhé roky.

Čuch. Nejedná sa o hobití čuch, kdeže. Čuch yewšízov sa myslí doslova. Yewšízovia majú silne vyvinuté čuchové orgány. Dokážu čuchom približne zistiť, čo a kde sa nachádza v tmavej miestnosti. Trvá im to ale dvakrát dlhšie ako zrakom. V pascách na odhalenie nejakého plynu by ste im mali dať nejaký menší bonus, pri stopovaní sú tiež trochu zvýhodnení (ale tam bonus maximálne +5%). Vďaka čuchu majú yewšízovia +5 bonus k postrehu na objekty.

Pohryznutie. Yewšízom rastú trocha ostrejšie zuby než normálne. Vďaka tomu môžu pohrýzť protivníka priamo pred sebou so silou BONUS ZA SILU + 1/+2. Touto schopnosťou je možné aj, napríklad, prehryznúť lano.

Dobrodruhovia

Válečník

Yewšízski strážcovia sú válečníci. Nie sú ale veľmi silní, ich moc spočíva v ich odhodlanosti a v ich technike. Yewšíz sa môže stať válečníkom kvôli sláve, kvôli pomste, kvôli potrebe,...
V schopnostiach nemajú žiadne úpravy.

Hraničiar

Yewšízski lovci sú hraničiari. Aj šamani môžu byť silní druidi. Yewšízovia sú takmer zžití s prírodou, žijú v bezprostrednej blízkosti s ňou.
V ich schopnostiach nie sú žiadne úpravy (okrem jednej, pozri ČÍSLA).

Alchymista

Yewšízovia k alchymistom nemajú takmer žiadny vzťah, lebo o alchýmii dlho nič netušili. Teraz ale mnohí študujú túto vedu, snažia sa dosiahnuť čo najväčšie znalosti.
V ich schopnostiach nie sú žiadne úpravy.

Kúzelník

Mnoho mocných šamanov pochádza z radov kúzelníkov. Ich čary presvedčujú ostatných yewšízov o ich moci. Ale aj mimo šamanov je mnoho yewšízov, ktorí sa chytajú tohto remesla.
V ich schopnostiach nie sú žiadne úpravy.

Zlodej

Yewšízovia, ktorí sa nasťahovali do ľudských miest, často skončia ako zlodeji. V ich schopnostiach sú tieto úpravy:
Vďaka ich labám majú (ak sú neobutí) 10% bonus k schopnosti Tichý pohyb. Kvôli ich vzhľadu -30% postih k schopnosti Prevleky (iba ak sa neprevliekli ako yewšíz)

Záverom

Uf, a je hotovo. Toto je rasa, na ktorej som fakt dlho pracoval. Svoje by o tom vedeli povedať aj dve verzie tejto rasy v Dielni. Prosím, vyjadrite v hlasovaní svoje pocity z tejto rasy, keďže som sa s ňou dosť natrápil a stala sa, takpovediac, mojou súčasťou. Niežeby som bol modrý alebo by som nemal vlasy!!

Ďakujem Atanovi za podporu pri tvorení tohto diela, ďalej Nilnovi sa verbovanie priaznivcov pre yewšízov a v neposlednom rade Milanovi za.... za... za jeho pozitívny vplyv, trebárs. A napokon ďakujem všetkým, čo toto čítate a chystáte sa to ohodnotiť. Aj všetkým, ktorí iným spôsobom spôsobili vznik tohto diela.

Lúči sa s vami Lord Magor IV.

Zbohom a ďakujeme za ryby!!!

...alebo ako by povedal náš priateľ yewšíz...

„Zeriozo ue erzon fru-zranye!!!“