Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Předměty
Správce rubriky: Kubz [ kubz@dracidoupe.cz ]
  
  

Zámkovnice

 
Počet hvězdiček: 4
Skupina: Zbraně
Kvalita zbroje: -2
Délka: -
Popis:Zámkovnice je zbraň postavená na chytrém využití lupičova "Klíče". Je proto ideální zbraní právě pro toto povolání, nicméně může ji používat kdokoliv.

Základním principem zámkovnice je schopnost lupičova klíče nastražovat pasti v zámcích - přelitím magenergie do zámku docílit toho, že kdokoliv se pokusí daný zámek otevřít, na toho z klíčové dírky vyšlehne plamen, jehož síla odpovídá vložené magenergii. Kromě původního zamýšleného využití lze takto upravený zámek pak jenom natočit směrem k nepříteli, například se nějak opatrně ze strany v něm pohrabat dostatečně dlouhým paklíčem, a *vhůům*, ošlehnout nepřítele v zámku uloženým plamenem.

Zámkovnice pak není nic jiného, než technické a esteticko-ergonomické zdokonalení tohoto principu, které mimo jiné omezuje i nehody s vlastními popálenými prsty. Základem je nabitý zámek připevnit na kus dřeva, a pak ho odpalovat ručně vhodným paklíčem. Pokročilejší verze používají speciální zámky, využívající toho, že zapasťovaný zámek odpaluje i stisknutí kliky k němu připojené. Tyto zámky jsou pak uzpůsobené tak, že se po vložení do zámkovnice spojí s jejím vlastním mechanismem, jehož spoušť nahrazuje právě zmíněnou kliku - fungování zbraně pak již nezávisí na tom, jestli se dotyčný dovede odhadem trefit zahnutým drátkem do od něj odvrácené klíčové dírky.

Zámkovnice se vyskytují v celé řadě variací, lišící se komplexitou, tím, kolik zámků mohou mít najednou připravených ke střelbě, a do kterých směrů tyto zámky mohou směřovat - od toho (jakožto i uměleckého zpracování), se pak odvíjí jejich cena. Ta však ve většině případů bledne v porovnání s cenou munice při běžném používání:

Jak již bylo zmíněno, municí pro zámkovnici jsou Klíčem nabité zámky, a Klíče mohou používat toliko pravidloví lupiči. Základní klíč, jaký může lupič získat na šesté úrovni, obsahuje démona ze třetí sféry, který má na den k dispozici 8 magů, tato denní magenergie roste o 2 magy za každou další sféru. Každý lupič potom může v jednu chvíli používat pouze jeden klíč. Zatímco tak klíčem obdaření lupiči se mohou samozásobit, všichni ostatní jsou závislí na tom, jestli bude nějaký lupič s poměrně drahým kouzelným předmětem ochotný trávit svůj čas nabíjením zámků a jejich následným prodejem.

Když už se nějaký takový najde, potom se cena zámku zpravidla odvíjí od obsahu magenergie a tedy i ničivého účinku. Dle pravdel se plameny ze zapasťovaných zámků vyšlehávající chovají jako past na obratnost:

Základní nebezpečnost: 2
Za každý vložený mag (včetně prvního):
- Nebezpečnost +1
- Zranění při zásahu +1k3 životy (typ zranění: K)
- Délka plamene +20 coulů*

(*Dosah/Dostřel: 1 sáh za každých načatých 100 coulů délky plamene)

Zámek s jedním magem má tak následující parametry:

Nebezpečnost: 3
Zranění při zásahu: 1-3 životy
Délka plamene: 20 coulů
Dosah: 1

Nejsilnější zámky, jaké lze vyrobit Klíčem s démonem z 27. sféry, obsahují 112 magů (56 magů denní magenergie démona, obsah magenergie v Klíči může být až dvojnásobný, pokud jím lupič odsává magenergii ze zamykacích kouzel nebo z Klíčových pastí). Tyto zámky by pak měly parametry následující:

Nebezpečnost: 114
Zranění při zásahu: 112-336 životů
Délka plamene: 2240 coulů
Dosah: 23

Dostupnost různě nabitých zámků pak závisí na tom, jak silný klíč daný lupič vlastní, a jestli se soustředí spíše na výrobu více slabších zámků, nebo menšího počtu silných.

Pokud jde o trvanlivost zámků, tak dle pravidel není nijak omezená (na základě podobnosti s kouzlem "Zamkni") - je však možné, že během skladování mohou neopatrnou manipulací spustit samy od sebe, nebo je může postihnout náhlý a nevyléčitelný chronický záchvat omezené trvanlivosti následkem zásahu PJe.

Autor: UnknowN [ 1.u@seznam.cz ]