Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Nové rasy
  
  

Valsereg

 
Autor: svilenec
Hodnocení: Hlasovalo: 26 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 2.27
  
  

Valsereg

Za časů dávno minulých žily valové. Dávní mocní vládci. Jejich moc se nedala měřit a jejich umění převyšovalo všechna ostatní. Dlouhověcí králové lidí a zplozenci dobra. Říká se že v jejich krvi kolovala i krev vznešených elfů. Díky ní byly dlouhověcí, díky ní byly mocní. Nikdy neuznávaly zlo. Byly silou dobra. Uměli kovat lepší nástroje než trpaslíci. Uměli zpívat lépe než elfové. Ale jejich sláva dávno pominula. Po veliké katastrofě, kdy jejich nádherný ostrov zmizel v hlubinách oceánu, přežil jen zlomek z nich. Ti odcestovali v bílých lodích do vnějšího světa. Tam ustavily první království a stali se ochránci ostatních národů. Protože i přes veškeré ztráty a přes malý počet se jim jen málokdo dokázal postavit. Objevil se však mocný kruh nekromantů. Snad to byli renegáti z jejich vlastních řad. Ti v zapomenutých horách začali tvořit armády nemrtvých. Při dobyvačných válkách padlo mnoho zemí. Mnoho ras vymřelo a mnoho lidu bylo odvlečeno do otroctví. Ale valové vyjeli do boje. Říká se že jejich král Valruin vedl do boje nejskvělejší a nejlépe vyzbrojené vojsko všech časů. Lesy kopí se ježili na pláních. Jízda byla slyšet na míle daleko a vrhala do srdcí nepřátel strach dávno předtím než byli vidět. Jejich smrtonosné luky dostřelovali dál než všechny zbraně nepřátel. A jejich bílé meče rozsévali v řadách nepřátel smrt. Bylo jich ale již žalostně málo i když s obrovskou mocí. Proti nemrtvé armádě, čítající přes dvě stě tisíc hlav vyrazila armáda valů, která dosahovala jen asi desetiny počtu nepřátel. Po tři dny bojovali tam, kde se nyní nachází Zelený hvozd. Tehdy se tam rozkládaly pláně kam jen oko dohlédlo. Tam se spolu střetli. Armáda světla a armáda chaosu. Mnoho mužů tehdy padlo. I když bojovali udatně, nemrtví je zatlačovali a vítězství sil chaosu bylo již nablízku. Tehdy se ale králova družina prosekala lesem nepřátel a zaútočila na nekromanty. Přese všechnu temnou sílu nekromantů bojovali až již zbyly jen poslední tři nekromanti. Ti před hněvem mocných mužů utekli. A tak se králova družina ocitla samotná uprostřed armády nemrtvých. Jejich vlastní síly se snažily k mužům z králova domu prosekat. Ale dařilo se jen pomalu. Padl tam tehdy král Valruin, jeho prvorozený syn Seldil a mnoho mužů z králova domu. Tehdy ale přišlo zatím poslední spojenectví vznešených elfů a trpaslíků a s nimi mnoho lidí z podrobených zemí. Prosekali si cestu k poslednímu z královského rodu, ke královu synu Eonirovi. Společně pak pobily zbytek temných sil. Tehdy si Tři králové slíbily navzájem věrnost až dokud svět nezanikne. Zle by vedlo světu bez odvahy valů. Vznešených mužů z moře.

Historie

Valseregové jsou potomci valů. V překladu slovo valsereg znamená krev valů. Po velké, výše popsané, bitvě se do vlasti vrátilo jen dva tisíce valů. Jejich krev se smísila s krví menších lidí. Jejich věk se krátil, i když se stále dožívají i dvou set let. Ztratili většinu své moci, i když jsou stále nejmocnějšími lidmi světa. Jejich dílům se stále nic nevyrovná. Snad jen nejšikovnější trpaslíci a vznešení elfové. S oběma zmíněnými národy stále udržují tak přátelské vztahy jak jen to jde. Nyní žijí poslední valseregové v Imerii. Tam vládnou a zaujímají důležitá místa. Skoro všichni jsou šlechtici, kapitáni armád či nejučenější. Někteří se dobrovolně staly dobrodruhy. Chrání pohraničí a stali se z nich chodci.

Popis

Jedná se o vysokého člověka s šedýma očima a tmavými vlasy. Z jeho očí vyzařuje moudrost a z jeho nitra neznámá moc. Většinou bývá urostlý až svalnatý. Na pohled má krásnou tvář a sympatický výraz. Když se hněvá tak z něj jde strach. I nejtvrdší povahy se někdy zaleknou. Vznešení elfové valserega poznají od pohledu. Stejně tak trpaslíci. A naopak.

  • Výška: 175-205 coulů
  • Váha: 75-120 kg
  • Velikost: B

Atributy:

Síla Obratnost Odolnost Inteligence Charisma
7-17 9-14 9-14 12-17 8-18
+1 -1 -1 +2 +2

Smysly

Valsereg má oproti klasickým lidem zlepšené smysli. Všechny jsou vyvinuté asi na dvojnásobek lidských smyslů. To se projevuje opravou hodu na past u všech smyslů. Bonus +1.

Jazyky a vzdělání

Valsereg je velmi dobře vzdělaný. Zná dokonale obecnou řeč, elfštinu a jazyk trpaslíků. Ve všech umí taktéž velmi dobře číst a psát. Zná velmi dobře dějiny a umí moc dobře vyprávět dávné příběhy. Nezapomeňte, že valseregové pochází z vyšších kruhů . Etiketa a takové věci pro ně nejsou cizí.

Délka života

Dávní předci valseregů, tedy valové, se dožívali věku až 700 let. Kvůli krvi menších lidí se valseregové dožívají až 250 let. Dospělost se u nich počítá až od 30 let. Stáří pak od 195 let. Dobrodruzi z rodu valseregů vyrážejí na cesty kolem 20 roku života. Do té doby studují a jinak se vzdělávají.

Přesvědčování

Valsereg díky svému vznešenému vzhledu a chování dokáže dobře ovlivňovat ostatní lidi (elfi, trpaslíky atd.) Nechám na PJ jestli sem dá past nebo šanci nebo něco jiného.

Erb rodu

Erb svého rodu nenosí valsereg na štítu nebo na zbroji. Nosí jej na medailónu na krku. Díky tomuto erbu se valseregovi otevřou cesty, hranice atd. funguje vlastně jako glejt. Ale nemusí fungovat všude. Pokud bude medailon ukraden tak do jednoho týdne zmizí erb z medailonu. A to díky tomu že je magický a má pevné pouto s valseregem. Co nejdřív po ukradení si valsereg opatří jiný medailon (většinou stříbrný) a jakmile ho opustí erb původní medailon, začne se zjevovat na novém. Po uplynutí dalšího týdne se erb naváže na nový medailon. Tak to jde opakovat stále dokola. Pokud se valsereg doví o zneužití medailonu, byť ne jeho, jinou rasou, je jeho povinností a otázkou cti vypátrat pachatele a potrestat jej. Podotýkám, že bys jako PJ měl nechat vybrat každého valserega ať si vybere erb jaký se mu líbí. Není sice žádný rozdíl jestli má ve znaku prase nebo orla, ale je to spíš otázka vkusu hráče.

Domov

Vlastí všech valseregů je království Imerie. To je v mém světě. Jinak by to měla být asi nejvyspělejší země, u moře a poblíž bašty nemrtvých. Vysvětlím právě na Imerii.

V Imerii valseregové vládnou a jsou všemi ctěni. Každý valsereg je vítán jako rodný. Imerie je země vzdělanosti a učenosti. Odtud pochází většina nejučenějších. Ovšem Imeřané jsou i skvělí v boji. Nemají sice armádu největší, zato však nejlíp vycvičenou a vybavenou. Jsou čestní a loajální. Valseregové nikdy nezradí své rodné a příbuzné. Pokud se ovšem nedají na stranu zla. Pak jsou vyhnáni z domu. Stávají se čím dál zlejšími a můžou to dotáhnou daleko v temných kruzích. Museli by učinit něco velmi dobrého, aby své skutky očistili.

Pohled do duše

Valsereg se zádívá někomu hluboce do očí a tak pozná co se chystá ten určitý udělat, je-li dobrý, jestli lže atd. Já bych to dal automaticky ale stejně záleží na PJ. Může to být třeba past na charismu.

Příklad: Valsereg Tridain se vybavuje s náhodným pocestným kupcem. Ten se mu nějak nepozdává a tak zkusí pohled do duše. Pozná že velmi lže. Tridain to kupci řekne a ten vyklopí pravdu. Je zabiják, který ho má odstranit. To Tridaina zneklidní a zkusí pohled do duše znovu. Zjistí že se zabiják soustředí na odvedení pozornosti aby mohl nenápadně vytáhnout dýku a bodnout. Tridain na nic nečeká a milému zabijákovi usekne hlavu jedním nenadálým švihem svého meče. Pak si povzdechne a zabijáka pohřbí u kraje cesty.

  • Rodová zbraň: Rodovou zbraní valseregů je dlouhý meč. Není to sice podmínkou ale většinou valseregové dostanou nějaký lepší meč ze sbírky svého rodu.
  • Léčitelství: Nikdo neví proč ale valseregové jsou relativně schopnými léčiteli. Mají denní magenergii 15 magů bez ohledu na povolání a umí sesílat kouzla: Uzdrav lehká zranění, Uzdrav těžká zranění, Odstraň ochromení, Uzdrav nemocného a Neutralizuj jed. Tato magenergie je samostatná a nesčítá se s žádnou jinou.
  • Síla mysli: Valsereg má o 3 větší ZSM než jeho povolání v kombinaci s jinou rasou.
  • Umění boje: Bojuje-li valsereg s dlouhým mečem, tak získá za 3000 zk +1 k útočnosti. Za dalších 6000 se bonus zvýší na +2. Za 12000 +3. Za 24000 +4 za 48000 +5. Dál bonusy nerostou. Nemusí se jednat o tentýž exemplář dlouhého meče. Ale zkušenosti musí být získány jen pomocí dlouhého meče.
  • Psychická odolnost: Valseregové mají silnou vůli. To znamená, že je jen tak něco nerozhodí. Na 1. úrovni mají proti pastem na int. a char. bonus +1. na 8. +2, na 15. +3 a na 22. +4.

Ještě poznámka: těm, kdož nečetli Pána prstenů a Silmarilion se bude zdát tahle rasa příliš silná. Ovšem mějte na paměti že inspirací pro ni byly Númenorejci a pan Aragorn.