Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika:
  
  

Luky, šípy a jejich výroba

 
Autor: Kibe
Hodnocení: Hlasovalo: 19 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 4.37
  
  

Šípy

Význam tabulky

Parametry: + SZ , + útoč
Dostřel: úprava dostřelu - v procentech
Výroba doba výroby jednoho kusu
Náročnost výroby: bonus při použití dovednosti
Cena cena za 10 kusů
 1. „Obyčejný šíp“ ( šíp dobré kvality i zpracování s funkčním železným hrotem)
 2. Parametry: +0, +0
  Dostřel: 100%
  Výroba 1 kusu: 3-5směn
  Náročnost výroby: -1
  Cena (10 ks): 1 stř.
 3. „Lovecký šíp“ ( celkově kvalitnější zpracování, lépe vyvážen, kvalitnější materiál-tříděný)
 4. Parametry: +1, +0
  Dostřel: 110%
  Výroba 1 kusu: 4-6směn
  Náročnost výroby: +1
  Cena (10 ks): 9 stř.
 5. „Bitevní šíp“ (šíp s větší hmotností, masivnější, delší, 4letky, kvalita dle účelu použití-převážně nepřímá střelba-používány pro nenáročnost a nízkou cenu výroby-pouze dlouhé luky…běžně užíván pouze armádami lidí)
 6. Parametry: -1, +2
  Dostřel: 90%
  Výroba: 5-6směn
  Náročnost výroby: +0
  Cena(10 ks): 5 stř.
 7. „Precizní šíp“ (šíp dokonalého zpracování, i kvality materiálů-z dílen mistrů)
 8. Parametry: +2, +1
  Dostřel: 120%
  Výroba: 9-12směn
  Náročnost výroby: +4
  Cena(10 ks): 10-40zl.
 9. „Magický šíp“ (nemá parametry kouzelné zbraně; menší poškoditelnost; vyrábět ho může jen alchymista)
 10. Parametry:základ +1/+0
  Dostřel: základ +10 sáhů
  Výroba (10 ks): základ +5 směn
  Cena (10 ks): základ +10-30 zl.
 11. Zápalný šíp (většinou použit obyčejný šíp a omotán napuštěným hadrem….důležité je řádné upevnění omotávky a použití kvalitní hořlaviny, jinak se popálí tak maximálně střelec)
 12. Parametry-úprava: -3, +0
  Dostřel: 50%
  Výroba: 1 šípu/asi 3 kola

  Popálí za 1k4-1 životů (je asi 20% šance, že zhasne a to u dobře vyrobené omotávky s olejem)

 13. „Zápalný šíp“ (speciálně ukovaný hrot pro naplnění hořlavou směsí)
 14. Parametry: -2/+0
  Dostřel:70%
  Výroba (1 ks): 4-6 směn
  Náročnost: +0
  Cena (zl/10 ks): 1 zl.

  Popálí za 1k4+1 životů (5%, že zhasne)

 15. „Pískavý šíp“ (pro odvedení pozornosti, signalizace,…)
 16. Parametry: -1/-1
  Dostřel:80%
  Výroba (1 ks): 4-6 směn
  Náročnost: +0
  Cena (10 ks):4 stř.
 17. „Řezný šíp“ (šíp s hrotem na způsobení hlubokých řezných ran, nebo přestřelování lan)
 18. Parametry: -1/+3 (u kovových zbrojí KZx2); +2/+3 (na lana)
  Dostřel: 90%
  Výroba (1 ks): 4-6 směn
  Náročnost: +0
  Cena (10 ks):8 stř.
 19. „Šíp s poltivým hrotem“ (při pronikání do těla se rozdělí na 2 a více částí-často nezákonné )
 20. Parametry: +0/+1; navíc další zranění (1k6-1)
  Dostřel: 90-100%
  Výroba (1 ks):5-7 směn
  Náročnost: +0
  Cena (10 ks): 1,2 zl.
 21. „Průbojný šíp“ (na pronikání brněním)
 22. Parametry: +0/-2 (poloviční KZ-zaokrouhluj dolu. KZ přidané démonem se nedělí)
  Dostřel: 100%
  Výroba (1 ks): 4-5 směn
  Náročnost: +0
  Cena (10 ks): 2 stř.
 23. „Ranivý šíp“ (zpětné háčky ve více řadách, ozubení)
 24. Parametry:+0/+1
  Dostřel:100%
  Výroba (1 ks):4-5 směn
  Náročnost: +0
  Cena (10 ks): 3 stř.
 25. „Ranivý lovecký šíp“
 26. Parametry: +1/+1
  Dostřel: 110%
  Výroba (1 ks): 5-6 směn
  Náročnost:+2
  Cena (10 ks): 2 zl.
 27. „Plnící šíp“ (na dopravení dávky jedu, nebo jiné tekutiny do těla oběti)
 28. Parametry: +0/+0
  Dostřel: 80%
  Výroba (1 ks):7 směn
  Náročnost:+1
  Cena (10 ks): 5 zl.
 29. „Cvičný šíp“ (pro terčovou střelbu)
 30. Parametry: +0/-3
  Dostřel:100%
  Výroba (1 ks): 2-3 směny
  Náročnost: -1
  Cena (10 ks): 8 měd.

  Pozn. k 5. položce (magický šíp): Základ = jiný šíp…nejčastěji jeden z prvních 4.

  Dále se používají šípy posílené různou magií( bleskové, ohnivé, explozivní( 2x zranění), ledové, proti určitému nepříteli, „nezničitelné“)…tedy většinou skutečně magické s démonem. Cenové relace se pohybují od desítek po stovky zlatých za kus.

  Poznámka pro Asterion - Arvedané je dokázali vyrábět „sériově“ (v desítkách kusů)!

  LUKY a jejich výroba

  Název Parametry SZ/útoč. Dostřel Cena ve zl. (Albireo)Náročnost výrobyDoba výroby
  Dlouhý luk: 5/+1 15/ 30/ 50 12 +0 1 den
  Krátký luk: 4/+0 10/ 20/ 30 4 -1 1 den
  Kladkový(krátký):5/+2 20/ 35/ 55 105 +4 (na Asterionu zatím pouze orkové) 3 dny
  Ramawi: 5/-1 15/ 30/ 45 127 +2 (kompozitní, na Asterionu pro lesní elfy; pro ostatní nevyrobitelné) 10 - 20 dní

  Vylepšení luků

  Název Parametry SZ/útoč. - bonus v grádech Cena Oprava náročnostiOprava doby výroby
  Reflexe:+1-2/+3-6 G+20-40 +2 +2 dny
  Kompozitní:+2-3/+3-6 G +30-80+3 +2 dny
  Okno+1-3/ +0 G+10-20 +2+1 den
  Hluboké madlo +1-2/ +0 G+10-15 +1+půl dne
  Výroba na míru+1-2/ +0 G x3-10 +1 +2 dny
  Tětiva ze spec. mater. +0/+1-3 G +5-15 -- --
  Spec. mater. na končík +0/+1 G +5 +1+půl dne
  Síla nátahu +0/+1 G za stupeň síly (mimo 10/+0) (cena, náročnost ani délka výroby se nemění, ale až na výjimky je nutná výroba na míru)

  Pozn.: +1 G út. = +1 sáh dostřelu

  Grády postavy ohledně střelby z luku a kuše se přičítají pouze k SZ (u praku i k út.)

  Výroba luků a šípů

  Dovednost: střední
  Vlastnost:obratnost
  Potřeba:řezbářství/tesařina dobře
  Pozn.:hod na každý vyráběný luk nebo 10 šípů

  Proces výroby je rozdělen na 2 etapy:

  1. Příprava materiálu (v závorce šípy):

  • Základní doba: 12 (4) měsíců
  • Za každé 3 (1) měsíce navíc se nebezpečnost snižuje o 1 (maximálně o 2 (1))
  • Za každé 3 (1) nedokončené se snižuje o 1 (maximálně o 2 (1))

  Například za 6-7 měsíců přípravy materiálu na luk a 2-3 měsíce pro šípy má lukař Robin(stupeň znalosti dokonale, obratnost 18/+3)za přípravu materiálu postih –2 na hod proti pasti.

  Během doby, kdy materiál vysychá si výrobce může a většinou připravuje různé „věci okolo“, čímž může urychlit výrobu. Například: letky, šlachy, klih, smůlu, lýko, hroty, nitě, tvrdá dřeva na střed luku, speciální končíky, kůže a barvy… takže se nedá říct, že by se nudil. Také se musí shánět po dalším materiálu, neb luk a šípy nelze udělat ze všeho co roste a má zelené listy.

  Poté, co se výrobce rozhodne materiál použít, tak se hází na past kvality materiálu:

  int + oprava za dobu přípravy + stupeň dovednosti ~ 3 ~ použitelné / nepoužitelné

  TÚ:past při druhé fázi o 1 nižší
  Ú: materiál normálně použitelný
  N: materiál ztracen
  FN:projeví se až po dokončení druhé fáze -> luk/šíp zničen (zbytečná práce)

  2. Samotná výroba: hod na past dovednosti (po všech opravách).

  TÚ: podařilo se v kratším čase (o 1/4; zaokrouhluj na dny - nejméně však 1den) +1k6/2 G k SZ a Út
  Ú:povedlo se ve stanoveném čase a chtěné kvalitě
  N:výrobek se nepovedl, tak jak měl; výroba trvá 2x déle
  • rozdíl o 1: -1k10 G
  • o 2: -(1k6+9) G
  • o 3 a více: výrobek nebyl dokončen, nebo se zlomil

  u šípů se hází na počet dokončených (1k10-1/ 1k6-1/ 0)

  FN:luk se zlomí při prvním nátahu (popř. zranění výrobce)

  Pozn.:

  • Kovové hroty se zpravidla objednávají u kováře.
  • Při opravě náročnosti pasti záleží na typu šípu a vylepšeních luku.
  • U nekovových hrotů (dřevo, kámen, kost) je kvalita horší (viz. „APLIKACE“).

  Například řezný šíp vyrobený lukařem Robinem bude mít náročnost výroby +2 (+0 za druh šípu a –2 na hod proti pasti za přípravu materiálu). Výroba 10 ks potrvá 50 směn (cca 8,5 hodiny) a budou stát 8 stř. Reflexní dlouhý luk, kompozitní s oknem a hlubokým madlem a na míru pro důstojníka albirejské posádky (síla 17/+3, obratnost 12/+0, 3 G na dlouhé luky) budeúspěšně vyroben (past byla 5, hodil 7 na 1k10) za 8,5 dne s parametry 6/+2 (úč. 7/+2), dlouhý dostřel 66 sáhů (+12G (resp. 15)/+16 G), bude stát 950 zl. Je to opravdu hezká koupě…

  Vystřelený výše vyrobený řezný šíp bude mít dostřel až 60 sáhů (90%) a parametry 5/+5. Avšak cíl (hevrení šaman v šupinové zbroji, přílbě a s chrániči, celkem KZ 5) si bude počítat dvojnásobné KZ (tudíž 10). Důstojník by musel mít „z Khara štěstí“, aby se do něj trefil. Ale pokud trefí, hevren udělá fííí… a umře.

  Pozn.:

  • Pokud si postava za rodovou zbraň vybere luk, tak má při výrobě bonus +1 na past.
  • Tato dovednost není z časového hlediska příliš vhodná pro vlastní postavy.

  Kvalitnější kusy nelze sehnat „na každém rohu“ a skutečných mistrů převážně z řad elfů(ale i lidí, trpaslíků, skřítků a v poslední době i orků) v tomto oboru, u kterých si můžete nechat vyrobit dokonalé šípy vyrobené přesně pro váš nástroj schopné zasáhnout přesně to místo, na které byly vystřeleny, je podobně jako u běžných zbraní a zbrojí…u luků je tento výběr možná ještě menší…to se také značně projeví na ceně…pokud výrobce peníze vůbec zajímají

  Všechny ceny jsou tak, jak je používáme my…tedy pouze orientační.

  Kibe a Sadaam