Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika:
  
  

Boj beze zbraně

 
Autor: Firefanatic
Hodnocení: Hlasovalo: 12 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 4.75
  
  

Co mě vedlo ke torbě
Pravidla pro pěstní souboj neberou ohled na zkušenost v boji beze zbraně a tato schopnost u lupiče podle mého mínění neodpovídá realitě. Jelikož kdo nemá řešení, nemá právo kritizovat (můj osobní názor), rozhodl jsem se vytvořit vlastní systém. Možná se vám to bude zdát příliš komplikované, ale je to ekvivalent běžného soubojového systému, ne jen doplněk k pravidlům, a tak je třeba se na dílo dívat.

Vysvětlení
Je mnohem jednoduší dát někomu do obličeje pěstí, než ho tam kopnout. Proto jsou zde uvedeny různé dovednosti, z nichž každá zastupuje specifický způsob boje. Toto je tedy vlastně souhrn více dovedností. Tyto sice mají společné vlastnosti, ale jinak jsou to velice odlišné způsoby boje.

Pro pravidla

Účinky

Předklon: Kop
Otočení o 60°: Prokopnutí kolena, Vysoký kop s otočkou
Prokopnuté koleno: Postava může chodit jen procházkou, která je pro ni náročná jako poklus, nemůže se pohybovat během boje rychleji, než 1 sáh za 2 akce, má postih -2 k ÚČ a OČ.
Prokopnutá kolena: Postava nemůže chodit, při boji leží, má postih -4 k UČ a OČ.
Vykloubený loket / rameno: Ruka je skoro nepoužitelná (tak maximálně na zamíchání čaje).
Vykloubený kotník: Postava může chodit jen procházkou, která je pro ni náročná jako poklus, nemůže se pohybovat během boje rychleji, než 1 sáh za 2 akce, má postih -1 k ÚČ a OČ.
Vykloubené kotníky: Postava nemůže chodit, při boji klečí, má postih -2 k ÚČ a -2 k OČ.

Vlastnosti

Zde připadají v úvahu 2 způsoby, jakou vlastnost použít. Každý má své plus i své mínus:
1.: Použitou vlastností je pohyblivost, která se započítává dvakrát (zde na fyzických dispozicích skutečně velmi záleží). Ta vyjadřuje jak tělesnou stavbu, tak i sílu a obratnost. Jedná se o pohyblivost aktuální, tedy patřičně sníženou v důsledku naložení postavy. Byť ne právě tak, jak by bylo potřeba, reprezentuje i velikost postavy. Pokud vám tato odchylka od reality nevadí a chcete si jen lépe zahrát souboje, je pro vás tento způsob lepší, protože odpadají odstavce „Velikost“ a „Naložení“ a hraní se stává jednodušším.
2.: Zde je použitou vlastností obratnost a síla. Tento způsob je složitější, nicméně více odpovídá realitě. Použitými vlastnostmi v hodu proti pasti jsou síla a obratnost. Naložení a velikost jsou lépe zohledněny, avšak je k tomu třeba dvou tabulek oprav, což hru poněkud zdržuje. Pokud vám ovšem nevadí, že si při každém hodu budete muset výsledek ještě dvakrát upravovat (ovšem nic složitého) a kladete důraz na realističnost hry, je pro vás tento způsob lepší.
U obou způsobů se k učení se dovednostem používají profibody za sílu a obratnost a to v libovolném poměru, u prvního jsou to právě ty dovednosti, které reprezentuje pohyblivost, u druhého je to zřejmé.

Velikost

Tato pravidla lze aplikovat pouze u humanoidních či humanoidům podobných tvorů velikosti A-C (lze kopnout do hlavy gorilu, ale stěží by se někdo mohl pokoušet kopnout do hlavy žirafu). Určité bojové dovednosti jsou navíc aplikovatelné pouze při menším rozdílu velikostí (těžko neobratný 1,2 sáhu vysoký trpaslík kopne do obličeje dvakrát tak velkého krola). Někdy může být výhodné být větší, někdy zase menší, takže se bojové dovednosti dělí podle určitých skupin:
Útočník větší: -2 třídy -1 třída +1 třída +2 třídy
I.:-8 +3-5 -12
II.: -10 -3 +1 +4
III.: +1 -6 -1-6
IV.: -12 -3 +1 -12
V.: -12 -2 -2 -12

Naložení

Některé bojové dovednosti není možno aplikovat (resp. je, ale jen velmi obtížně), a to ze dvou důvodů. Jednak je to dáno brněním, tedy zhoršenou pohyblivostí a chráněním rizikových partií, jednak pouze naložením, jako třeba torna, toulec na šípy atp. Následující tabulka ukazuje, jaké postihy jsou u jednotlivých nákladů k jednotlivým typům bojových dovedností. Je-li naložení postavy na pomezí, rozhoduje PJ na základě své úvahy (aktuální kondice postavy, poměr mezi hmotností brnění a ostatním naložení, přičemž brnění vždy zpomaluje více…)
0,2 - 0,5 nosnosti0,5 – 1,5 nosnosti1,5 – 2,5 nosnosti2,5 – 4 nosnosti
I.:+3 / 0+6 / 0+9 / 0+12 / 0
II.:0 / +30 / +60 / +90 / +12
III.:+1 / +2+3 / +3+4 / +5+6 / +6
IV.:0 / +20 / +40 / +60 / +8
V.: +1 / 0+2 / 0+3 / 0+4 / 0
VI.:+1 / +1+2 / +2+3 / +3+4 / +4
VII.:0 / +10 / +20 / +30 / +4


Bojové dovednosti jsou rozděleny do skupin podle toho, jaký vliv má naložení na jejich provedení. Číslo před lomítkem udává, o kolik se past zvýší, pokud je naložen útočník, druhé udává zvýšení pasti, pokud je naložena oběť. Pakliže jsou naloženy obě (což je pravděpodobné), past se zvyšuje jak o údaj pro útočníka, tak o údaj pro obránce. Jako problém se může jevit třeba přehození někoho přes záda, když na nich mám tornu. Ve skutečnosti se stejně tak, jako přes záda, dá házet i přes bok, takže v tom není problém. Domnívám se, že záda jsou nejrizikovější partie, ohledně potenciálně překážejících předmětů, ovšem i takový kotoul se dá provádět více přes jeden bok (torna či vak je na druhém), takže bych v tom neviděl takový problém. Mohou sice nastat různé případy, ale myslím, že operativní zásah PJ je mnohem lepší, než abych sem vkládal šílenou tabulku různých možných úprav. Pro puntičkáře může PJ stanovit i postihy za tornu na zádech apod.
Příklad: Hobit Štístko má sílu 6/-2, nosnost má tedy 300 mincí. Má na sobě kožené brnění, tornu a v ní pár věcí – dohromady nese náklad 300 mincí, jestliže se s někým střetně, PJ při výpočtu využije druhého sloupečku tabulky. Štístko však nikoho nepotkal a vplížil se do budovy jistého zámožného měšťana a ukradl mu bronzovou sošku o hmotnosti 20 kg, tedy 400 mincí. Uložil si ji do torny a tím se jeho naložení zvětšilo na 700 mincí. Štístko se na útěku z budovy setká se strážníkem. Nyní PJ použije 3. sloupeček tabulky. Předpokládejme, že se Štístkově jménu dostalo zadostiučinění a ten rychle vyhrál, aniž by na sebe upoutal větší pozornost. Strážníkův meč je v pěkné postříbřené pochvě, tak si ji Štístko přibalí do torny. Pochva váží 50 mincí, Štístkův náklad tedy vzroste na 750 mincí, 2,5 násobek jeho nosnosti. Na ulici potká městského strážníka a ten v něm pozná známého zloděje. Nyní závisí na úvaze PJ, zda se přikloní ke 3. či 4. sloupečku tabulky. Ten rozhodne, že Štístko je stále poměrně čilý (nemá skoro žádné body únavy) a pro tentokrát použije ještě stále 3. sloupeček tabulky. Pokud by však krátce před loupeží musel Štístko utíkat před stážemi, byl by unaven a PJ by pravděpodobně použil 4. sloupeček tabulky.

Zbraně

Je jasné, že kopnout někoho, kdo drží v ruce meč, je o zdraví. Proto je zde toto pravidlo, které zavádí nevýhodu pro útočníka útočícího na ozbrojenou postavu. Oběť takovéhoto útoku se sice brání, ale fakticky tato obrana probíhá poněkud jinak. Ve skutečnosti se jedná o jakýsi pseudoútok, ve kterém staví oběť zbraň proti tomu, čím je útok veden. V praxi se to projevuje tak, že oběť si hází normálně na útok, místo na obranu, a pokud je útočník zraněn za 1+Odl. či více životů (ale i když má za odolnost postih, musí být zasažen), útok se nezdařil. Je-li náhodou zranění stínové, musí být 2x větší, než kdyby stínovým nebylo. Útočník si ke svému OČ nepočítá žádný hod, neztrácí-li zbraň oběti automaticky iniciativu (je natolik těžká, že při dostatečném umu bude útočník dost rychlý, aby se jí vyhnul).

Jsem ozbrojen

To, že mám v ruce meč, neznamená, že nemohu kopat, nebo že ho nemůžu pustit. Není nemožné kombinovat tento systém boje beze zbraně s běžným soubojovým systémem. Pak platí následující podmínky:
1.: Držím-li v rukou nějaký předmět, počítá se jeho hmotnost do celkového naložení 3x (pokud bych podle této úpravy překročil 4násobek nosnosti, nemohu bojovat).
2.: Je-li zapotřebí ruky, v níž něco držím, nemohu bojovat (pokud to nepustím, počítám, že předmět pouštím v nulovém čase, pokud ovšem není na ruce nějak navlečen. Pak je nutné postupovat jako při výměně zbraně. Předmět padá přímo na zem a může se rozbít nebo poranit nohu (šance, že bude noha zasažena je 35%, předmět musí být ostrý, pak je zranění 1-3 životy, nebo velmi těžký - zranění závisí na hmotnosti.
3.: Zdravím rozumem urči, zda je oběť útoku schopna útok vykrýt zbraní, pokud ne, postupuj, jak by byla neozbrojená (pokud se s útočníkem oběť přetlačuje, pak nebude schopna reagovat na útoky vedené nohama atp.).
4.: Lehké údery se dají provádět místo kroku při útoku či obraně (ovšem pouze, jsou-li prováděny rychleji, než je rychlost protivníka a taktéž nemusím-li kvůli tomu měnit držení zbraní, past je o 4 větší).
5.: Rychlost boje beze zbraně není stejná, jako rychlost ozbrojeného boje, přesto započítávám jednu akci v boji beze zbraní jako jednu akci v boji se zbraněmi. Mohu ovšem stihnout více akcí v boji beze zbraní místo jedné akce v ozbrojeném boji. Pak mohu tyto akce proložit akcí se zbraní (pouze pokud na sobě nejsou závislé jak např. úchop a chvat)

Příklad: Se zbraní mám 3 akce za kolo, beze zbraně mám 6 akcí za kolo. Boj tedy z mého úhlu pohledu může proběhnout například takto: Obrana, kop - kop do obličeje - útok, kop - kop do obličeje, přičemž oba kopy do obličeje představují 1 akci v boji se zbraní.

Zloděj

Zloděj a jeho obory se umí prát mnohem lépe, než jiní dobrodruzi. Proto je nutno zavést systém tzv. nadstandardních profibodů. Jak to tedy je? Je vidět, že zloději jsou na tom výrazně lépe, než jiná povolání. Zde se ale jedná spíše o techniku, nezapomínejme, že zloději nemají nejvíce životů, takže to není zase až tak slavné.
Povolání:Základ:Za další úroveň:
Lupič:x x x14
Zloděj:5010
Sicco:x x x8


V tabulce je přehledně uvedeno, kolik dostává s každou další úrovní ta která větev zloděje nadstandardních profibodů.

Návaznost

Není možné dobře se naučit kontrahmat proti něčemu, o čem jsem jaktěživ neslyšel. Proto se mohu kontrahmat naučit pouze na stupeň o 1 vyšší vůči mé schopnosti (neschopnosti) zvládnout dovednost, proti které slouží.
Návaznost se týká ještě druhotných dovedností. Zde platí podobné pravidlo, totiž že není možné se naučit druhotný úder na stupeň o více než 1 vyšší, než jak ovládám dovednost, kterou dostanu oběť do potřebné polohy.

Zlehčování dovedností

Bojové dovednosti jsou mnohem jednodušší, než jiné dovednosti. Je to dáno tím, že bojové dovednosti se skládají z několika málo pohybů, kdyžto v jiných situacích je třeba mnohem více pohybů, znalostí atp. Aby se tedy vůbec dalo nějak rozumně odlišit obtížnost jednotlivých bojových dovedností, je třeba zachovat stávající názvy pro obtížnost jednotlivých dovedností, i když vlastní počet profibodů je jiný. To shrnuje následující tabulka.
Stupeň:Past:Lehká:Střední:Těžká:Velmi těžká:
Vůbec:140/00/00/00/0
Velmi špatně:111/11/12/22/2
Špatně:81/23/43/54/6
Průměrně:52/43/75/107/13
Dobře:23/75/127/179/22
Velmi dobře:-14/116/188/2511/32
Dokonale:-44/157/2510/3513/45

Postavení

Různé z bojových dovedností jsou použitelné v různých situacích. Proto zde máme několik základních pozic. To jsou:
I.: Útočník stojí na hexu před obětí a je natočený maximálně 60° od ní. II.: Útočník stojí na hexech šikmo dopředu vzhledem k oběti a je natočený směrem k ní. III.: Útočník stojí na hexech šikmo dozadu vzhledem k oběti a je natočený směrem k ní. IV.: Útočník stojí na hexu za obětí a dívá se na ni. V.: Jedná se o kombinaci I. a II. postavení. VI.: Jedná se o kombinaci III. a IV. Postavení.
Je pochopitelné, že na postavení se hraje pouze v rozšířeném soubojovém systému, v normálním soubojovém systému vycházím ze situace a předpokladu, že nepřátelé se snaží být k sobě čelem. O tom, zda lze či nelze danou dovednost použít pochopitelně rozhoduje PJ.

Kroky

Narozdíl od běžného soubojového systému, při boji beze zbraně není možná akce typu „krok, útok“, resp. možná je, ale nebezpečnost pasti se zvyšuje o 4. Na druhou stranu, teoreticky je takto možné udělat kroků více.

Vyhodnocení zranění

Pokaždé, když je oběť zraněna, je otřesena a není jisté, zda bude v příští akci schopna boje. Oběť si hází na past: Odl ~ Počet ubraných životů (nebezpečnost je poloviční, bylo-li zranění stínové, zaokrouhluj nahoru) ~ bez postihu / postih k příští akci.

Velikost postihu je rovna rozdílu mezi výsledkem hodu a nebezpečností pasti děleném dvěma (zaokrouhluj nahoru). Postih trvá půl kola (běžně tedy 1 akci), ovšem poté se nevymaže, ale sníží o 2 (pochopitelně pouze do vymazání). Postih se vztahuje k ÚČ i OČ, zvyšuje se o něj past, pokud postava používá nějakou dovednost a o jeho desetinásobek se snižuje pravděpodobnost úspěšného seslání kouzla (v %), pokud postava kouzlí.
Příklad: Štístko se zase jednou střetl s městskou stráží. V jednom kole má 2 akce. Po své akci dostal ránu do hlavy, která mu ubrala 12 životů. Po odečtení postihu za odolnost hodil 6, což znamená, že ve své 2. akci bude mít postih -3 a ve 3. akci -1. Jelikož hned v následující akci dostal další ránu, tentokrát ho zranila za 8 životů a on hodil 5, tak ve své 3. akci bude mít postih -3. Štístko bude potřebovat hodně štěstí, bude-li chtít vyváznout.

Postup boje v úchopu

Číslice vyjadřují akce.

  1. Dvě osoby se nejprve chytnou do úchopu. O to se může pokusit jedna, nebo obě strany.
    1. Po úchopu se provádí chvat, to je popsáno u každého z nich.
    2. Vyhodnocení zranění – pokud žádné není, končí postup minulým bodem.
  2. Vstávání, leží-li oběť po provedení chvatu na zemi.
  3. Vstávání, leží-li oběť po provedení chvatu na zemi a neovládá dovednost rychlého vstávání (nebo ji nepoužila).

Jak vidno, každý chvat má vlastně 3 nebo 4 části, přičemž útočníka se týkají pouze 2. Poslední část se útočník může věnovat jiné akci, tedy i novému úchopu oběti (která se nemá možnost zapojit, protože je po chvatu „rozlámaná“). Dobrému bojovníkovi může k výhře stačit jediný rychlejší úchop na začátku souboje. Tak to ale je i ve skutečnosti a navíc, obvykle se souboje zúčastňuje více osob.

Rychlost boje

Boj beze zbraní je velice rychlý, proto jeho základem jsou 3 akce za kolo, namísto standardních dvou. Je pochopitelné, že bojovat se dá i mnohem rychleji, při rychlém boji se ovšem daleko snáze udělá chyba. Za jednu akci navíc se zvýší nebezpečnost pastí u akcí o 3. Toto platí i obráceně, tedy za snížení počtu akcí o 1 se sníží nebezpečnost pastí o 3. Platí pravidlo, že rychlost akcí nesmí být vyšší, než na jaké je bojující ještě schopen úspěšně provést alespoň 3 dovednosti. Počet akcí se musí nahlásit na začátku kola a kvůli jednoduchosti se během něj nedá měnit.

Příklad: Hobit štístko umí 4 dovednosti velmi dobře, ostatní hůř. V jednom kole tedy při síle 6/-2 a obratnosti 18/+3 může mít až 7 akcí, avšak bude moci používat pouze ony 4 dovednosti, které ovládá velmi dobře, a to navíc jen s 10%ní pravděpodobností úspěchu (základní nebezpečnost pasti -1, po opravě může hodit až 11, rozdíl tedy 12, což odpovídá 4 akcím navíc). Pokud by však místo 7mi akcí za kolo použil akcí jen 5, měl by pravděpodobnost úspěchu 70% a navíc by mohl se 40%ní pravděpodobností úspěchu používat i dovednosti, které ovládá „jen“ dobře. Teoreticky by mohl používat i dovednosti, které ovládá průměrně, avšak zde by byly vyhlídky na úspěch mizivé.

Učení se bojovému umění

Jak a kde se dá bojovému umění naučit? To záleží na stupni, na který ho chcete umět a místě, kde se vyskytujete. Ve městě se jistě najde někdo, kdo bojovému umění alespoň z části rozumí, zatím co v bažinách někoho takového najdete jen stěží. Obecně platí, že naučit se bojovému umění dobře je možné v každém větším městě (mistrů, i když někdy jen rádoby, bývá více, takže ovládají všechny běžné dovednosti). Pokud se mu chcete naučit velmi dobře (nebo se chcete naučit nějakou málo používanou dovednost), musíte vyhledat město buďto opravdu velké (zpravidla hlavní město), nebo bojovým způsobem známé. Pakliže se chcete nějaké bojové dovednosti naučit dokonale, musíte vyhledat a navštívit skutečného mistra bojových umění, resp. nějaký chrám bojovému umění zasvěcený. Najít takové místo a dojít k němu (často bývá vysoko v horách, aby se udrželo dál od civilizace) může být solidní zápletka pro dobrodružství (zvláště, sídlí-li v horách skřeti nebo podobná havěť, zlobry a obry lidožrouty nevyjímaje). Nezapomínejme, že zatím co každý běžný vesničan umí kopat a rozdávat rány pěstí asi tak průměrně, a není tedy problém se tyto dovednosti naučit ani na vesnici, těžko v té vesnici najdete někoho, kdo umí alespoň průměrně třeba vysoký kop s otočkou. Obecně, lehké dovednosti se využívají běžně a na to, abyste se je dobře naučili nemusíte cestovat bůh ví kam, dovednosti těžké či dokonce velmi těžké se dají naučit až na výjimky jen na místech k tomu zasvěceným.

Jaká je cena? Ve městech se obvykle vejdete do 5ti zl. za naučení se 1 dovednosti na dobře (ovšem cena odpovídá zákazníkovi, čím lépe vypadáte, tím to bude dražší). Další postup je pak drahý. Na velmi dobře musíte jít za mistrem do velkoměsta či do města nějakým způsobem na bojové umění specializovaného, kde výcvik z dobře na velmi dobře bude stát do 10ti zl (se stejným pravidlem ohledně vzhledu, ovšem tady vás otrhaného vyhodí). Mistři se nebudou zabývat někým, kdo bojové umění ovládá jen málo, musíte ho již umět dobře, aby vás mistr nevyrazil. Pokud chcete umět nějakou z dovedností dokonale, obvykle musíte složit nějakou zkoušku, že jste hodni toho, aby vás mistři v chrámu učili. Pokud ji složíte, vlastní peněžitý obnos je již minimální – stačí přispět na běžný chod chrámu. Toto jsou skuteční mistři a těm na penězích nezáleží, byť jich trochu potřebují.

Seznam bojových dovedností

Většinou se dá efekt dovednosti odvodit od názvu, proto zde uvádím tento seznam dovedností i s jejich obtížností (L-lehká; S-střední; T-těžká; VT-velmi těžká), který může PJ předložit svým hráčům, aniž by je tak zatížil čtením X stran popisů vlastních dovedností (každý si pak přečte jen ty, které se o týkají). Tak tedy:

Chvaty (9):
Uchopení (S)
Přehození (S)
Podražení dopředu (T)
Podražení dozadu (S)
Hlava (S)
Kotoul zpět (T)
Salto oběti (VT)
Páčení (T)
Kravata (L)

Údery (4):
Kop (L)
Úder pěstí (L)
Úder loktem (S)
Úder hlavou (L)

Složité údery (4):
Prokopnutí kolene (VT)
Vysoký kop s otočkou (VT)
Nízký kop s otočkou (T)
Oboustranný kop (T)

Kontrahmaty (13):
Uchopení (T)
Vyhnutí se úderu (L)
Přehození (L)
Podražení dopředu (S)
Podražení dozadu (VT)
Páčení (S)
Kop (S)
Úder pěstí (S)
Úder loktem (L)
Úder hlavou, hlava (L)
Vysoký kop s otočkou (S)
Nízký kop s otočkou (S)
Druhotné údery (L)

Boj proti zbraním (3):
Úhyb (VT)
Zastavení útoku (S)
Útok na zbraň (S)

Druhotné údery (4):
Kop do obličeje (L)
Vykloubení ramene (S)
Vykloubení kotníku (T)
Uspání (S)

Pomocné údery (3):
Rychlé vstávání (T)
Půlobrat (L)
Výskok (S)Seznam chvatů

Uchopení

Obtížnost: Střední
Ověřování: Každé uchopení
Totální úspěch: Úchop se povedl tak dokonale, že útočník má bonus +2 k hodu proti pasti u vlastního chvatu.
Úspěch: Úchop se povedl.
Neúspěch: Úchop se povedl jen velice špatně, útočník má postih -6 k hodu proti pasti u vlastního chvatu, pokud neuspěje, automaticky se dostává do úchopu nepřítele.
Fatální neúspěch: Úchop se nepovedl, útočník se zranil za 1-6 životů, dostal se do úchopu nepřítele.
Postavení: Podle chvatu
Velikost: Podle chvatu.
Naložení: Podle chvatu.
Poznámka: Útočník musí předem ohlásit, jaký chvat bude následovat, protože např. uchopení nepřítele na škrcení je naprosto odlišné od uchopení pro přehození přes bok. Pokud se oběť vzhledem k útočníkovi pohybuje, nemůže se pokoušet o úchop. Pokud se o něj pokouší oba dva, úchop se povede tomu, kdo hodil více vzhledem k nebezpečnosti své pasti. Pokud je toto číslo stejné, úchop se nepovedl ani jednomu.

Přehození

Obtížnost: Střední
Ověřování: Každý chvat
Totální úspěch: Oběť je zraněna za 5-10 životů
Úspěch: Oběť je zraněna za 5-10 stínových životů
Neúspěch: Oběť je zraněna za 2-7 stínových životů, útočník za 2-7 životů (natáhl si sval…)
Fatální neúspěch: Útočník je zraněn za 2-7 životů (natáhl si sval…), dostává se do úchopu nepřítele
Postavení: V.
Velikost: I.
Naložení: III.
Poznámka k uchopení: Oba musí být čelem proti sobě (max. 60° mimo), útočník musí být stejné nebo o 1 menší třídy velikosti (má bonus +2 k hodu proti pasti), než oběť, oběť musí mít alespoň jednu ruku.
Poznámka k provedení: Oběť leží ve směru hodu hlavou u útočníka. Útočník je otočený směrem k ní.

Podražení dopředu
Obtížnost: Těžká
Ověřování: Každý chvat
Totální úspěch: Oběť je zraněna za 5-10 životů.
Úspěch: Oběť je zraněna za 5-10 stínových životů.
Neúspěch: Chvat se nepovedl, nepřítel stojí ob jeden hex od původního stanoviště ve směru provedení chvatu.
Fatální neúspěch: Útočník spadl na zem.
Postavení: II.
Velikost: II.
Naložení: VI.
Poznámka k provedení: Po provedení chvatu se útočník otočí o 60° ve směru jeho provedení, oběť leží nohama ob jeden hex od původního stanoviště, hlavou o hex dál. Směr chvatu je shodný s natočením oběti na začátku chvatu.

Podražení dozadu

Obtížnost: Střední
Ověřování: Každý chvat
Totální úspěch: Oběť je zraněna za 2-7 životů.
Úspěch: Oběť je zraněna za 2-7 stínových životů.
Neúspěch: Chvat se skoro nepovedl, nepřítel není zraněn.
Fatální neúspěch: Útočník spadl na zem.
Postavení: III.
Velikost: IV.
Naložení: VI.
Poznámka k provedení: Po provedení chvatu leží oběť na zemi s nohama na původním stanovišti a hlavou na sousedním hexu ve směru chvatu (dozadu).

Hlava

Obtížnost: Střední
Ověřování: Každý chvat
Totální úspěch: Nepřítel má zlomenou čelist, ztrácí 5-10 životů.
Úspěch: Oběť je zraněna za 5-10 životů, útočník za 2-7 stínových životů.
Neúspěch: Oba jsou zraněni za 2-7 životů.
Fatální neúspěch: Útočník je zraněn za 5-10 životů, oběť za 2-7 stínových životů a zůstává stát, útočník má zlomený nos.
Postavení: II.
Velikost: V.
Naložení: VI.
Poznámka k uchopení: Oběť musí mít vlasy, které nesmí být přikryté. Pohyb útočníka se provádí nyní. Pokud se oběť pohybuje, má útočník postih -3 k hodu proti pasti. Rozdíl tříd velikosti smí být maximálně 1.
Poznámka k provedení: Útočník chytí oběť za vlasy a zatáhne do zadu. Přistoupí blíže k její hlavě a vší silou udeří čelem do jejího obličeje. Oběť má zlomený nos, zakrvácený obličej (1 kolo špatně vidí, další postih závisí na osvětlení, uváží PJ). Po provedení chvatu má oběť hlavu na hexu, kde stála, nohy na hexu, kde stál útočník (leží) a útočník ji má u nohou (jeho pozice vytváří s hlavou a nohama oběti rovnostranný trojúhelník). Útočníkovo čelo je směrem k hlavě oběti. V případě, že je za útočníkem pevná překážka (strom, zeď), může udeřit hlavou oběti do této překážky, čímž se vyhne vlastnímu zranění. V takovém případě oběť stojí u zdi (čelem), útočník šikmo vzad čelem k oběti. Zranění oběti je stejné.

Kotoul zpět

Obtížnost: Těžká
Ověřování: Každý chvat
Totální úspěch: Oběť je zraněna za 7-12 životů, má rozdrcená varlata (humanoidní)
Úspěch: Oběť je zraněna za 7-12 stínových životů, má pohmožděná varlata (humanoidní)
Neúspěch: Oběti se nic nestalo.
Fatální neúspěch: Útočník se praštil do hlavy, ztrácí 5-10 stínových životů.
Postavení: I.
Velikost: I.
Naložení: III.
Poznámka k uchopení: Oba musí stát přesně čelem k sobě. Rozdíl velikostí smí být maximálně 1.
Poznámka k provedení: Útočník držící oběť padá nazad, vkládá pokrčenou nohu do oblasti rozkroku oběti, dělá napůl kotoul vzad, natahuje nohu a pouští oběť. Ta tak vlastně udělá salto. Byla-li oběť v pohybu směrem k útočníkovi, ten má bonus +3 k hodu proti pasti. Útočník po provedení leží na zemi sáh (hex) od původního stanoviště ve směru provedení chvatu s nohama ve vzduchu. Oběť leží hlavou k němu natažená na zemi (ve směru provedení chvatu).

Salto oběti

Obtížnost: Velmi těžká
Ověřování: Každý chvat
Totální úspěch: Oběť udělala salto a je zraněn za 7-12 životů.
Úspěch: Oběť udělala salto, je zraněn za 7-12 stínových životů.
Neúspěch: Oběť jen proběhla dva sáhy (pokud kvůli nějaké pevné překážce nemůže, je zraněn za 2-7 životů).
Fatální neúspěch: Oběť uchopila útočníka.
Postavení: V.
Velikost: II.
Naložení: II.
Poznámka k uchopení: Útočník musí stát na hexu na 60° od čela oběti a dívat se na ni. Je-li oběť v pohybu směrem k útočníkovi, ten má bonus +3 při hodu proti pasti, který se vztahuje i na provedení.
Poznámka k provedení: Útočník uchopí ruku oběti a jejím vedením přinutí oběť k provedení pro ni značně nevýhodného salta s dopadem nazad. Po provedení chvatu leží oběť na dvou hexech ve směru provedení chvatu (z jejího pohledu rovně) hlavou blíže k původnímu stanovišti. Útočník stojí čelem k hlavě oběti, mimo dráhu jejího letu.

Páčení

Obtížnost: Těžká
Ověřování: Každé kolo chvatu
Totální úspěch: Oběť má vykloubený loket, je zraněna za 5-10 životů.
Úspěch: Oběť leží na zemi a v příští akci (útočníka) automaticky dojde ke stejnému efektu, jako u totálního úspěchu.
Neúspěch: Oběti se nic nestalo.
Fatální neúspěch: útočník se dostal do úchopu oběti.
Postavení: V.
Velikost: IV.
Naložení: VI.
Poznámka k uchopení: Je-li oběť v pohybu, má útočník postih -3 k hodu proti pasti.
Poznámka k provedení: Po provedení se útočník otočil o 180° a oběť mu leží u nohou, hlavou před ním a nohama blíže ke svému původnímu stanovišti. Leží na břiše.

Kravata

Obtížnost: Lehká
Ověřování: Každé kolo
Totální úspěch: Oběti se zamáčkl ohryzek a začíná se dusit.
Úspěch: Škrcení pokračuje. Oběť je zraněna za 2-7 stínových životů.
Neúspěch: Oběť se ze škrcení dostala.
Fatální neúspěch: Oběť se ze škrcení dostala, drží útočníka v úchopu.
Postavení: VI.
Velikost: IV. (bonus není +1, ale +4)
Naložení: VI.
Poznámka k uchopení: Útočník musí být za zády oběti (3 hexy). Je-li oběť v pohybu, má útočník postih -3 k hodu proti pasti.
Poznámka k provedení: Škrcení pokračuje, dokud nedojde k neúspěchu či totálnímu úspěchu. Pokud dojde k totálnímu úspěchu, musí být oběti do 30ti kol podány magické medikamenty za 15 životů (které už nevyléčí), jinak se udusí. Pokud se tak neučiní do 20ti kol, musí se oběť 10 kol oživovat (vydrží 10 kol oživování navíc nad těch 30). Prvních 10 kol je oběť ještě při vědomí, ale nemůže mluvit. Je pochopitelné, že nemůže bojovat.

Seznam úderů

Jednoduché údery

Tyto údery trvají jednu akci a ta se na ně „vyplýtvá“.

Kop

Obtížnost: Lehká
Ověřování: Každý úder
Totální úspěch: Oběť má rozdrcená varlata, je zraněna za 7-12 životů.
Úspěch: Oběť je zraněna za 4-9 životů.
Neúspěch: Oběť není zraněna.
Fatální neúspěch: Útočník zavrávoral a spadl.
Postavení: V.
Velikost: II.
Naložení: VII.

Úder pěstí

Obtížnost: Lehká
Ověřování: Každý úder
Totální úspěch: Oběť má zlomenou čelist, je zraněna za 4-9 životů.
Úspěch: Oběť je zraněna za 2-7 životů.
Neúspěch: Oběť není zraněna, útočník se dostává do úchopu oběti.
Fatální neúspěch: Oběť není zraněna, útočník s dostává do úchopu oběti, která má automaticky totální úspěch.
Postavení: I.
Velikost: IV.
Naložení: V.
Poznámka k provedení: Je-li oběť v pohybu směrem k útočníkovi, je zranění o 3 větší.

Úder loktem

Obtížnost: Střední
Ověřování: Každý úder
Totální úspěch: Oběť má několik vyražených zubů, je zraněna za 3-8 stínových a 1 normální život.
Úspěch: Oběť je zraněna za 2-7 stínových životů.
Neúspěch: Oběť není zraněna.
Fatální neúspěch: Oběť není zraněna, útočník se dostal do jejího úchopu.
Postavení: I.; oběť stojí za útočníkem otočená k němu nebo 60°mimo.
Velikost: IV.
Naložení: I.
Poznámka k provedení: Po provedení úderu se útočník pootočí o 60° ve směru úderu.

Úder hlavou

Obtížnost: Lehká
Ověřování: Každý úder
Totální úspěch: Oběť je zraněna za 5-10 životů.
Úspěch: Oběť je zraněna za 5-10 životů, útočník za 2-7 stínových životů.
Neúspěch: Oba jsou zraněni za 2-7 životů.
Fatální neúspěch: Oběť je zraněna za 2-7 stínových životů, útočník je zraněn za 5-10 životů.
Postavení: I.
Velikost: V.
Naložení: V.
Poznámka k provedení: Je-li jeden ze zúčastněných v pohybu směrem k druhému, způsobené zranění o 3 životy větší, pohybují-li se oba k sobě, bude zranění větší o 7 životů.

Složité údery

Tyto údery fakticky trvají 1 akci, ale poté musí útočník „vyplýtvat“ ještě jednu akci na „stabilizaci“ sebe sama (nemůže útočit a má postih -5 v hodu proti pasti na kontrahmaty).


Prokopnutí kolene

Obtížnost: Velmi těžká
Ověřování: Každý úder
Totální úspěch: Oběť má prokopnuta obě kolena, je zraněna za 10-15 životů.
Úspěch: Oběť má prokopnuté koleno, je zraněna za 5-10 životů.
Neúspěch: Oběti se nic nestalo.
Fatální neúspěch: Oběti se nic nestalo, útočník se dostává do jejího úchopu.
Postavení: I. a oběť není v pohybu.
Velikost: V.
Naložení: I.
Poznámka k pomocnému úderu: Útočník se otočí o 240°, provede úder a dootočí se o zbývajících 120°.
Poznámka k provedení: Úder je veden chodidlem pokrčené nohy, aby bylo docíleno co největšího tlaku. V případě, že je oběť o třídu větší, má útočník postih -3 k hodu proti pasti a nemůže nastat totální úspěch.

Vysoký kop s otočkou

Obtížnost: Velmi těžká
Ověřování: Každý úder
Totální úspěch: Oběť odletěla šikmo dozadu o 1 hex a leží, je zraněna za 10-15 normálních a stejný počet stínových životů, má zlomenou čelist a nos.
Úspěch: Oběť je zraněna za 10-15 životů,
Neúspěch: Oběť není zraněna.
Fatální neúspěch: Oběť není zraněna, útočník leží na zemi.
Postavení: V. a oběť není v pohybu.
Velikost: II.
Naložení: I.
Poznámka k provedení: Útočníkovi zůstává na zemi jen jedna noha, druhá je natažena a je s ní veden úder, tělo je s touto nohou v přímce.

Nízký kop s otočkou

Obtížnost: Těžká
Ověřování: Každý úder
Totální úspěch: Oběť spadla, je zraněna za 2-7 životů.
Úspěch: Oběť spadla, je zraněna za 2-7 stínových životů.
Neúspěch: Oběť spadla.
Fatální neúspěch: Oběť nespadla.
Postavení: Oběť je na sousedním hexu.
Velikost: II.
Naložení: I.
Poznámka k provedení: Útočník přidřepne na jedné noze, druhou natáhne a udělá otočku. Takto lze podrazit i více lidí, ale u každého se proti pasti hází zvlášť a za každého dalšího napadeného se past zvyšuje o 5 (pokud se útoku vyhne, past se za něj nezvyšuje). Útok je veden na všechny postavy na sousedních hexech v pořadí podle směru úderu.

Oboustranný kop

Obtížnost: Těžká
Ověřování: Každý úder
Totální úspěch: Oběti mají rozdrcená varlata, jsou zraněny za 7-12 životů.
Úspěch: Oběti jsou zraněny za 4-9 životů.
Neúspěch: Oběti nejsou zraněny.
Fatální neúspěch: Útočník spadl rozkročmo na zem, bolestí je připraven o 1 akci a je zraněn za 4-9 životů.
Velikost: II.
Naložení: I.
Postavení: Oběti jsou na hexech vedle útočníka a tvoří s ním přímku.
Poznámka k provedení: Útočník se ve výskoku rozkročí.

Kontrahmaty

Na každý chvat či úder existuje kontrahmat. Některé samy o sobě způsobí nepříteli zranění či umožní provést úchop, jiné pouze zneškodní útok. Kontrahmaty se stejně jako ostatní musí učit. Pro kontrahmaty se za útočníka považuje ten, který kontrahmat provádí.


Uchopení

Obtížnost: Těžká
Ověřování: Každý kontrahmat
Totální úspěch: Nepříteli se úchop nezdaří a sám se dostane do úchopu, ten se povede tak dokonale, že útočník má bonus +2 k hodu proti pasti u vlastního chvatu.
Úspěch: Nepříteli se úchop nezdaří a sám se dostane do úchopu.
Neúspěch: Kontrahmat se nepovedl.
Velikost: IV.
Naložení: V.
Fatální neúspěch: Kontrahmat se tak katastrofálně nepovedl, že nepřítel bude mít k vlastnímu chvatu bonus +2 k hodu proti pasti.

Vyhnutí se úderu

Obtížnost: Lehká
Ověřování: Každý kontrahmat
Totální úspěch: Nepřítel ztratil rovnováhu a akci musí věnovat jejímu znovunabytí (ale nespadl). Úder nezpůsobil žádný efekt.
Úspěch: Úder nezpůsobil žádný efekt
Neúspěch: Kontrahmat se nepovedl.
Fatální neúspěch: Kontrahmat se tak katastrofálně nepovedl, že nepřítel bude mít k vlastnímu chvatu bonus +2 k hodu proti pasti.
Velikost: I.
Naložení: II.
Poznámka k provedení: Oběť se úderu prostě vyhne (skloní se apod.). Takto se lze bránit toliko následujícím úderům: úder pěstí, vysoký a nízký kop s otočkou. Připomínám, že tototo jsou jiné kontrahmaty, než kontrahmaty uvedené u vlastních úderů.

Přehození

Obtížnost: Lehká
Ověřování: Každý kontrahmat
Totální úspěch: Nepřítel klečí po úspěšném provedení kontrahmatu na zemi zády k tomu, jenž ho provedl.
Úspěch: Nepříteli se chvat nepovedl, ale stále drží svou oběť v úchopu.
Neúspěch: Nepříteli se chvat povedl.
Fatální neúspěch: Nepříteli se chvat povedl, zranění je o 3 životy větší.
Velikost: IV.
Naložení: VII.
Poznámka k provedení: Oběť se zakloní dozadu a zapře se.

Podražení dopředu

Obtížnost: Střední
Ověřování: Každý kontrahmat
Totální úspěch: Oběť rozpoznala úmysly nepřítele a udělala parakotoul ještě před vlastním podražením, nepřítel se musí 1 akci stabilizovat, oběť stojí ob 2 hexy od původního stanoviště.
Úspěch: Oběť stojí ob 2 hexy od původního stanoviště.
Neúspěch: Kontrahmat se nepovedl.
Fatální neúspěch: Kontrahmat se nepovedl, zranění je o 3 životy větší.
Velikost: Nezáleží
Naložení: II.
Poznámka k provedení: Oběť se nechá normálně hodit, ale místo aby se „rozplácla“ ne zem, tak úhledným parakotoulem vytře zrak protivníkovi.

Podražení dozadu

Obtížnost: Velmi těžká
Ověřování: Každý kontrahmat
Totální úspěch: Kontrahmat se povedl, oběť stojí o 3 hexy za původní pozicí. Útočník je ještě navíc zraněn za 0-5 stínových životů.
Úspěch: Kontrahmat se povedl, oběť stojí o 3 hexy za původní pozicí.
Neúspěch: Kontrahmat se nepovedl.
Fatální neúspěch: Odraz se povedl, ale tak nešťastně, že oběť leží na zemi s hlavou o hex dál a nohama ještě o další hex dál vzhledem k původnímu stanovišti, zranění je o 7 životů větší.
Velikost: Nezáleží
Naložení: II.
Poznámka k provedení: Oběť udělá vlastně jakési salto dozadu, s tím rozdílem, že se v půli ještě odrazí rukama.

Páčení

Obtížnost: Střední
Ověřování: Každý kontrahmat
Totální úspěch: Kontrahmat se povedl, oběť je v předklonu, útočník leží na zemi.
Úspěch: Kontrahmat se povedl, oběť i útočník jsou v předklonu.
Neúspěch: Kontrahmat se nepovedl.
Fatální neúspěch: Páčení bylo totálně úspěšné.
Velikost: IV.
Naložení: V.
Poznámka k provedení: Oběť trhne rukou a pootočí jí, útočníkova ruka sklouzne z lokte oběti.

Kop

Obtížnost: Střední
Ověřování: Každý kontrahmat
Totální úspěch: Oběť drží nohu útočníka a vykloubením kotníku nepřijde o pořadí (ale akci ano).
Úspěch: Oběť drží nohu útočníka.
Neúspěch: Kontrahmat se nepovedl.
Fatální neúspěch: Oběť se předklonila, útočník tak vlastně udělal kop do obličeje.
Velikost: IV.
Naložení: V.
Poznámka k provedení: Oběť chytne útočníkovu nohu.

Úder pěstí

Obtížnost: Střední
Ověřování: Každý kontrahmat
Totální úspěch: Kontrahmat se povedl, útočník je v úchopu na páčení, má bonus +3 k hodu proti pasti.
Úspěch: Kontrahmat se povedl, útočník je v úchopu na páčení.
Neúspěch: Kontrahmat se nepovedl.
Fatální neúspěch: Kontrahmat se nepovedl, útočník má bonus +1 k hodu proti pasti.
Velikost: IV.
Naložení: IV.
Poznámka k provedení: Oběť ránu vykryje, uchopí útočníka za zápěstí a druhou rukou přechází v páčení. Směr chvatu je na opačnou stranu vzhledem k ruce, jíž byl útok veden.

Úder loktem

Obtížnost: Lehká
Ověřování: Každý kontrahmat
Totální úspěch: Útočník je podražen (dopředu), oběť ustoupila o hex dozadu.
Úspěch: Kontrahmat se povedl.
Neúspěch: Kontrahmat se nepovedl.
Fatální neúspěch: Oběť kromě běžného zranění ještě upadla.
Velikost: II.
Naložení: V.
Poznámka k provedení: Oběť ustoupí, při TÚ ještě navíc podrazí útočníkovi nohy.
Úder hlavou a hlava

Obtížnost: Lehká
Ověřování: Každý kontrahmat
Totální úspěch: Útočník měl fatální neúspěch.
Úspěch: Útočník měl neúspěch.
Neúspěch: Kontrahmat se nepovedl.
Fatální neúspěch: Kontrahmat se nepovedl, útočník měl bonus +3 k hodu proti pasti.
Velikost: IV.
Naložení: Nezáleží
Poznámka k provedení: Oběť natočí hlavu tak, aby nebyl zasažen obličej, ale co nejméně citlivá místa a aby bylo způsobeno větší zranění nepříteli.

Vysoký kop s otočkou

Obtížnost: Střední
Ověřování: Každý kontrahmat
Totální úspěch: Fatální neúspěch: Kontrahmat se povedl, útočník byl podražen, má fatální neúspěch. Oběť drží nohu útočníka.
Úspěch: Kontrahmat se povedl.
Neúspěch: Kontrahmat se nepovedl.
Fatální neúspěch: Kontrahmat se nepovedl, útočník má bonus +1 k hodu proti pasti.
Velikost: IV.
Naložení: V.
Poznámka k provedení: Oběť chytí nohu útočníka.

Nízký kop s otočkou

Obtížnost: Střední
Ověřování: Každý kontrahmat
Totální úspěch: Útok by zastaven, útoční se už nadále neotáčí, je zraněn za 0-5 životů.
Úspěch: Kontrahmat se povedl.
Neúspěch: Kontrahmat se nepovedl.
Fatální neúspěch: Kontrahmat se nepovedl, je podražen i soused oběti stojící na sousedícím hexu ve směru provedení chvatu.
Velikost: II.
Naložení: I.
Poznámka k provedení: Oběť nadskočí, při TÚ ještě přišlápne útočníkovi nohu.

Druhotné údery

Obtížnost: Lehká
Ověřování: Každý kontrahmat
Totální úspěch: Nepříteli se druhotný úder nezdařil a dostal se do úchopu..
Úspěch: Nepříteli se druhotný úder nezdařil.
Neúspěch: Kontrahmat se nepovedl.
Fatální neúspěch: Kontrahmat se tak katastrofálně nepovedl, že nepřítel bude mít k vlastnímu chvatu bonus +2 k hodu proti pasti.
Velikost: IV.
Naložení: V.

Boj proti zbraním

Bojovat holýma rukama proti zbraním je komplikované. Proti šavlím a mečům nezmůžete prakticky nic a dá se jen uhýbat, ale proti tyčím, kyjům, či třeba i sekyrám máte šanci. Bojuje se tak, že čekáte, než nepřítel zaútočí, poté uhnete a udeříte, dokud je nepřítel po útoku odhalený.


Úhyb

Použití proti: Mečům, šavlím, kyjům, tyčím, těžkým sekyrám
Obtížnost: Velmi těžká
Ověřování: Každý úhyb
Totální úspěch: Úhyb se povedl dokonale, můžeš bez problémů zaútočit, nepřítel k tobě stojí zády.
Úspěch: Úhyb se povedl, můžeš zaútočit, nepřítel k tobě stojí bokem.
Neúspěch: Úhyb se nepovedl.
Fatální neúspěch: Úhyb se nepovedl, spadl jsi na zem.
Velikost: I.
Naložení: II.
Poznámka k provedení: Oběť se snaží uskočit, ovšem směrem k útočníkovi, tak aby mohla využít obnažení útočníka po provedení útoku.

Zastavení útoku

Použití proti: Nožům, dýkám, sekyrám (ne těžkým)
Obtížnost: Střední
Ověřování: Každé zadržení
Totální úspěch: Zastavená zbraň útočníkovi vypadla z ruky.
Úspěch: Zbraň byla zastavena.
Neúspěch: Byl jsi zasažen.
Fatální neúspěch: Byl jsi zasažen a navíc jsi spadl.
Velikost: IV.
Naložení: VII.
Poznámka k provedení: Oběť zkříží ruce a nastaví je proti útočníkově ruce vedoucí zbraň.

Útok na zbraň

Použití proti: Nožům, dýkám, sekyrám
Obtížnost: Střední
Ověřování: Každý útok
Totální úspěch: Útok se povedl vítečně, nepřítel zbraň upustil, je zraněn za 3-8 stínových životů.
Úspěch: Útok se povedl, nepřítel je zraněn za 3-8 stínových životů.
Neúspěch: Útok se nepovedl.
Fatální neúspěch: Útok se nepovedl, útočník byl zraněn navíc o 5 životů (jedná se o útok na ozbrojeného nepřítele…).
Velikost: I.
Naložení: II.
Poznámka k provedení: Útočník skočí a chytí nepřítele za ruku se zbraní, přičemž ho loktem udeří do břicha.

Druhotné údery

Tyto údery se jmenují druhé, protože vyžadují zvláštní pozici napadeného, do které je ho obvykle třeba přivést jiným úderem.


Kop do obličeje

Obtížnost: Lehká
Ověřování: Každý úder
Totální úspěch: Oběť odletěla dozadu o 1 hex a leží, je zraněna za 10-15 normálních a stejný počet stínových životů, má zlomenou čelist a nos.
Úspěch: Oběť je zraněna za 10-15 životů.
Neúspěch: Oběť je zraněna za 2-7 stínových životů.
Fatální neúspěch: Oběť je zraněna za 2-7 stínových životů, útočník také, 1 kolo se chová jako s vykloubeným kotníkem kvůli bolestem naražené holeně.
Velikost: IV.
Naložení: V.
Postavení: V. a oběť je v předklonu.

Vykloubení ramene

Obtížnost: Střední
Ověřování: Každé vykloubení
Totální úspěch: Oběť má vykloubené rameno, je zraněna za 5-10 životů.
Úspěch: Oběť je ve velice hlubokém předklonu a v příští akci (útočníka) automaticky dojde ke stejnému efektu, jako u totálního úspěchu.
Neúspěch: Oběti se nic nestalo.
Fatální neúspěch: Útočník je ve velmi hlubokém předklonu..
Velikost: IV.
Naložení: V.
Poznámka k provedení: Útočník uchopí ruku oběti a začne ji táhnout (tlačit) vzhůru.
Postavení: III. a oběť je v předklonu, jinou variaci lze provést i po zastavení útoku.

Vykloubení kotníku

Obtížnost: Těžká
Ověřování: Každé vykloubení
Totální úspěch: Oběť má vykloubený kotník, je zraněna za 2-7 životů, spadla nazad na zem.
Úspěch: Oběť má vykloubený kotník, je zraněna za 2-7 životů.
Neúspěch: Oběti se nic nestalo.
Fatální neúspěch: Útočník pustil nohu oběti.
Postavení: Útočník drží nohu protivníka.
Velikost: IV.
Naložení: VI.
Poznámka k provedení: Poté, co útočník chytil nohu své oběti, jí prudkým trhnutím vykloubí kotník.

Uspání

Obtížnost: Střední
Ověřování: Každý úder
Totální úspěch: Oběť je omráčena, probere se až za 1-6 směn minus bonus (plus postih) oběti za odolnost. Přišel o zbytek svých životů (zranění je stínové).
Úspěch: Oběť je poloomráčená, přišla o 10-20 stínových životů.
Neúspěch: Oběť přišla o 0-5 stínových životů.
Fatální neúspěch: Útočník je v hlubokém předklonu.
Postavení: II., III. a oběť je v předklonu.
Velikost: IV.
Naložení: I.
Poznámka k provedení: Útočník vší silou po velkém rozmachu udeří nepřítele do zátylku.

Pomocné dovednosti

Tyto dovednosti nikomu samy o sobě neublíží, uvedou ale do pohybu, případně pozmění místo zásahu. Výskoky je možno kombinovat pouze s běžnými údery, na které se poté pohlíží jako na údery složité.


Rychlé vstávání

Obtížnost: Těžká
Ověřování: Pokaždé
Totální úspěch: Výskok se povedl výtečně, tak výtečně, jak to ani provádějící nečekal.
Úspěch: Výskok se povedl, útočník má postih -2 k hodu proti pasti, bude-li s v následující akci proti nějaké házet.
Neúspěch: Výskok byl značně nejistý, útočník má postih -8 k hodu proti pasti, bude-li si v následujícím kole proti nějaké házet.
Fatální neúspěch: Výskok se nepovedl, útočník spadl nazad na zem, přišel o 0-5 stínových životů.
Poznámka k provedení: Postava leží. Svou váhu přenese na lopatky, švihne nohama a chodidla položí zhruba tam, kde měl před chvílí boky (možná trošku níž). Švihnutím se postaví.
Naložení: I.

Půlobrat

Obtížnost: Lehká
Ověřování: Pokaždé
Totální úspěch: Otočka se povedla výtečně a útočník nemá žádný postih k hodu proti pasti.
Úspěch: Otočka se povedla, útočník má postih -2 k hodu proti pasti.
Neúspěch: Otočka byla značně nejistá, útočník má postih -8 k hodu proti pasti.
Fatální neúspěch: Otočka se nepovedla, útočník škobrtl a spadl ne zem (čelem 180° vzhledem k původní pozici).
Naložení: V.

Výskok

Obtížnost: Střední
Ověřování: Pokaždé
Totální úspěch: Výskok se povedl výtečně, útočník nemá postih k hodu proti pasti.
Úspěch: Výskok se povedl, útočník má postih -2 k hodu proti pasti.
Neúspěch: Výskok byl značně nejistý, útočník má postih -8 k hodu proti pasti.
Fatální neúspěch: Výskok se nepovedl, útočník spadl nazad na zem.
Poznámka k provedení: Po provedení se na útočníka pohlíží, jako by byl o třídu velikosti větší. Musí pak ovšem provést jednoduchý úder, na který se ve spojitosti s výskokem pohlíží, jako na složitý.
Naložení: V.

Závěr

Nabízím 40 bojových dovedností, které mají za úkol přiblížit boj beze zbraně v Dračím doupěti skutečnosti. Myslím, že je to nejrozvinutější použitelný způsob pojetí boje beze zbraně.
S tím souvisí hlavně to, že zde prezentované dovednosti zastupují všechny styly boje, které jsem si byl schopen vybavit. Jedná se o kompletní popis bojových umění. Doufám, že jsem neudělal dílo až přespříliš realistické a tím pádem složité. Věřím, že se najdou lidi, kteří mají rádi co největší realističnost a pro ty je také tento systém boje dělaný, na druhou stranu chápu, že je to velmi rozsáhlý soubor dovedností opatřených navíc ještě dalšími podmínkami, takže paměť může mít problémy. Zjednodušená verze se ovšem dá zvládnout.
Chtěl bych se zmínit o bonusech a postizích k velikosti, postavení a naložení. Mnohým to může připadat jako náhodné určení, ale věřte, mám jistou, byť ne příliš velkou, praxi v bojovém umění a vše jsem pečlivě zvažoval. Doufám, že jsem to vystihl správně – i když, s převodem do čísel použitelných v Drd jsou vždycky nějaké problémy :-(.

Obhajoba

Existují uživatelé zastávající názor, že dovednosti by se neměly týkat boje. Pro ty zde mám argumenty, kvůli kterým jsem bojové umění zpracoval právě jako dovednosti. Tento systém už zde totiž byl a nebylo třeba zpracovávat žádný jiný, navíc systém dovedností je každému jasný. Krom toho existuje nezměrné množství konkurenčních dovedností, které mohou postavu přimět, aby se věnovala něčemu jinému, než bojovému umění. To nejvíce odpovídá realitě.
Toto není ani tak návod na to, jak se stát mistrem bojového umění, je to alternativa k pravidlům souboje beze zbraní. Vždyť ono stačí 8 profibodů a umíte běžným způsobem rozdávat pěsti a kopat, pak není problém ani pro vesničana, co chodí do hospody a občas se k něčemu přimele, naučit se průměrně pár dovedností.
Jedná se o kompletní systém, který asi nikdo v jeho plném rozsahu nepoužije, ovšem jeho části jsou poměrně dobře použitelné, ať už v hospodských rvačkách, či při prchání z vězení. A třeba vyhodnocení zranění by se mělo používat i u běžných zranění, ne jen těch z boje beze zbraně.
Další oblast použitelnosti spočívá v zakomponování bojových dovedností do běžného boje. Třeba takový válečník, přetlačuje se s chodcem, najednou dostane kopanec, předkloní se, chodec pustí meč a vykloubí válečníkovi ruku.

Poděkování

Mé díky patří krteckovi a především Zdenálovi, kteří mi s dílem dost pomohli. Neopomíjím ani ostatní, kteří se k dílu vyjádřili.


Firefanatic