Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Nové rasy
  
  

Orkové

 
Autor: hitone
Hodnocení: Hlasovalo: 18 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 2.06
  
  

Orkové

Historie:

Kdysi v dávných dobách se Gorpos rozhodl, že rasy světa mezi sebou málo válčí a na božském koncilu je proto k smíchu. Tak šel do své dílny, vzal majzlík, kladívko a dva pořádné kusy malachitu a vytesal z nich orka a orkyni. Poté jim vdechl život a vyrobil jim první fisty. Naučil je boji a všemu potřebnému, poslal je dolů do světa a začal tvořit další aby nedegenerovali.

Nikdo ze smrtelných ras ani elfové přesně neví odkud orkové pochází. Sídlí na severu, ne však na ledových pláních, ale v “přívětivějších“ oblastech bažin v horských údolích. Poté co lidé zjistili, že se orkové usídlili na jejich severních hranicích vytáhli proti nim s obrovskou armádou, která se naštěstí pro orky skládala hlavně z těžkooděnců a jezdců, kteří jsou v horském a bažiném terénu oproti lehce oděným a navíc domácím orkům značně nepohybliví, což vedlo k rozprášení takzvané první armády** aliance.* Po tomto neúspěchu lidé požádali o pomoc elfy, kteří jsou pohybliví i pěšky, a trpaslíky, aby jim vyrobili nejlehčí a nejlepší brnění jaké dokáží.

A tak vytáhla druhá obří armáda aliance proti několika málo kmenům orků.Orkové kladli odpor a mnoho vojáků aliance za to zaplatilo životem. Nakonec z kdysi početné orkské populace zbylo jenom několik malých a zapadlých usedlostí. Jen jediný kmen přežil masakr. Byl to kmen jež měl pevnost na vysoké hoře na jejímž vrcholu byla černá skála obklopené hlubokým močálem, kterým se nepřátelští vojáci sotva prodrali (a to i lehcí elfové, kterých už tehdy bylo poskromnu). Kmen se rozrůstal a spojoval pod sebou zbytky ostatních kmenů, až jich bylo skoro stejně, jako kdysi. A tehdy orkové vytáhli proti lidem ze své vlasti za hranice říší aliance.

Aliance začala opět zbrojit a vytáhla proti nim veškerá svá vojska. Orkové byli zatlačeni zpět. Po nedlouhé době aliance poslala k orkům jenž sjednal příměří, které přetrvávalo dlouhá staletí.

Nyní však začínají zlé časy, stezky orků jsou prázdné, po horách zní bubny války a ryk válečníků. Sekera ohně byla ukradena ze svatyně a orkové za to obviňují alianci, která už dávno ztratila svůj dávný lesk.

*Spojení lidí, elfů, trpaslíků a barbarů.

**Aliance měla několik armád, přičemž největší byla lidská. Bylo i několik kombinovaných armád. Jedna armáda měla něco kolem 100 000 mužů. (Pro srovnání kmenové armády orků měli max 10 000 mužů, přičemž i toto množstí bylo k vidění jen zřídka)

Vzhled:

Orkové jsou vysocí, svalnatí a ošlehaní věky. Jejich kůže má mírně nazelenalý odstín, což jim také umožňuje se lépe maskovat v bažinách. Obvykle mají na tváři válečné malování, které se liší od kmene ke kmeni a každý kmen má navíc několik druhů malování, podle společenského postavení. Jejich vlasy mají většinou černou, tmavě hnědou, zřídka také ohnivě zrzavou barvu. Ženy si stříhají vlasy tak, aby jim nesahali dál než na ramena. Muži si vlasy stříhají na velmi krátko.

Oblékají se většinou do koženého oblečení, někteří vysoce postavení válečníci a válečnice nosí celoročně jen brnění, které bývá většinou ocelové, bronzové nebo občas, pokud mají víc peněz koupí od trpaslíků mithrilové. Co se týče šperků, nosí orkové většinou ochrané talismany, které si věší na oblečení, válečníci pak nezřídka mívají brnění ověšené lebkami nepřátel.

Většina Ras s vyjímkou lidí, elfů a trpaslíků se orků bojí, přičemž ani lidé a elfové si nepřipadají v blízkosti orka bezpečně.

Způsob života a obživy:

Orkové žijí, jak jsem již zmínil v odstavci historie, v horách a bažinách v jejich údolích dalekého severu. Své domy staví z neopracovaných kamenů, které však díky použití kvalitní malty drží pevně u sebe a nepotřebují v podstatě žádnou údržbu. Své opevněné vesnice budují na náhorních plošinách, odkud chodí lovit do bažin v údolí, kde žijí zejména Kanoukové, což je něco mezi kancem a srncem. Jejich lovci jsou skoro stejně vážení jako válečníci. Občas obchodují s trpaslíky, a kupují od nich zbraně pro lov i válku výměnou za kožešiny a to, že smí trpaslíci kutat v jejich teritoriu. Orkové nejsou tak zdatní kováři jako trpaslíci, ale rozhodně si svoje věci umí vyrobit sami, takže nejsou na trpaslících po této stránce nijak závislí. Ovšem raději se věnují méně mírumilovným činnostem než je kovářství.


Kanouk:
Životaschopnost:2+3
Útočné číslo:(-1+3)=2
Obrané číslo:(2+1)=3
Odolnost:12
Velikost:A
Zranitelnost:zvíře
Pohyblivost:zvěř
Vytrvalost:zvěř
Inteligence:1
Přesvědčení:neutrální
Poklady:maso 5 čenů, kly, parohy
Zkušenost:20

Vlastnosti:

 • Síla:10-15 / +2
 • Obratnost:10-15 / 0
 • Odolnost:10-15 / +2
 • Inteligence:3-8 / -2
 • Charisma:5-10 / -3
 • Pohyblivost:12

Je zjevné, že orkové nejsou ani tak silní a odolní jako krollové, ale na druhou stranu nejsou ani tak hloupí a neohrabaní.

 • Třída velikosti: B, zřídka C
 • Váha:1600-3000 mn (80-150 kg)
 • Výška:175-230 coulů

Rodovou zbraní orků jsou takzvané Vlčí drápy, což jsou tzv.“fisty,“ tj. něco jako boxery na obě ruce.

“Fistů“ je mnoho druhů. Zde několik uvedu, PJ si může vymyslet další.

“Fisty“*

Liščí drápy:
SZ:1 útoč:+1 Obr:-2 délka:1 váha:5mn cena:10zl

Vlčí drápy:
SZ:2 útoč:0 Obr:-2 délka:1 váha:10mn cena:40zl

Zmijí zuby:
SZ:2 útoč:+1 Obr:-1 délka:1 váha:12mn cena:50zl

Medvědí tlapa:
SZ:3 útoč:0 Obr:-1 délka:1 váha:12mn cena:100zl

Orlí spár:
SZ:4 útoč:-1 Obr:0 délka:1 váha:12mn cena:125zl

Kanoučí kly:
SZ:5 útoč:-1 Obr:-1 délka:1 váha:12mn cena:neprodejné

*Údaje jsou uvedeny pro jeden fist

Popis fistů:

Liščí drápy:Skládají se z rukojeti k níž jsou připojeny 4 dlouhé čepele, které jsou na konci zahlé a utvoří tím jakési drápy.

Vlčí drápy:V podstatě je to totéž jako liščí drápy s tím rozdílem, že čepele jsou zubaté.

Zmijí zuby:Tvoří je dva k sobě přikované oblouky, tak aby jejich konce čouhaly. Jeden z oblouků je naostřený, druhý omotaný kůží a slouží jako rukojeť.

Medvědí tlapa:Jsou to “zmijí zuby“ na než je přední oblouk rozšířen a jsou v něm zuby

Orlí spár:Skládá se z rukojeti ze které vycházejí dvě čepele dopředu a jedna na každou stranu a na konci jsou zahlé dopředu. Zkušený orkský válečník (34.úroveň) s nimi dokáže zranit i dva protivníky najednou.

Kanoučí kly:Skládají se z rukojeti ze které vychází dopředu několik krátkých a tři dlouhé čepele, které někdy bývají nahrazeny kanoučími kly.

“Kanoučí kly“ není možné koupit, ale u náčelníka svého kmene si může ork vyžádat jejich vyrobení, za což ale musí udělat nějakou “prácičku“ pro náčelníka.

Všechny fisty patří mezi lehké jednoruční zbraně a je možné je kombinovat například s meči a jinými jednoručními zbraněmi, což ale orkové dělají málokdy

Rodina:

Rodiné klany orků žijí ve velkých domech. Jsou vedeny rodiným starším (každá rodina má svého zástupce v radě starších a svatyni ohně) a jeho ženou. Každá malá rodina (manželé a děti) mají vlastní malý “byt.“ Může to vypadat, že orkové žijí ve stísněných podmínkách, lae není tomu tak, protože orkové jsou převážně válečníci a většinu času podnikají nájezdy na vesnice lidí na hranicích jejich teritoria, případně jsou zde lovci, což jsou většinou mladíci tak kolem 20ti let, kteří jsou přes den na lovu atkže doma zůstávají jen ženy a děti. Orkové se mohou dožít až 150 let, což platí hlavně pro ženy a starší, případně vysloužilé válečníky, kteří jsou vybráni do chrámu ohně. Orkové jsou až do věku kolem 80-100 let poměrně svěží a při síle. Jejich ženy jsou plodné až v podstatě do smrti.

Hierarchie:

Nejvýše postavení jsou starší a kněží ve svatyni ohně, což jsou bývalí válečníci.

Tady je něco jako tabulka společenských vrstev orků:

 • Náčelník-Většinou nejmocnější, nejoblíbenější a nejbohatší válečník kmene
 • Rada starších-zástupce každého klanu. Mají nejvyšší rozhodovací právo v kmeni po náčelníkovi a mají právo veta.
 • Kněží ohně- zástupce každého klanu. Rozhodují hlavně o válce.
 • Válečníci-mají vysoké postavení a stavějí si většinou velké domy ve ktrých žije jen jejich úzká rodina. Někteří vlastní menší vesničku lidských otroků.
 • Kněžky-kněžky udržují ohně na okrajích vesnic, vyrábějí rozličné amulety a tvoří různé zastrašující označení kmenového teritoria. Každá kněžka má 5-10 mladých pomocnic, které si někdy (dost často) berou válečníci za ženy.
 • Řadoví “občané“ ( řemeslníci apod.)- nemají příliš velký politický vliv.

Kněží ohně a rada starších tvoří v kmeni něco jako senát.

Jazyk, písmo:

Orkové používají obecnou řeč, ale občas používají i svůj vlastní jazyk, který zní podobně jako skřetí jazyk, ale slova jsou podobná elfštině.

Válka:

Orkové jsou válečnou rasou. Válčí vždy a všude a pokud mají naději na vítězství, nikdy neutíkají. Před každou bitvou o které vědí si malují válečné malování. Jejich taktika je jednoduchá, před bitvou si najdou výše položený bod a vyčkávají za horizontem popřípadě skryti v lese. Vidět je pouze jejich velitel, který dává povel k útoku jakmile jsou nepřátelé na dosah. V době spojenectví orků s elfy byly přední řady složené z orků a elfích pěšáků a za nimi byli elfové s luky. Tato strategie vedla k “vítězství“ v “Bitvě za rozbřesku.“

Měna:

Orkové platí kůžemi ale razí i své mince, které jsou ze zváštního zeleného kovu.

Magie a povolání:

Orkové se k magii jakou používají elfové a lidé staví spíše nedůvěřivě. Jejich magie je magie duchů a válečná. Jejich nejčastějším povoláním jsou válečníci. Zloděje a alchymisty se skoro nestávají a hraničáři jsou k vidění jen zřídka. Kouzelníci jací se rekrutují z ostatních ras k vidění nejsou vidění téměř vůbec.

Pokud se objeví nějaký kouzelník, tak má několik zvláštních kouzel, které ostatní rasy nemají. Za tuto výhodu platí tím, že se nemůže naučit silnější blesky než obyčejné zelené.

Zvláštní kouzla:

Křik
Magenergie: 3 za kolo
Rozsah: 1- x postav
Dosah: Podle síly kouzelníkova hlasu (tj. Cca 20+Sil sáhů, tak aby byl hlas dostatečně silný)
Vyvolání: ihned
Trvání: dle dodané magenergie

Kouzelník zakřičí: „Boooj“ a všechny v daném dosahu, kteří bojují na jeho straně dostanou +1 k ÚČ. Postavy s tímto bonusem se musí stále držet v dosahu kouzelníkova hlasu. Pokud se vzdálí, o bonus přijdou.

Horský duch
Magenergie: 5 za kolo
Rozsah: 1 osoba
Dosah: dotek
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: dle dodané magenergie

Postava, na kterou je sesláno toto kouzlo je na určitou dobu imuní proti ohni a bleskům a ledu.

Bažiný duch
Magenergie: 7 za kolo
Rozsah: 1 osoba
Dosah: dotek
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: dle dodané magenergie

Postava, na kterou je sesláno toto kouzla může po uřčitou dobu dýchat pod vodou a je imuní proti útoku divokých zvířat.

Obětuj tělo
Magenergie: !!!5 životů!!!
Rozsah: kouzelník
Dosah: kouzelník
Vyvolání: 2 kola
Trvání: stále

Po seslání tohoto kouzla kouzelníkovi ubude 5 životů a přibudou mu 4 magy, ne však více než je jeho maximum. Pokud má kouzelník 5 životů a méně, kouzlo je automaticky neúspěšné.

Náboženství:

Orkové mají čtyři bohy. A to tyto:

 • Gorpos: Bůh války. Jsou mu obětovávány orgány ulovených zvířat a lebky zabitých nepřátel.
 • Néros: Bůh ohně. Jsou kvůli němu udržovány ohně na okrajích vesnic.
 • Mália: Bohyně plodnosti. Jsou jí obětovávány mladé otrokyně, povětšinou panny.
 • Neia: Bohyně bouří. Jsou obětovány stromy, které po obřadu zasáhne blesk.

Legendární zbraňe:

Sekera ohně
Říká se, že byla skuta jako pozemská zbraň boha ohně. Má obrovskou sílu a je do ní zakletý démon, který pochází z Néroova domu. Jejím nositelem byl legendární Gorfos, přítel elfů.

Sekera bouří

Údajně byla stejně mocná jako sekera ohně ale její moc vycházela z moci bohyně Neii. Jejím nositelem byl Rylan, elf ohňů.

Obě sekery byly mocnou zbraní aniž by cokoliv prováděli, protože z nich šel strach který až přimražoval. Obě byli ztraceny po “bitvě za rozbřesku,“ kde byli orkové a elfové rozdrceni temnou silou ze Západního moře a nikdy se nenašli ani mrtvoly jejich nositelů. Říká se, že jsou v citadele Smrtonoše na konci světa, kde jejich nositelé bojují za náš svět v “Aréně věků.“

Závěrem děkuji Unknownovi, Shadowmagovi a Corwinovi45a za rady v MS