Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Válečník
  
  

Pravidla pro jízdní boj

 
Autor: Sirt
Hodnocení: Hlasovalo: 55 čtenářů
  Průměrný počet hvězdiček: 3.98
  
  

Dřevec má pravděpodobnost zlomení 20%. Kouzelný dřevec má pravděpodobnost zlomení (20-pořadí sféry démona)%. SZ dřevce je 5/+3 a je třeba se rozjet alespoň z 20 sáhů. Při rozjezdu z více než 50 sáhů je bonus k ÚČ +2.
S dřevcem lze získat přesnost, ovšem pouze s tím samým dřevcem, takže když dřevec zlomí, tak přesnost ztrácí.

Jezdec musí svůj útok na soupeře zamířit:

Místo bonus k ÚČ k útočnosti
Hlava: -2 +7
Hruď: +1 0
Břicho: +1 0
Rameno1: -1 +4
Rameno2: 0 +1
Kůň: +1 +2

*Rameno 1 je rameno blíže k útočníkovi, rameno 2 je od něj dále.
*Když nemá obránce místo kryté zbrojí, je zranění (útočnost) o 2 větší.

Počítání zásahu:

Před hodem na iniciativu musí soupeři říci, na jaké místo budou útočit. Útočník (ten, který vyhrál iniciativu) si hodí 1k6+, přičte bonus za sílu, SZ dřevce a číslo z tabulky.
Obránce si hodí 1k6+, ale přičte pouze bonus za obratnost (OČ1).
Pokud je soupeřovo ÚČ menší než OČ1, tak vůbec nezasáhl a obránce má při svém útoku bonus +2 k útočnosti.
Když ne, tak obránce k OČ1 přičte KZ svého štítu (OČ2) - při útoku vedeném na hlavu se přičítá jen (KZ-1).
Pokud je OČ2 větší než ÚČ, tak obránce odrazil úder štítem. Pravděpodobnost zlomení je o 3% větší a obránce ztrácí 1 stínový život.
Jestli ne, tak obránce přičte k OČ2 KZ své zbroje (OČ) a klasicky ho odečte od ÚČ a dostane počet životů, za které je zraněn (nebo jeho kůň). Jezdec navíc (pokud byl útok veden na něj) ztrácí 2 stínové životy (proto se často stává, že jezdec, byť předtím nezraněn, padá při nepatrném kontaktu k zemi únavou)
Když je zraněn za více než jednu třetinu počátečních životů (tj. životů před posledním rozjezdem), spadl z koně a nemůže 1 kolo vstát.
Když je zraněn jeho kůň za jednu polovinu počátečních životů (jako předchozí), padá i se svým jezdcem a ten nemůže vstát 1-3 kola. (V kožené a lehčí zbroji pouze 1-2 kola)
Pokud zůstal obránce v sedle, pokračuje svým útokem.

Když jeden ze soupeřů spadne z koně, boj pokračuje buď dalším kolem jízdního souboje, nebo soubojem tváří v tvář.