Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzelník
  
  

Magické oko

 
Autor: Astrální oko
Hodnocení: Hlasovalo: 25 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.92
  
  

Magické oko

Je velice důležité uvědomit si, že stvoření obecněji známo jako Magické oko, nemá nic společného s nestvůrami jako jsou beholdeři či levitující bulvy. Nemůžeme jej připodobnit ani k ďábelským Očím plíživým, v odborných bestiářích uváděných jako Oculi deiectum. Stejně tak není srovnatelné s takzvaným Astrálním okem, jehož podstata je naprosto odlišného druhu.

Magické oko ale také nemůže být označováno za kouzlo, přestože je stvořeno právě a toliko z magie. Je však schopno určitého samostatného myšlení, jeho existence na světě dalece přesahuje trvání nejmocnějších zaklínadel či kleteb, proto se osobně přikláním k tvrzení, že Magické oko, neboli Arcanum oculus, je anomálií, je to kus magie, kterému se – díky kouzelníkově přičiní – zalíbilo žít. Zní to bláznivě, drazí studenti? Ano, magie je bláznivá.

Nyní si napíšeme test na ty magické tvory, které jsme probrali minulou hodinu. A netvařte se tak kysele.

z jedné hodiny Magických tvorů profesora Mgmr. (magmistra) Josefa E. Kertnera

Úvod

Magické oko se pravidlově dá zařadit mezi další kouzelníkovi přátele, v mnohém se ale liší. Nejdůležitějším rozdílem mezi ním a ostatními, hmotnými, přáteli je v právě v odlišnostech jejich podstaty. Magické oko si kouzelník vytvoří pomocí magického obřadu a musí jej neustále udržovat pomocí magenergie, na oplátku ale získá skutečně věrného a v jistém smyslu nezničitelného pomocníka.

Velkou nevýhodou vlastníka Magického oka jsou právě jisté penále v podobě magenergie a také možnost, že jej Magické oko pohltí. Ne, že by o to stálo, ne že by bylo proti, ale časem se množství magie, které se v Magickém oko nachází, prostě vzbouří a pokusí se svého kontrolora ovládnout.

Magické oko by rozhodně neměl získat kouzelník-novic na nižších úrovních, už jen proto, že na nízkých úrovních nemá dostatečné množství magů na vyvolání ani na udržování. Za druhé také proto, že by jej Oko hned po zhmotnění pohltilo. A v neposlední řadě také proto, že postup rituálu by kouzelník měl získat až po dlouhé době studia či za odměnu v nějakém složitém úkolu. Opisy s popisem rituálu jsou totiž poměrně vzácné.

Rituál

Přivolání Magického oka je velice složitou procedurou, kouzelník nejprve musí sehnat čtyři další kouzelníky na nejméně jemu podobných úrovních (maximálně o šest úrovní níž než je on sám, pokud to bude více, kouzelník automaticky selže, na druhou stranu, pokud mu pomáhá zkušenější kouzelník, tak vysoká úroveň není omezením).

Rituál je nutno provést v podzemí, v kobce, kam nedopadají paprsky slunce ani svit měsíce. Toto opatření je z toho důvodu, že tyto dva jevy negativně působí na tak silný záchvěv magii, který se má při rituálu povést. Samozřejmě, že není možné obřad provádět ve sklepě městského domu, který má dvakrát dva metry a jsou v něm uskladněny pytle s brambory. Sklep nesmí být třeba pod frekventovanou hlavní třídou města, jelikož zvuk rušné ulice by rituál narušoval. Nemusím snad psát, že při rituálu nesmějí být kouzelníci vyrušeni, protože pokud se tak stane, tak uvolněné množství magie velice prudce vyrazí do prostoru a všichni a všechno budou mocným magickým výbojem zraněni či poškozeni (viz níže).

Nejsou-li splněny tyto podmínky, není možné rituál provést. Jestliže je skutečně nutné Oko přivolat, třeba z důvodu, že do sklepa se dobývá tisícihlavá armáda rozzlobených skřetů (i když v tomto případě by jedno Oko asi moc nepomohlo a kouzelníci by svou magenergii raději investovali do hyperprostorů), tak je možné rituál provést se sníženou pravděpodobností na úspěch (ponecháno na okolnostech a tedy na úvaze a rozmaru Pána jeskyně), ale každý kouzelník by si dost dlouho rozmýšlel, jestli se má do tak odvážného podniku pouštět. Hledat své vnitřnosti po celém vesmíru se totiž většinou nikomu moc nechce.

Provedení rituálu

Kouzelník (bývá to ten, který bude Oko povolávat – dále už jen obřadník – ale není to pravidlem) nakreslí na zem pentagram. Není důležité, na kterou světovou stranu jednotlivé cípy směřují, pro úspěšné provedení rituálu je ale potřeba, aby všechny linie byly spojeny a rovné (takže obřadník se zimnicí, kterému se třese ruka, těžko nakreslí pravidelný pentagram).

Kouzelníci si stoupnou na svá místa, každý do jednoho vrcholu obrazce, a obřadník začne rituál formulí Dare me meas oculus, kterou neustále opakuje. Po chvilce (jedna směna) se k němu připojí kouzelníci, kteří stojí při vrcholech blíže k obřadníkovi. Po další směně se připojí zbylí dva kouzelníci. Všichni ještě jednu směnu pronášejí formuli a přilévají magenergii (viz níže).

Ve chvíli, kdy uplyne poslední směna nutná pro zaklínání, veškerá uvolněná magenergie se koncentruje uprostřed pentagramu, kde se z ní pomaličku vytvoří barevný obláček jemné mlhoviny, který připomíná oko.

Je možné, že rituál selže, kouzelníci nemají dostatek magenergie, jsou vyrušeni, pentagram je špatně nakreslen, obřadník není dostatečně zkušený, nebo jiné okolnosti (Pán jeskyně) provedení rituálu nepřejí. Pokud jsou pouze vyrušeni, tak se tolik nestane, pouze celé okolí lehce vybuchne a je tedy pravděpodobnost, že by to kouzelníci mohli přežít. Když se však rituál nepovede kvůli selhání kouzelníků, pak je možné, že je magie vcucne tam. V tomto případě ať si jde hráč naházet novou postavu, protože už není. Je to něco jako kouzlo zmiz.

Rituál v číslech

Základní pravděpodobnost úspěchu rituálu:

2% za každou úroveň každého kouzelníka provádějícího rituál, 2% za každou úroveň obřadníka (obřadník tedy k pravděpodobnosti přidává celkem 4% za úroveň).

Magenergie potřebná pro provedení rituálu:

Za každou úroveň Oka (viz níže) 15 magů, které do pentagramu přitékají každou směnu (takže obřadník zaplatí za první úroveň Oka celkem 45 magů, kouzelníci u něj každý 30 magů a zbylí kouzelníci každý 15 magů).

Zranění v případě vyrušení kouzelníků při rituálu:

V kouli o poloměru [současná magenergie/5] je vše magicky zraněno za [současná magenergie] životů. Zaokrouhluje se dolu.

Pravděpodobnost vycucnutí v případě selhání rituálu:

[současná magenergie/10]%.

Vlastnosti Oka

Když se Magické oko objeví na světě (lepší než „objeví“ by bylo napsat „je vtáhnuto“), hraje všemi barvami, je zde však jedno pravidlo, kterým se řídí jeho odstíny. Dobré postavy (tedy přesvědčení ZkD a ZmD, hrajete-li na přesvědčení) mají vždy o mnoho světlejší barvy než zlé postavy (ZkZ a ZmZ). Postavy, kterým je to všechno v podstatě jedno nebo postavy, které jsou nestrannými soudci (N) mají barvy Oka klasické, bez nějakých odstínů.

Oko svou barvu změní podle nálady nebo přání svého pána, je tedy možné, aby si temný mág přál bílé Oko a měl by bílé Oko, jeho barva by se ale dala definovat spíše jako šedivá (což na druhou stranu může tomu temnému mágovi nahrávat do karet, protože dobrodruzi si podle takové barvy Oka můžou myslit, že je neutrální). Kouzelník může třeba nechat Oko ukázat krásnou lightshow a nemusí přitom zaplatit jediný mag.

Kouzelník musí Oko každý den udržovat pomocí magenergie, nemá-li dostatek udržovací magenergie, Oko po uplynutí dvaceti čtyř hodin po dodání poslední magenergie zmizí.

Magické oko má různé úrovně (viz níže) a podle těch se také odvíjejí jeho schopnosti a vlastnosti. Stejně tak i pravděpodobnost pohlcení (viz výše) kouzelníka Okem je úměrná jeho úrovni. Oko neumí fyzicky útočit, ale umí vyvolat mentální souboj anebo podrobování.

Co je ale na Oku nejzajímavější je to, že má určitou dávku inteligence, že je schopno plnit určité úkoly, u některých Ok se dokonce objevil jakýsi smysl pro humor (ale to bylo spíše při pokusech a nutno podotknout, že Oko má velice cynické a zvrácené vtipy).

Oko neumí mluvit, komunikuje pouze telepaticky se svým tvůrcem a tato komunikace se nedá nikterak zachytit ani se do ní zapojit. Pokud chce, může Oko tímto způsobem komunikovat s jakýmkoliv tvorem s inteligencí alespoň 1, ale většinou pro to nemá důvod. Kouzelník ale Oko může tímto způsobem využít pro nezachytitelnou telepatickou debatu s někým dalším, klidně i s více tvory najednou. Dosah telepatie je podle úrovně Oka (viz níže).

Pokud kouzelník použije kouzla na přesun v čase nebo prostoru (např. hyperprostor), Oko se v témže okamžiku objeví u něj (tedy pouze za předpokladu, bude-li si to přát) a kouzelník za to nemusí platit.

Kouzelník může Magické oko léčit (za každý mag vyléčí jeden život) anebo může Oku samotnému přikázat, aby se léčilo samo (také 1 mag/1 vyléčený život).

Důležité je poznamenat, že kouzelník může mít více magických Ok, pokud na to má dostatek udržovací magenergie může mít až tolik Ok, kolik je jeho úroveň (občas se objeví případ, kdy se nějaký čaroděj z Ok udělá takovou malou armádičku).

Magické oko v číslech

Poznámky: Pokud by chtěl kouzelník zvýšit Oku jeho úroveň, musí pro to vykonat nový obřad, při kterém přidá potřebný počet magů pro přestup na vyšší úroveň Oka. Pokud Oko pohltí kouzelníka, úroveň Oka se zvýší o jedna a stává se neovládaným monstrem, které se chová podobně jako pohlcený kouzelník. Oko se v tu chvíli musí udržovat pomocí své vlastní magenergie, ale i tak si žije vlastním životem, který je často nebezpečný pro všechno kolem. Vysoký počet zkušeností je dán kvůli zranitelnosti (či spíše nezranitelnosti), se kterou se Oko dá zničit velice těžko.


I. Úroveň
Životy: 18
Magenergie: 18
Velikost: A
Inteligence: 5
SUM: [úroveň kouzelníka +7]
SOM: [úroveň kouzelníka +10]
Zranitelnost: Pouze kouzla, kouzelné zbraně a mentální souboj
Vlastnosti: Ovládá všechna kouzla oboru Ochrany a Poznávání
Udržovací magenergie: 5 magů/den
Past na pohlcení: Int+Roz ~ 5, hází se každý den, každý měsíc, kdy kouzelník Oko má, se past zvýší o 5
Zkušenosti: 375


II. Úroveň
Životy: 36
Magenergie: 36
Velikost: A
Inteligence: 10
SUM: [úroveň kouzelníka +10]
SOM: [úroveň kouzelníka +10]
Zranitelnost: Pouze kouzla, kouzelné zbraně a mentální souboj
Vlastnosti: Ovládá všechna kouzla oboru Energie, Iluze, Ochrany a Poznávání
Udržovací magenergie: 10 magů/den
Past na pohlcení: Int+Roz ~ 10, hází se každý den, každý měsíc, kdy kouzelník Oko má, se past zvýší o 5
Zkušenosti: 750


III. Úroveň
Životy: 54
Magenergie: 54
Velikost: B
Inteligence: 15
SUM: [úroveň kouzelníka +12]
SOM: [úroveň kouzelníka +11]
Zranitelnost: Pouze kouzla, kouzelné zbraně a mentální souboj
Vlastnosti: Ovládá všechna kouzla oboru Energie, Iluze, Materiální magie, Ochrany a Poznávání
Udržovací magenergie: 15 magů/den
Past na pohlcení: Int+Roz ~ 15, hází se každý den, každý měsíc, kdy kouzelník Oko má, se past zvýší o 5
Zkušenosti: 1500


IV. Úroveň
Životy: 72
Magenergie: 72
Velikost: C
Inteligence: 20
SUM: [úroveň kouzelníka +14]
SOM: [úroveň kouzelníka +12]
Zranitelnost: Pouze kouzla, kouzelné zbraně a mentální souboj
Vlastnosti: Ovládá všechna kouzla oboru Energie, Iluze, Materiální magie, Ochrany, Poznávání a Vitální magie
Udržovací magenergie: 20 magů/den
Past na pohlcení: Int+Roz ~ 20, hází se každý den, každý měsíc, kdy kouzelník Oko má, se past zvýší o 5
Zkušenosti: 3000


V. Úroveň
Životy: 90
Magenergie: 90
Velikost: D
Inteligence: 25
SUM: [úroveň kouzelníka +17]
SOM: [úroveň kouzelníka +13]
Zranitelnost: Pouze kouzla a mentální souboj
Vlastnosti: Ovládá všechna kouzla oboru Energie, Iluze, Materiální magie, Ochrany, Poznávání, Psychické magie a Vitální magie
Udržovací magenergie: 25 magů/den
Past na pohlcení: Int+Roz ~ 25, hází se každý den, každý měsíc, kdy kouzelník Oko má, se past zvýší o 5
Zkušenosti: 6000


VI. Úroveň
Životy: 108
Magenergie: 108
Velikost: E
Inteligence: 30
SUM: [úroveň kouzelníka +19]
SOM: [úroveň kouzelníka +14]
Zranitelnost: Pouze mentální souboj
Vlastnosti: Ovládá všechna kouzla oboru Časoprostoru, Energie, Iluze, Materiální magie, Ochrany, Poznávání, Psychické magie a Vitální magie
Udržovací magenergie: 30 magů/den
Past na pohlcení: Int+Roz ~ 30, hází se každý den, každý měsíc, kdy kouzelník Oko má, se past zvýší o 5
Zkušenosti: 12000

Závěr

Jak je vidět, Magické oko není nic pro družinky na nižších úrovních a jeho použitelnost je spíše než pro hráče pro cizí postavy mágů, kteří si něco podobného vytvořili. Pokud by třeba Pán jeskyně chtěl, mohl by třeba nechat to největší Oko, aby si podrobilo nějaké kouzelníky a za jejich pomoci přitáhnout na svět další Oči, a tak založit malou kolonii Magických očí. To jen jako jedna katastrofická zápletka, kde lze Oko využít.

Přeji příjemnou zábavu s tímto šíleným výtvorem.

Poděkování

Mé poděkování patří Služebníkům Astrálu za jejich pomoc a návrhy k tomuto příspěvku.