Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Články
  
  

Hrdina věku

 
Autor: found
Hodnocení: Hlasovalo: 15 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 2.87
  
  

Dnes už je to hodně dávno,
to táhl ve válečném pochodu,
v dobách zlých mu bylo dáno
získat pro svůj národ svobodu.

Nepřátele slavně drtil v prach,
pověstná byla jeho odvaha.
Jeho jméno nahánělo strach:
Enrak Korat na smrtelné lože pomáhá.

On věřil ve svou rodnou zem
a skrz své velké a čisté srdce,
on po dlouhé výpravě přišel sem,
a známým vzduchem naplnil plíce.

Zděsil se když začalo mu docházet
kde jeho zem může se ocitnout,
že jí bude procházet smutek
ze kterého nepůjde procitnout.


On vyhledal své věrné,
vyhlásil válku útlaku.
Pak vyšel a osvobodil přátele své
a v srdcích nepřátel zanechal strachu.

Bojoval, dokud ho nezlomila smrt,
přesto vyhrál, přesto zvítězil,
a krutou vládu ve své rodné zemi
v správnou zase proměnil.

Porazil zlo, porazil a vyhrál,
děti radost budou pobíhat.
A on věděl to, když umíral,
že bude se na zlo už jen vzpomínat.

Za svou zemi zemřel raději,
za svůj národ a jeho lid.
On jim dal novou naději,
nový život, nový klid.

A tak osvobozeni byli oni,
jeho kraj a jeho národ.
On dal jim novou naději,
a novým dějinám dal úvod.

Po něm nese jméno nový věk:
Enrakův novověk.
Krátce nakonec: Rád bych poděkoval hlavně Nathakovi, který mi s touto básní pomohl a který ji dokázal opravdu vyšperkovat do této podoby. Děkuji ti.