Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Předměty
Správce rubriky: Kubz [ kubz@dracidoupe.cz ]
  
  

Zloslavův srp

 
Počet hvězdiček: 5
Skupina: Kouzelné předměty
Síla zbraně: 1/+3
Kvalita zbroje: -1
Délka: 30
Sféra: 12
Váha: 12 mn
Popis:
  Ó klasy pracující dnem! Ó bratři nesčíslní,
  ke kořenům svým schýleni a zbledlí v únavě
  a času žhavým tajemstvím, jež nad vámi se vlní,
  chléb síly z věků do věků nesoucí laskavě,(…)
  O. Březina

Jak jest známo, druid obdrží při přestupu na 16. úroveň posvátný srp, jakožto odznak svého úřadu. Říká se, že srp není žádnou zákeřnou zbraní a zdrojem těchto mýlek jsou pouze nepodložené pověsti. Existuje však jedna, ani ne tak pověst jako spíše skutečnost, kterou jsou již ne tolik známé praktiky temných druidů. Tato temná společenství, páchající ostudu a trn v oku dobrých druidů, mívají někdy velice kruté rituály a praktiky. Zloslavův srp je nejvýznamnějším z posvátných předmětů právě jednoho takového společenství…

Srp není podobně jako onen klasický druidský určen k boji. Čepel „zbraně“ má též běžný tvar, kterýžto připomíná měsíc krátce před novem nebo po něm, není však vyroben z ryzího zlata, ale ze stříbra. Stříbro je hladké a leštěné, o předmět je též velmi dobře pečováno a pravidelně se čistí jeho oxidace. Čepel je zasazena do krátké dřevěné násady ze stoleté třešně, do níž je ve spodní hlavicovité části ještě zasazen broušený rubín o průměru 3 couly, který je zároveň kouzelným srdcem předmětu. Stříbro tvoří tři čtvrtiny dvanácti-mincové váhy předmětu.

O původu a výrobě srpu toho příliš známo není. V řadách dobrých druidů koluje o jeho vzniku mnoho pověstí legend, je v jejich kruzích považován za něco jako svatá relikvie temných druidů, kterou se jim již odedávna snaží vyrvat z jejich držení a roztavit jej na věky věků. Ví se však, že předmět byl vykován jakýmsi Zimbem Čtyřrukým a poté v hluboké tmě bdícího hvozdu (na nejvyšším stupni probuzení) společně očarován nejvyšší radou temných druidů, sezvaných z nejširšího okolí a nekrotheurgem Soilanou, jenž povolal do zbraně démona moci nad životem ze sféry Nahaiah. Očarování předcházel týden krvavého obětování a temných rituálu, aby byl nakonec dovršen přesně o Svatomartinské noci, kdy představený Zloslav prchl s tímto předmětem a svými společníky z hrůzostrašně běsnícího lesa, který při svém útěku temní druidové podpálili.

Základní vlastnost předmětu:

Krvavá žatva. Doslova tak se jmenuje schopnost, která je považována za základovou vlastnost Zloslavova srpu. Rostlinný porost ekosystému může být doslova přetvářen k nepoznání skrze manipulaci se srpem. Zloslavův srp umí totiž takřka neomezeně působit podobně jako rychlý růst nebo rychlé vadnutí. Stačí, aby uživatel žal svým srpem do libovolné rostliny, ta se v okolí zářezu zbarví do krvava a po uplynutí jedné směny na ní začne působit rychlé vadnutí (viz PPE), se stejnými parametry jako v pravidlech (dodaná magenergie se vždy bere jako 1mag/sáh). U stromů, keřů, krátce odolnějších rostlin k nim stačí na dobu jednoho kola srp přiložit. Zcela opačnou moc však srp získává, je-li namočen v krvi obětovaného tvora. Takovým tvorem může být libovolný humanoid nebo zvíře, obětovaní přímo toho dne. Tvoru musí být zasazena srpem právě ona smrtelná rána. Temný druid pak může krví oběti potírat čepel svého srpu. Jakékoliv rostliny se pak dotkne potřísněným srpem, rostlina po uplynutí jedné směny začne rychle růst, stejně jakoby na ni bylo sesláno kouzlo rychlý růst (viz PPE), se stejnými parametry jako v pravidlech (dodaná magenergie se vždy bere jako 1mag/sáh). Četnost sesílání je neomezená, avšak vždy právě a pouze se silou jako za 1 mag a působností jen na kontaktní rostlinu, nikoli na celý sáh čtvereční, jako u pravidlového kouzla. Této zvláštní vlastnosti je často užíváno zejména pro žnutí jmelí - seschlé krvavě zbarvené jmelí se pak používá k rozličným temným rituálům.

Vedlejší kouzelné vlastnosti:

 • U držitele srpu procházejícího hvozdem je 25% šance, že se ocitne hned při vstupu v okamžité nenávisti lesa (viz Nenávist lesa z PPE), tato nenávist má stejné účinky jako druidovo lesní kouzlo. Kouzlo působí trvale pro daný hvozd. Jestliže postava ještě není v nenávisti lesa, hod na šanci se opakuje při každém novém vstupu do něj.
 • Bojovnost veškeré lesní zvěře (nemagických lesních tvorů) v okruhu 50 sáhů kolem držitele srpu je zvýšena o jedna, v důsledku aury krvežíznivosti vyzařované předmětem do okolí.
 • Pro druida vlastnícího tento srp, který zabije zvíře, neplatí pravidlo Očištění (viz Očištění PPP) a může tak beztrestně dále odvracet zvířata, aniž by musel podstupovat očistný rituál.
 • Znemožňuje druidovi sesílat kouzlo Láska lesa (viz PPP), ale naopak Hněv lesa (viz PPP) jej stojí pouze polovinu současné magenergie.
 • Druid vlastnící srp sesílající lesní kouzlo Chlácholení hvozdu (viz PPE) způsobí, že kouzlo bude mít naprosto opačný efekt, dle stejných pravidel se tedy bude probouzecí magenergie hvozdu místo snižování zvyšovat.
 • Vždy jednou do roka, o Svatomartinské noci, umožňuje svému držiteli seslat velmi mocné kouzlo Svatomartinská smrt. Toto kouzlo je vpodstatě totožnou obdobou kouzelnického Zabij (viz PPP). Během Svatomartinské noci se srp naplní temnou magenergií (60 magů), která – není-li spotřebována na toto kouzlo, během následující noci opět mizí. Při sesílání se pro past bere sesílatel jako kouzelník na 16.úrovni. Pokud druid v tento den použije Svatomartinskou smrt, srp se zcela "vysílí" a do následující půlnoci ztrácí všechny své ostatní schopnosti.
 • Srp má svou denní magenergii: 24 magů, tento počet se dobíjí vždy o půlnoci. Umožňuje svému majiteli sesílat kouzla: Úder varování, Úder zloby a Úder nenávisti (viz PPP)

Zvláštní schopnosti srpu se vztahují na libovolné povolání, pochopitelně vyjma těch, které předurčují k využití jejich potenciálu druidské povolání. (např. pravděpodobnost nenávisti lesa a zvýšení bojovnosti zvěře se budou vztahovat na jakéhokoliv držitele, kdežto schopnosti opačného efektu kouzla chlácholení, či snížení magenergie u hněvu lesa dokáže využít pouze druid)

Upozornění pro pány jeskyně: Předmět je naprostým unikátem a neexistuje žádný duplicitní srp s těmito parametry. Jedná se o odznak nesmírně mocný a dle toho by s ním tak i měl Pán jeskyně zacházet, jelikož jeho užívání, zneužívání, držení, zkrátka jakýkoliv styk má velmi citlivý vliv na dění v nepředstavitelně širokém okolí herního světa. Jeho síla možná není taková, aby samotný předmět mohl narušit chod oblasti, ale zvláště morální – posvátná moc, spojená s celým společenstvím může mít nedozírné následky. (Doporučená úroveň postav pro bezprostřední setkání s předmětem je 12+)

Poděkování za konzultaci a připomínky pro Kameraska a Scciona.

Autor: Morter [ Morterster@gmail.com ]