Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika:
  
  

Příklady využití kouzla "pomocníci"

 
Autor: UnknowN
Hodnocení: Hlasovalo: 14 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 2.36
  
  
výňatek z odstavce v PPE-PPJ v1.6 eA - str. 131
Magie není práce

...V žádném případě nikdy nedovol svým postavám vymyslet kouzlo, najít kouzelný předmět, který by byl schopen tvořit například potravu. Kdyby takové věci byly možné, nikdy bys už hráčům nevysvětlil, proč vlastně někdo pracuje...

výňatek z PPE-PH v1.6 eA - str. 78
Pomocníci *ozrim*
magenergie: 1 skřítek 1 mag
dosah: 0
rozsah: kruh o poloměru 100 sáhů
vyvolání: 1 směna
trvání: maximálně 24 hodin
obor magie: MA
...jeden skřítek vykoná za jeden den práci v hodnotě 5 zlatých... Získáno ze stránek Altaru - rozdíly v PPE edice D oproti edici A

...Skřítci mají sílu 10, obratnost 14, inteligenci 9 (ovšem v záležitostech týkajících se jejich stavitelské práce je to 16), charismu 10, pohyblivost 11, 1 život a životaschopnost 1. Jsou to magičtí tvorové, takže se nemohou unavit a nemá smysl se zmiňovat o jejich odolnosti a vytrvalosti. Skřítci mají OČ=1, ovšem boji se snaží ze všech sil vyhnout a nikdy neútočí. Jsou asi 30 coulů vysocí, umějí mluvit, normálně vidí a slyší, ale nemají žádné zvláštní smysly nebo schopnosti (například infravidění). Skřítci jsou zranitelní zbraněni a běžnými mechanickými útoky, fyzickými kouzly a bílou střelou, nelze je podrobit ani s nimi vést mentální souboj – mají zranitelnost A, B, C, D, L, N.

Pokud se kouzelník vzdálí z oblasti působení kouzla, kouzlo skončí (ale může v ní třeba spát). Ani skřítci se nemohou z této oblasti vzdálit, jinak se změni v hromádku hlíny. Kouzlo rovněž skončí, jakmile skřítci vykonají zadanou práci a nedostanou další příkazy. Skřítci jsou schopni (a ochotni) vykonávat pouze fyzickou práci, nelze je tedy využít například ke střežení tábora...

Výňatek z "Otázek a Odpovědí" na stránkách Altar.cz

Dotaz: Může kouzelník na 1. až 15. úrovni sesílat kouzla z PPE?

Odpověď: Ano, kouzelník se může učit kouzla ze všech dílů pravidel DrD za předpokladu, že je schopen nameditovat dostatek magenergie, aby mohl dané kouzlo seslat. Případné výjimky jsou u kouzel uvedeny.

"Pomocníci" jako nosiči:

naložení:

 • žádné: 1-360 mn
 • mírné: 361-720 mn
 • stření: 721-1080 mn
 • velké: 1080-1440 mn

pohyblivost:

 • žádné naložení: 11
 • mírné: 8
 • střední: 6
 • velké: 3

body chůze za hodinu:

žádné naložení:
 • procházka: 27
 • chůze: 45
 • spěch: 63
mírné:
 • procházka: 24
 • chůze: 40
 • spěch: 56
střední:
 • procházka: 21
 • chůze: 35
 • spěch: 49
velké:
 • procházka: 15
 • chůze: 25
 • spěch: 35

Cena přepravy: měďák na hodinu za každou minci nákladu. (cena v měďácích = čas v hodinách * hmotnost v mincích)

Při využívání pomocníčků je třeba dbát na fakt, že takový pomocníček je s bídou 30 coulů vysoký - břemena, která tak může nosit musí být odpovídající velikosti (přibližně 10*10*20 coulů), dále pak je třeba pamatovat, že maximálně je ochoten vykonat práci v hodnotě 5 zlatých a že vydrží aktivní nejdéle 24 hodin. Samozřejmě je možné dané břemeno svěřit více pomocníčkům, kteří se o zátěž podělí, případně je dokonce možné přikázat jim, aby táhli nějaký vůz/povoz apod. V tom případě postupujeme podle klasických pravidel pro spřežení: V zápřahu se nosnost prvního pomocníčka počítá jako čtyřnásobná (1440 mn), za každého dalšího se nosnost "spřežení" zvyšuje o dvojnásobek pomocníčkovy nosnosti (tzn. o 720)

"Pomocníci" v hospodářství:

(v následujícím textu vycházíme z mechanismů popsaných v PPE-svět v1.6 eA - pro zjednodušení je délka jednoho měsíce 30 dní)

Kouzelnické hospodaření:

Kouzelník na první úrovni má k dispozici 7-9 magů. Naučí-li se kouzlo "pomocníci", nic mu nebrání založit si vlastní prosperující živnost. Pokud všechny své magy použije na vyvolání pomocníčků, zastane tak denně práci za 35-45 zlatých. Při použití v hospodářském systému tak může každodenní vyvolání pomocníčků po celé jedno čtvrtletí představovat "Vložený výnos" 3150-4050 zlatých, navíc s minimálními ztrátami za položku "sní" - použijeme-li tabulku z PPZ, tak živobytí doma pro střední úroveň je 8 zl na týden - kouzelník si jistě bude chtít trochu dopřávat, takže toto číslo pro zjednodušení výpočtů zvedneme na 14 zl týdně (2 zl na den). Za čtvrtletí by tedy takové živobytí stálo 180 zl, což znamená, že "Vložený výnos" by v jednom čtvrtletí byl 2970-3870. Nyní si uvedeme příklad, jak by vypadalo takové hospodaření kouzelníka se sedmi magy denně:

Krátce poté, co v sobě mladý, patnáctiletý člověk Honza Hloupý objevil kouzelnický talent a naučil se kouzlo pomocníčci, hodil veškeré další studium za hlavu, přátele, kteří se ho snažili vytáhnout na nějaká dobrodružství plná smrtelného nebezpečí odbývala rozhodl se, že se se svými 8 magy na den začne živit jako kouzelnický zemědělec. Když jeho rodiče viděli, že svůj talent chce využít k něčemu užitečnému (a ne k nějakým zbytečnostem jako je třeba běhání po jeskyních a hledání pokladů), tak ho v jeho snaze podporovali a alespoň z počátku mu poskytli byt a stravu.

Dobrá půda v okolí už byla bohužel zabraná a tak se honza musel spokojit jedním jitrem bažiny - výhodou bylo, že to dostal skoro zadarmo.

Bažina se nacházela v mírném pásu, asi 500 mil od pobřeží, v pahorkatině a napájela ji drobná říčka.

Jelikož mu bylo jasný, že na svém pozemku v aktuálním stavu nic nevypěstuje, a tak na začátku jara vrhnul veškerý pracovní potenciál svých pomocníků (3600 zlatých na čtvrtletí) na její zušlechťování. Uplynuly dva roky, tři měsíce a kousek, do kraje přišlo léto a tam kde dříve bývala bažina byla nyní svěží loučka a pomocníci ještě mohli ve zbytku léta zastat na zůrodněném pozemku trochu práce (za 2400 zl).

Základní úrodnost této loučky byla 7, upraveno o -1 za vzdálenost od pobřeží, o -1 za terén a o +1 za blízkost říčky - celkem tedy 6 a pozemek se tak stal průměrným. Počasí se rozhodlo že bude takové nijaké a tak v jeho důsledku nebyla úroda nijak ovlivněna. Na konci léta tak třetího roku se tak z "Vloženého výnosu" do "Okamžité úrody" přeneslo 2400 zl a do "Budoucí úrody" 1200 zlatých... Od teď už může do práce na svém pozemku vkládat plnou sílu svých pomocníků.

Kouzelníci na vyšších úrovních pak nejenže mají více magenergie, navíc mohou ke svému hospodaření využívat i vyvolané kouzelnické "přátele".

Nevýhoda je v tom, že kouzelník se o své hospodářství musí starat každý den.

Theurgické hospodaření:

Rodiče, kteří mají za potomka alchymistu, musejí čekat na případné zůročení mnohem déle a to se ještě mohou dočkat pouze v případě, že se synek stane theurgem. Povolá-li pak do nějakého předmětu za 100 magů útočného démona z druhé sféry, zadá mu, aby generoval pouze magenergii a uměl kouzlo "pomocníci", vydrží tento předmět aktivní minimálně 310 dní. Každý z těchto dnů vygeneruje 4 magy, což s pomocí pomocníků znamená 20 zl práce. Za celou dobu přítomnosti démona v předmětu je tak s jeho pomocí možno vykonat práci za 6200 zlatých.

Inteligentnější démoni pak nejen že mají více magenergie, ale navíc je jim možné uložit, aby kouzlo sesílali automaticky jednou denně a aby jimi vyčarovaní pomocníčci sami dělali zadanou práci.

Výhoda je v tom, že si takto vyvolaní pomocníčci poradí i bez dozoru. Nevýhoda je v tom, že při nedostatečné specifikaci rozkazů mohou pomocníčci bez dozoru svoji pracovní činnost přehnat - pokud by se jim například uložilo "kopejte příkop kolem mého hradu", mohla by kolem hradu za pár dní být docela slušná propast...