Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzelník
  
  

Metamagie

 
Autor: Burlag
Hodnocení: Hlasovalo: 20 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 1.2
  
  

Jak kouzelníkova znalost magie roste, může se naučit sesílat kouzla i jinak, než se je původně naučil nebo než jak byla navržena. Kouzelník se může naučit sesílat kouzla bez pronesení magické formule, s větší silou nebo je prostě seslat pouhou myšlenkou. Naučit se sesílat kouzla tímto způsobem je těžší, ale díky metamagickým odbornostem je to možné.

Například, při přechodu na třetí úroveň získá kouzelník Mialee možnost vybrat si další 2 kouzla, místo toho se ovšem rozhodne, ze jelikož ho velice zaujalo kouzlo Modrý blesk, bude jej podrobněji studovat a čistě náhodou jeho mistr, když byl v jeho věku, tak se také zajímal o toto kouzlo, proto jej rád naučí jak sesílat modré blesky s některým z vylepšení... Mialee si tedy řekne, ze by se rád naučil zesílené modré blesky(viz. dole), mistr ho ovšem upozorní, že naučit se zesílit efekt modrých blesků je velmi náročné a museli by se tím zabývat celou dobu jeho výuky (místo dvou nových kouzel se naučí pouze zesílit své modré blesky) a také mu bude trvat déle než kouzlo sešle (o jednu akci-vzpamatování se neprodlužuje), Mialee je však tímto kouzlem tak fascinován, ze je ochoten tuto skutečnost přijmout a naučí se tedy sesílat modré blesky s zesíleným efektem…

Působení metamagických odborností na kouzla: záchraný hod proti kouzlu se nezvedne (pokud to není u odbornosti uvedeno. Metamagická vylepšení působí pouze na kouzla seslaná kouzelníkem samotným. Kouzelník nemůže použít metamagickou odbornost na kouzlo seslané z hůlky nebo svitku nebo jiného předmětu. Pokud ovšem nesesílá své vlastní kouzlo pomocí magenergie uložené v hůlce, v tom případě lze použít metamagie…

Ne všechna kouzla mohou být pomocí metamagických odborností seslána. Na bližší detaily o kouzlech, která nemohou být pomocí odbornosti seslána se podívej do speciálního popisu dané metamagie.

Více metamagických vylepšení na kouzlo: Kouzelník může použít více metamagických odborností na seslání jednoho kouzla, avšak nesmí jít o více metamagických efektů se stejným způsobem posílení kouzla, např. Nelze seslat zesílené maximalizované kouzlo. Zvýšení času potřebného na seslání se sčítají.

Rozvracení metamagických kouzel: Pokud je kouzlo vylepšeno metamagickou odborností, nijak to nezvyšuje jeho šanci odolat rozvrácení kouzla nebo jeho šanci jiné kouzlo rozvrátit.

Zesílené kouzlo

Můžeš sesílat kouzla s většími efekty.

Výhody: Všechny různé číselné efekty jsou zvětšeny o jednu polovinu. Zesílené kouzlo způsobí o polovinu větší zranění, vyléčí o polovinu více životů, bude působit na o polovinu více cílů, atp., než normálně. Například zesílená modrý blesk způsobí o polovinu větší zranění než normálně (hod 1D6 násobený 1.5 za každý blesk). Záchranné a protilehlé hody (třeba když kouzlíš zruš magii), se nemění. Kouzla bez náhodných účinků nejsou ovlivněna. Zesílené kouzlo se kouzlí o 2x déle než normální kouzlo a náročnost naučit se kouzlo zesíleně se rovná naučení se 2 normálních kouzel.

Rozšířené kouzlo

Můžeš sesílat kouzla na větší plochu než je obvyklé. Výhody: Rozšířené kouzlo má zdvojnásobený rozsah. Kouzla, jejichž rozsah není určený vzdáleností nejsou vylepšena. U kouzel, jejichž pole působnosti je určeno jistou vzdáleností (jako třeba ohnivá koule) je rozsah 2x zvýšen. Rozšířené kouzlo se kouzlí 2x déle než normální kouzlo a naučit se ho je stejně náročné jako naučit se 2 standardní kouzla.

Dlouhé kouzlo

Můžeš sesílat kouzla, která trvají déle než je normální. Výhody: Dlouhé kouzlo trvá dvakrát delší dobu než je normální. Kouzla s okamžitým nebo trvalým působením nejsou zdelšena. Dlouhé kouzlo se kouzlí 2x déle než normální kouzlo a naučit se ho je stejně náročné jako naučit se 2 standardní kouzla.

Zvýšené kouzlo

Můžeš sesílat kouzla s vyzdí pastí, nebo s větší pravděpodobností na ůspěch.

Výhody: Na rozdíl od ostatních metamagických odborností zvýšené kouzlo zvyšuje šanci na úspěch kouzla, které vylepšuje. Všechny hody, na kterých závisí na úspěchu kouzla (jako jsou záchranné hody a šance na úspěch kouzla) jsou zvýšeny o 20% ze základu (zaokrouhluj dolu). Zvýšené kouzlo se sesílá 2x déle než normální kouzlo a naučit se ho je stejně náročné jako naučit se 3 standardní kouzla.

Maximalizované kouzlo

Můžeš sesílat kouzla s maximálním efektem.

Výhody: Všechny možné číselné efekty maximalizovaného kouzla jsou maximální. Maximalizované kouzlo způsobí maximální zranění, vyléčí maximální počet životů, zapůsobí na maximální počet cílů(je li počet cílů určen rozsahem-neplatí pro kouzla jako je ohnivá koule), atd. Například, maximalizované modré blesky způsobí 6 bodů zranění za každý blesk Záchranné hody nejsou maximalizovány. Kouzla bez náhodných účinků nejdou maximalizovat. Maximalizované kouzlo se sesílá 3x déle než normální kouzlo a naučit se ho je stejně náročné jako naučit se 2 standardní kouzla.

Rychlé kouzlo

Můžeš sesílat kouzla okamžitou myšlenkou.

Výhody: Sesílání rychlého kouzla zkrátí dobu na seslání kouzla o 1/2 akcí (zaokrouhleno nahoru), o stejný počet akcí déle ovšem trvá zotavení se z kouzla…. (napr: výše zmíněný kouzelník Mialee se později rozhodl, ze se naučí modré blesky sesílat rychle, a rozhodl se seslat zesílené modré blesky rychlým způsobem, což by znamenalo, že doba než vykouzlí modré blesky je 2 akce a 1 akci se potom bude zotavovat, nepřítel je ovšem příliš blízko a tak sešle je sešle rychle, což znamená, že doba sesílání je jen 1 akce, ale 2 akce se zotavuje). V případě, že je takto sesíláno kouzlo které se sesílá 1 akci, je kouzlo sesláno okamžitě(mimo akci). Naučit se rychlé kouzlo naučit je stejně náročné jako naučit se 3 standardní kouzla.

Tiché kouzlo

Můžeš sesílat kouzla bez vyřčení zaklínadla.

Výhody: Tiché kouzlo může být sesláno bez složek řeči. Tiché kouzlo se sesílá 5x déle než normální kouzlo a naučit se ho je stejně náročné jako naučit se 1 standardní kouzlo.

Klidné kouzlo

Můžeš sesílat kouzla bez použití gest.

Výhody: Klidné kouzlo může být sesláno bez jakýchkoliv pohybových složek. Klidné kouzlo se sesílá 5x déle než normální kouzlo a naučit se ho je stejně náročné jako naučit se 1 standardní kouzlo.

Daleké kouzlo

Můžeš sesílat kouzla na 2x větší vzdálenost

Výhoda: Kouzla s krátkým, středním nebo dlouhým dosahem dokážeš změnit tak, aby měla dosah o 100% větší.Kouzla, jejichž dosah není určený vzdáleností, stejně jako kouzla, která mají dosah jiný než krátký, střední nebo dlouhý, nemají dosah nijak zvýšen. Daleké kouzlo se kouzlí 2x déle než normální kouzlo a naučit se ho je stejně náročné jako naučit se 2 standardní kouzla.

Průrazné kouzlo

Seslané kouzlo má větší šanci na prorážení ochran před magií

Výhoda: Kouzlo získává bonus 50% k hodnotě použité pro výpočet pro rušení kouzel, neboli o 50% menší šanci, že kouzlo selže... napr: Hobit alchymista Neria má svitek ochrana před kouzly. Při setkání se zlým kouzelníkem se postaví vedle bojovníka Oldrina a přečte svůj svitek, na který spotřeboval pět magů. Zlý kouzelník na ně sešle dva průrazné zelené ble­sky (dohromady 7 magů). Neria a Oldrina by normélně měli šanci 71 % (= (5: 7) x 100), že je blesky nezasáhnou, ale jelikož jsou zesílené, pak mají o polovinu menší šansi na selhání(zaokrouhleno nahoru), to znamená, že mají šanci pouhých 35,5% na neůspěch.Průrazné kouzlo se sesílá 2x déle než normální kouzlo a naučit se ho je stejně náročné jako naučit se 1 standardní kouzla.

Pozn.:Klidne a tiche kouzla není tolik tezke se naucit, jako jiné vylepseni, ovšem trva dele nez jej kouzelnik sesle, jelikoz se musí vice soustredit.

Pozn.c.2:tento článek je inspirován pravidli DnD, konkrétně povoláním zaklínače, jelikož zaklínač je čarodějovi z DrD daleko víc podobný než čaroděj… v praxi již použito a zatím osvedčeno, kdyby se někomu zdálo moc silné, stačí zakázat kombinování metamagie úplně, uvažoval jsem nad zvýšením i ceny magenergie, nicméně to by se potom metamagické odbornosti staly absolutně nepoužitelnými (snad s vyjimkou tichého a nehybného kouzla). Také jsem se rozhodl pro učení vylepšování jednotlivých kouzel (narozdil od DnD) protože mi to přijde logičtější…