Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Předměty
Správce rubriky: Kubz [ kubz@dracidoupe.cz ]
  
  

Čarozbroje

 
Počet hvězdiček: 3
Skupina: Kouzelná zbroj
Popis:

Stromová zbroj

Kvalita zbroje: 2
Váha: 160 mn

Tato dřevěná zbroj byla vyřezána z kmene posvátného dubu. Je plná děr, ze kterých sem tam ukápne kapka medu a jakoby se zevnitř ozývalo včelí bzučení. Zbroj může nosit jen druid.

Neohnivzornost: Zbroj je velice náchylná na působení ohně.

Zásek: Sečné zbraně mají 30% šanci, že se při útoku do zbroje zaseknou. Jestliže se tak stane, útočník si hází na past Sil - 3 - zbraň zůstává zaseknutá/podařilo se zbraň vytáhnout.

Zakořeň: Díky této vlastnosti zbroje může druid své nohy proměnit v kořeny a nechat je zapustit do země. Díky tomu získá velkou stabilitu- odolá poryvům silného větru, nebude možné ho srazit na zem nebo může pomalu a bezpečně stoupat do prudkého kopce apod. Zakořenění trvá 5 kol a nelze zakořenit do kamenných či jinak pevných povrchů.

Včelí roj: Zbroj je v podstatě úlem lesních včel. Kdykoliv na zbroj někdo zaútočí (tváří v tvář), roj bude bránit svůj úl a vrhne se na útočníka. Nositeli zbroje roj nikterak neublíží. Včely rovněž produkují med a vosk, které druid může použít. Zahyne-li roj, během několika dní se do zbroje nastěhuje nový- zbroj včely přitahuje.

Včelí roj: Životaschopnost: 5, Úč: 4, Oč: 0


Magnetická zbroj

Kvalita zbroje: 6
Váha: 400 mn

Jedná se o plátovou zbroj zhotovenou z podivného modrozeleného magnetického kovu.

Magnetismus: Zbroj přitahuje drobné kovové předměty.

Odpuzování: Zbroj odpuzuje rychle letící kovové předměty- šípy, hvězdice apod. Útoky tváří v tvář kovovými zbraněmi mají postih –2 (je třeba překonat magnetický odpor).

Přitahování: Nositel zbroje může manipulovat s kovovými předměty, jakoby ovládal hraničářovu telekinezi na stupni znalosti 6.

Magnetická vlna: V jednom kole může nositel zbroje vyvolat silné magnetické záření, které prudce přitáhne všechny volně ležící kovové předměty o maximální hmotnosti 150 mincí ve vzdálenosti 10 sáhů. Kovové předměty, které někdo drží budou přitaženy v případě, kdy jejich držitel neuspěje v hodu proti pasti na sílu s nebezpečností 4. Pj zváží zda, některý předmět mohl nositeli ublížit.V dalším kole budou předměty vrženy velkou silou do nejbližšího okolí. Pj opět vyhodnotí, koho a jak mohly předměty zranit a jaké škody způsobí (záleží na počtu a druhu předmětů). Magnetickou vlnu lze použít max. jednou za den a po jejím použití jsou oslabeny všechny ostatní schopnosti zbroje.


Démonická zbroj

Kvalita zbroje: 7
Váha: 500 mn

Démonická zbroj má zapůsobit na nepřátele jejího nositele. Je to rytířská zbroj z černého kovu, která má vyvolávat dojem nadpřirozenosti až démoničnosti jejího nositele.

Temnota: Zbroj pohlcuje až 80% veškerého světla v okolí o poloměru deseti sáhů. V okolí jejího nositele tak panuje neustále nepřirozená tma a to dokonce i za slunečného dne.

Žhnoucí pohled: Přilba démonické zbroje umožňuje jejímu nositeli vidět ve tmě, takže pohlcené světlo ho nijak neomezuje. Přilba rovněž vyvolává dojem rudě žhnoucích očí, které ve tmě nelze přehlédnout.

Obrovitost: Další vlastností zbroje je i to, že vyvolává dojem, že její nositel je větší o jednu třídu velikosti. Jedná se pouze o iluzi (past Int – 8 – vidí nositele zbroje v normální velikosti/ vidí jej většího).

Aura strachu: V blízkosti postavy, která zbroj nosí panuje aura strachu. I díky výše popsaným vlastnostem si může nositel přičíst bonus k zastrašování, jako by byl válečník o deset úrovní výše.


Mrazivá zbroj

Kvalita zbroje: 5
Váha: 200 mn

Jde o zbroj zhotovenou z šupin ledového draka, protkanou pery z mrazivého fénixe. Kůže toho, kdo zbroj nosí zmodrá a vlasy i vousy se změní v rampouchy.

Aura mrazu: Ze zbroje sálá velice siný mráz. Na oknech se tvoří námraza, rostliny zamrzají, kapky deště se mění na sněhové vločky a voda se mění v led (postava tímto způsobem může překonat vodní plochy- bude kráčet po tvořícím se ledu).

Postavy bojující s nositelem zbroje tváří v tvář s hází každých pět kol na past na odolnost s nebezpečností - 4 – nic/postih –1 na obranu i útok (zpomalené pohyby, tuhnou svaly, třes). Každý další hod se zvyšuje nebezpečnost o 1 a postihy se sčítají. Pj může nebezpečnost upravit podle toho, co má útočník na sobě (teplé oblečení apod.)

Antioheň: Útoky ohněm působí nositeli pouze poloviční zranění. V blízkosti zbroje je nemožné rozdělat oheň a ohnivá kouzla mají pouze poloviční šanci na úspěšné seslání.

Antiinfravidění: Tělesná teplota nositele zbroje je snížena natolik, že ho nelze detekovat pomocí zvláštní schopnosti infravidění.

Chladné srdce: Říká se, že mrazivá zbroj zažene veškerý žár citu toho, kdo ji nosí. Prý jeho srdce pak navždy zůstane chladné.


Měsíční zbroj

Kvalita zbroje: viz. níže
Váha: 1 mn

Tato éterická zbroj byla utkána z měsíčních paprsků. Téměř nic neváží a mohou ji nosit i kouzelníci.

Síla luny: Zbroj poskytuje ochranu podle toho, jak moc svítí měsíc. Čím více svítí, tím větší je i KZ. Aby zbroj poskytovala nějakou ochranu, musí být vystavena záři luny. Tudíž zbroj nefunguje v podzemí nebo ve dne.

KZ podle intenzity měsíčního svitu:

Den: 0
Večer: 1
Noc: 2
Půlnoc: 3
Hluboká noc: 4
Úplněk: 6

Úprava:
Zatmění měsíce: –2
Zatmění slunce: +2


Plynová zbroj

Kvalita zbroje: 2
Váha: 80 mn

Plynová zbroj je v podstatě vycpávaná zbroj speciálně upravena tak, že jsou do ní všity kapsy naplněné plynem. Součástí zbroje je i tzv. plynová maska.

Plynové kapsy: Běžně je zbroj vybavena deseti kapsami vepředu a deseti v zadu. Každá kapsa může být naplněna libovolným plynem- jedovatý plyn, ochromující plyn, dýmový plyn, halucinogenní plyn atd. Kdykoliv na postavu někdo zaútočí je šance 10xpočet kapes (bráno z jedné či druhé strany), že se některá z kapes roztrhne a bude vypuštěn příslušný plyn.

Plynová maska: Součástí zbroje je i speciální maska vybavena různými filtry se speciálně upraveným dýchacím systémem. Je-li nositel masky vystaven působení nějakého plynu, počítá se, jakoby nebezpečnost plynu byla o polovinu nižší.


Chodící zbroj

Váha: 500 mn

Tuto zvláštní zbroj si nikdo nemůže obléci. Jedná se o jakýsi druh oživlé rytířské zbroje, kterou může její majitel ovládat. Zbroj může ovládat ten, kdo má nasazenou tzv. ovládací helmu.

Jak funguje:

- Zbroj je třeba nejdříve „aktivovat“ (je třeba pronést určité heslo). Do té doby je to jen hromádka plechu. Po aktivaci se zbroj poskládá, jakoby si ji někdo oblékl, to trvá 6 kol. Poté je možné zbroj pomocí helmy ovládat (buďto myšlenkami nebo pomocí slov).

- Na ovládání zbroje je potřeba se soustředit (jako při kouzlení) a je možné ji ovládat na vzdálenost, kdy ji nositel ovládací helmy vidí. Ztratí-li zbroj z dohledu, tak se rozsype.

- Zbroj vykoná jednoduché povely- jdi vpravo, zvedni kámen, otoč se, zachřesti apod. Není schopna samostatně myslet či uvažovat a není schopna nějak efektivněji bojovat.

- Pohyblivost, nosnost atd. zbroje jsou podobné hodnotám toho, kdo ji ovládá.

- Je-li na zbroj zaútočeno s útokem větším jak 7, zbroj se rozsype a je třeba ji znovu aktivovat.

Zbroj má celkem 500 životů. Příjde-li o ně, stává se nepoužitelnou.

Jak se dá využít:
Zmatení nepřítele
Spouštění pastí
Strašení
Jako sluha
Odlákání pozornosti


Pozn. Váhy zbrojí jsou uváděny pro postavy velikosti B.

Autor: Aramir [ romisdvoris@seznam.cz ]