Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Předměty
Správce rubriky: Kubz [ kubz@dracidoupe.cz ]
  
  

Meč sebepoznání

 
Počet hvězdiček: 4
Skupina: Zbraně
Síla zbraně: 7/+0
Váha: 100 mn
Popis:  Když se Graihir vydával poprvé na cestu za dobrodružstvím, měl pouze starý meč a kroužkovou zbroj, které se již v jeho rodě dědily po celé generace. Nechápal, proč si obou věcí všichni jeho předkové cenili víc než svých životů. Na první pohled zbroj i meč vypadaly staře a obnošeně, ale pokud je člověk používal, cítil, že je v nich ukryta velká síla, která však nebyla dostupná každému. Když mu je otec předával, říkal: "Pouze poznáním sebe sama poznáš i vše okolo." Ačkoliv se mu zdálo, že u kováře by mohl koupit mnoho lepších zbraní, přesto si nechal to, co zdědil a vydal se na cestu za dobrodružstvím. Před jedním polorozbořeným hradem se setkal se skupinou dobrodruhů, kteří chtěli prozkoumat tajemství kobek pod hradem. Věděl, že sám by toho ještě moc nezvládl a připojil se k nim. V kobkách se mnohokrát setkal s nepřáteli a mnohokrát musel použít svůj důvtip a dovednosti, aby přežil. Své zkušenosti zúročil a vycvičil se ve svých dovednostech. Jaké bylo jeho překvapení, když zjistil, že se zlepšil nejen on, ale i jeho výbava. Meč již byl delší a pohodlnější do ruky, dokonce několikrát denně mohl svítit jako lucerna. Později se vydával na nová a nová dobrodružství a jeho meč se stával dokonalou zbraní...

  Tato zbraň je velice podivuhodným artefaktem, který vlastně nemůže být přesně specifikován, protože velmi záleží na přesvědčení, povolání a úrovních, kterých uživatel dosáhl s pomocí tohoto meče. Pro zjednodušení budu dále uvádět počet dosažených úrovní za přítomnosti meče jako úroveň meče (pokud tedy dobrodruh získal meč na 3 úr. a je nyní na 7, úroveň meče je 3 (počítají se jenom CELÉ úrovně dosažené s mečem)). Následuje tabulka s vlastnostmi meče podle jeho úrovně (pokud nějaký údaj u vyšší úrovně není uveden, tak zůstává jako na předchozím):
Úr.ZkD, ZmD N ZmZ,ZkZ
0
ÚČ:7 OČ:-1
1 ÚČ:7/+1 OČ:+1 ÚČ:8/+1 OČ:+0
2 ÚČ:7/+1/+3 proti nemrtvím charisma +1 s každým zásahem +1 stínového zranění
3 inteligence +1
OČ:+1/+3 proti mečům
ÚČ:9/+2 OČ:+2 při útoku hozeno 6 - vyléčení 1 života
4 3x denně -SVĚTLO- 1x denně -SÍLA- ÚČ:10/+3 OČ:+1/+2 proti ZkD postavám
5 ÚČ:9/+3 OČ:+2/+4 proti mečům bojov.: síla +1, ostatní +2 životy 2x denně -ÚDER KOBRY-
6 stopování +10%, +1 život vidění magenergie +3%, OČ:+3 ÚČ:11/+3/+4 proti ZkD,ZmD OČ:+3
7 inteligence +2, kouz.:+3 magy 1x denně -CHARISMA- +10% skrytí ve stínu, +1 síla
8 2x zranění nemrtvím, OČ:+5 2x denně -OZNAČENÍ-, OČ:+4 ÚČ:12/+4, vždy +2 stínového zranění
9 ÚČ:10/+3/+4 proti ZkZ, +2 životy obratnost +1, ÚČ:10/+3 4x denně -ÚDER KOBRY-, +5% kradení
10 1x denně -OZNAČENÍ-, +3 životy charisma +2, 2x denně -SÍLA- +15% skrytí ve stínu, léčení 2 životů denně
11 ÚČ:11/+3/+4 proti ZkZ,ZmZ 3x měsíčně -GOLEM- obratnost +2, ÚČ:12/+3/+4
proti ZkD,ZmD a kouzelníkům
12 léčení 6 živ. denně,
OČ+5/+6 proti mečům
1x denně -OSTRAŽITOST-,
2x denně -CHARISMA-
ÚČ:13/+4, vždy +3 stínového zranění
13 +3 životy, stopování +15% ÚČ:11/+3, odolnost +1 odolnost +1, síla +1,
+1k6 zranění při probodnutí ze zálohy


   Tuto zbraň doporučuji dát pouze zkušenější postavě na 2-5 úrovni a spojit to s příběhem. Pro příklad uvedu elfa hraničáře Gaihira, přesvědčení ZmD (z úvodního příběhu) na 9 úrovni. Meč získal na 2 úrovni, je tedy úrovně 6. ÚČ je 9/+3, OČ je +2/+4 proti mečům, inteligence je zvýšena o 1, stopování je zvýšeno o 10%, má o 1 život víc a může 3x denně povolat na svůj meč světlo.
  V popisu vlastnosti jsem se zmínil o vyvolávání speciálních schopností:
GOLEM - vyvolá přelud golema který bude útočit na nejbližšího nepřítele, golem je nesmrtelný, nezpůsobuje zranění (ačkoliv nepřítel pociťuje jeho zásahy jako skutečné) a pouze zdržuje nepřítele. Vydrží 1 hodinu, pak se rozplyne. Neposlouchá příkazy, pouze samovolně následuje družinu a útočí na nepřítele, jakmile ho spatří (což prakticky znemožňuje překvapení). Nevydává zvuky, nemrtví ho ignorují a útočí na družinu. Vlastnosti jsou schodné se sesilatelem.
CHARISMA - zvýší na 3 směny charisma na maximální normálně dosažitelnou úroveň uživatele.
OSTRAŽITOST - znemožňuje nepříteli útočit s překvapením, trvá 3 směny.
OZNAČENÍ - vybraný nepřítel začne svítit červeně, na světle se snižuje jeho OČ o 1, ve tmě: ÚČ:-2 OČ:-3 a v šeru: ÚČ:-1 OČ:-2. Vydrží 2 směny.
SÍLA - zvýší na 3 směny sílu na maximální normálně dosažitelnou úroveň dané uživatele.
SVĚTLO - na jednu hodinu meč svítí jako lucerna, čímž ji nahrazuje a navíc při útoku zraňuje o +1k6 víc nemrtvé.
ÚDER KOBRY - Při pokusu o útok musí hráč oznámit použití této dovednosti. Při neúspěchu (obrana nepřítele je vyšší než útok) je schopnost promarněna. Při nulovém zranění (obrana je stejná jako útok) je nepřítel zraněn jedem za 1k6 -3 (při 1,2 a 3 nedojde k zranění). Při úspěchu si nepřítel hází proti pasti odo ~ 9 ~ 1k6 /zranění 6 v prvním kole, 5 v dalším, 4 v následujícím...
Autor: Sniper [ v96a13@gy.svitavy.cz ]