Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Předměty
Správce rubriky: Kubz [ kubz@dracidoupe.cz ]
  
  

Skleněnka tváří

 
Počet hvězdiček: 4
Skupina: Kouzelné předměty
Sféra: 3
Popis:

Skleněnka tváří je jednoduchý předmět pomáhající především vyšetřovatelům, detektivům, historikům a badatelům. Skleněnkou je třeba pokoulet po zkoumaném předmětu, ten pak odhalí ze své minulosti 10 posledních osob, které se ho dotýkaly. Tváře osob se zjeví jedna po druhé ve hmotě skleněnky podobně jako v křišťálové kouli. Případný vlastník předmětu je zvýrazněn rozjasněním. Tváře se vystřídají v poměrně rychlém sledu (každá zůstane zobrazena asi 1 kolo, tedy 10 sekund), ale uživatel Skleněnky tváří se k nim může v budoucnu vrátit – vyvolat je z paměti předmětu kruhovými pohyby v dlani, sloužícími jako heslo. Skleněnka si pamatuje všechny tváře, které kdy ukázala.

Na pohled se jedná o obyčejnou skleněnou kuličku o průměru 3-5 coulů. Velice snadno ji lze ztratit v pytlíku s dětskými kuličkami. Její hmota je čirá s mírným namodralým leskem. Obsahuje démona ze 3. sféry úzce specializovaného na „vědění dotýkaného“. Pokud je démon povolán z vyšší sféry, zvyšuje se četnost použití za den (1 sféra = 1 použití), stejně jako počet osob, které zkoumaný předmět měly v rukou (+1 sféra = +2 tváře).

Démon reaguje pouze na inteligentní bytosti. Pokud je s předmětem manipulováno za pomoci magie, golemů bez vůle, zvířat (např. je předmět aportován psem), není to Skleněnkou tváří odhaleno. Naopak u dotyku myslícími bytostmi s vůlí démon odečte jejich podobu, i kdyby ve chvíli manipulace měly zahalenou tvář. Je zaznamenán dotek i přes jiný předmět (rukavici, brnění). Základní Skleněnka tváří nerozlišuje záměrný a nezáměrný dotyk. Zde je možnost rozvoje démona z vyšších sfér – může rozlišovat i důvody s jakými bylo s předmětem manipulováno; dobu, po jakou se jej kdo dotýkal; část těla, jakou to činil; učit se vnímat záměrný dotyk vedený skrze prostředníka – magického pomocníka atd.. Každá osoba, která se předmětu dotkla se zjeví pouze jednou, i kdyby se o držení střídala vícekrát. Doba, před kterou se předmětu někdo dotýkal, je neomezená – pokud ten leží pár stovek let mimo, Skleněnka zjeví tváře dávno mrtvých. Naopak madlo dveří, které se netrhnou, může ukázat tváře lidí v rozsahu několika minut.

Vlastnictví předmětu je zvýrazňováno díky smyslu sfér pro spravedlnost. Majitelem démon myslí osobu, která předmět získala legálně: vytvořila jej pro sebe, koupila, podědila, nalezla. Majitelů může být mnoho stejně jako žádný.

Započítání do dotýkajících se osob se lze vyhnout: démon nenávidí kolomaz a jiné tmavé oleje a vazelíny. Držel-li předmět někdo s rukama od vazelíny, Skleněnka jej bude ignorovat (čehož využívají pomocníci detektivů, jejichž manipulace s doličnými předměty by snižovala efektivitu Skleněnky). Naopak sběratelé ani zloději vazelínu příliš v oblibě nemají, na předmětech, ale i v okolí lupu může nechat těžko odstranitelné stopy a otisky. Vyšetřovatelé ve službách bohatých zaměstnavatelů používají na sbírání důkazů raději magické pomocníčky bez vůle, aby se zašpinění materiálu vyvarovali.

Předmět sice dovede vyrobit theurg od 6. úrovně, ale je zařazen mezi Předměty pro svůj charakter pomocného předmětu užitečného více družině či CP než samotnému theurgovi (je-li theurg v družině, výroba Skleněnky je neefektivní plýtvání magických zdrojů).

Definice, co je předmět vhodný ke zkoumání Skleněnkou a co již není, je na PJ. Obecně neživá věc, jejíž velikost a ucelenost je posouzena logikou.

Ve světech bez démonů se jedná o kouzelnou skleněnku, která je k dostání ve specializovaných obchodech magickým zbožím. Na černých trzích spolu s Rukavicemi kolomazi – očarovanými rukavicemi simulujícími kolomaz, které však předmět neušpiní.

Originální způsob použití mimo zamýšlený záběr předvedla naše družina: Skleněnkou nechala prohlédnout nalezený historický předmět, kterého se měl dotýkat legendární hrdina, právě aby se zjevila tvář onoho hrdiny a tím se pozvedla morálka lidu. Záměrem bylo představit jim ho jako skutečného člověka, který kdysi byl z masa a kostí, nikoli jen imaginární postava ze slavných příběhů; jeho polidštění. Dopomohlo to oživení legendy, zesílení chuti bojovat za ideály onoho hrdiny.

Autor: Ascella [ ascelja@gmail.com ]