Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Předměty
Správce rubriky: Kubz [ kubz@dracidoupe.cz ]
  
  

Růženinova Vlaštovka

 
Počet hvězdiček: 3
Skupina: Artefakty
Kvalita zbroje: 5 (
Délka: 20
Sféra: 1
Popis:

Popis:

Růženinova Vlaštovka je zhotovena z narůžovělého tvrdého papíru o velikosti 30x20 coulů, jenž je potažen speciální vrstvou vosku, zabraňující vodě, aby prosákla do materiálu a víc než obyčejné skládačce se podobá skutečnému ptačímu zástupci. Jediné, co není zhotoveno z papíru, jest vlaštovčin zobáček, který je ze dvou malinkatých plížků stříbra.

Využití:

Na tuto vlaštovku je možno napsat vzkaz, který bude následně dopraven příjemci. Rozkaz pro vlaštovku, jenž se napíše do záhlaví dopisu, by měl vypadat následovně: (Jméno a příjmení), (adresa), (stručný popis: věk, barva vlasů). Vlaštovka se rozletí a bude neúnavně hledat příjemce, dokud jej nenajde (rychlost let = 60km/h). Jakmile se dostane na místo určení, kde by měl příjemce údajně bydlet, zaklepe stříbrným zobáčkem na okenice či dveře a čeká, dokud někdo neotevře (max. 3 dny). Pokud se náhodou stane, že se cílová osoba odstěhovala nebo prostě není přítomna, vrátí se ke svému odesilateli.

*Není přímo dáno, že se vlaštovka nikdy nesplete. Pokud by nějaká postava použila například lektvar Metamorfóza, vydávala se pod falešným jménem a vyskytovala se na dané adrese, je docela dost dobře možné, že by se ji podařilo dopis ukořistit!

Past na rozložení/složení vlaštovky:
Rozložení: Int~15~rozložení, složení/přetrhnutí

*Každým rozložením a složením (bráno jako 1 akce) se nebezpečnost snižuje o 1. Po roztržení vlaštovky artefakt ztrácí celou svou moc.

Příklad: Amanda Brouzdilová dostala poprvé dopis díky Růženinově vlaštovce. Aby si jej přečetla, musela si hodit na past Int~15~rozložení/přetrhnutí. Dopis ji tak nadchl, že obratem posílala odpověď. Jakmile si zkontrolovala pravopis, složila dopis Int~15~složení/přetrhnutí a vyslala vlaštovku zpět. Pro příště už bude Amanda opatrnější a past jí bude dělat Int~14~rozložení, složení/přetrhnutí.

Možnost Výskytu:

Tato Vlaštovka by se měla vyskytovat údajně někde okolo vysokých míst v Abertside (město vytvořené pro příběh viz. níže) nebo kdesi za hranicemi Hammershiru. Neplatí na ni žádné uspávací jedy, jediný způsob, jak ji chytit, je síťka na motýly.

Zajímavosti:

Vlaštovka je artefaktem z jednoho prostého důvodu. Je tvořená dvěma démony první sféry a to démony Calisou a Ashem (viz. níže). Text na vlaštovce se po přečtení smaže přesně v 17:33, dodnes nikdo neví proč, avšak experti se domnívají, že je to přesný čas, kdy se Richard a Amanda poprvé střetli pohledem.

Historie (Pro PJ):

Richard Růženin byl mladý Theurg, patřící do rodu šlechticů v Hammershire, jehož hlavní sídlo bylo v malebné vesničce Abertside. Tento mladý princ byl odstaven od celé společnosti z jednoho prostého důvodu: vesničané mu podle jeho otce Alfréda nebyli hodni. Avšak jednou, bylo to podle záznamů tamní kaple někdy v horkých dnech jarních žní, pořádala šlechta benefiční oslavu s cílem přispět církvi na stavbu nové kaple. Hosté přijeli ze všech koutů hrabství a tam na bále potkal Richard poprvé svou vyvolenou. Byla to Amanda Brouzdilová, nádherná, plavovlasá dcera jednoho z kupců, jež dlouhá léta obchodovali se zámkem. Avšak jejich lásce nebylo přáno. Ihned, když se o tomto vztahu dozvěděl Richardův otec, nechal syna uzavřít do kopky pod zámkem a samotné Brouzdilovy, jako přisluhovače nemodré krve, vyhostil z Hrabství. To Richard nemohl nechat jen tak, proto ve své laboratoři později sestrojil tuto speciální vlaštovku a to ze dvou prostých důvodů: Zaprvé byla o moc spolehlivější než obyčejný poštovní holub a zadruhé byla ČISTOTNĚJŠÍ. K sestrojení tohoto vynálezu musel vynaložit Richard všechno své úsilí, až se mu to nakonec podařilo. Přiměl dva démony první sféry, aby mu dopomohli získat srdce jeho vyvolené tak, že je pobláznil svou zaláskovanou hrou na lyru. Jeden démon obstarával to, že písmo na pergamenu po čase vybledlo a druhý zase to, že vlaštovka dokázala létat a neztratila směr. A tak plynul čas dál a dál a Richard a Amanda spolu udržovali stálou korespondenci, plnou zamilovaných anekdot, přestože už oba dva měli jiné partnery. Bylo tomu na sklonku 44. roku Richardova života, když jeho otec zemřel a on se měl chopit trůnu. To co Richard posléze zjistil ho velice šokovalo. Jeho otec byl tyran. Za hranicemi Hammershiru vládla genocida a všichni přisluhovači cizích ras byli postupně vražděni. Richard se s tím nemohl dlouho smířit, ale nakonec si zvykl. Ostatně neměl na vybranou, jinak by ztratil trůn a vše co s ním souviselo. O tom, co dělal, se Amandě nezmínil, i když se toho po nějakém čase sama dovtípila. Její manžel byl Půlelf a i na něj došlo, takže si pro něj jednoho chladného rána přišli Richardovi muži a odvlekli ho. Ač to Amanda nikdy nepřiznala, svého muže milovala víc, než samotného Richarda a rozhodla se ho zachránit, což samotnému Richardovi samozřejmě nemohla sdělit, jinak by ji mohl v návalu vzteku nechat odvést společně s manželem. Richard stále stárnul a čím dál víc mu docházelo, že pokud se nerozvede teď, tak už nikdy. A tak naposledy vyslal svou vlaštovku směrem k Amandě, nechal se rozvést a ve svém nejlepším oblečení se vydal své milované vstříc. Měl s sebou nádherně zdobený stříbrný prsten s démantem, který budil pozornost všude, kudy Richard se svou kolonou projel. Ale co se nestalo? Amanda den před odletem vlaštovky sebrala kuráž, nasadila si špičaté elfské uši zhotovené z vosku a proklouzla mezi strážemi do věznice, kde byl vězněn její muž. Bohužel nepočítala s tím, že její muž měl být již v ten den popraven. Vlaštovka mezitím letěla a letěla a div si nevyklovala zobáček o okno Amandiny ložnice, avšak Amanda byla již dávno pryč. Jakmile Richard přicestoval na místo Amandina posledního bydliště a ona tam nebyla, dovtípil se toho, co se asi tak mohlo stát, jelikož dobře věděl, že Amandin muž byl Půlelf. S ohromným strachem se ihned vydal k věznici, kde byl Amandin muž vězněn. Prodral se přes stráže a míjel jednu věznici za druhou, až se dostal k osudné šibenici. Už zdálky viděl jakési siluety, ale odmítal tomu uvěřit. Teprve až se dostal na dvacet sáhů od pódia, uzřel, že na provazech se mezi tuctem míšenců houpala i jeho milovaná, zašpiněná od hlíny a zmrskaná bičem. Cestoval vniveč, jeho láska zemřela a on již neměl důvod žít. Navíc poprvé viděl to, co sám zpravoval, tu hrůzu, kteří jeho lidé páchali na elfech, trpaslících, hobitech a dalších… Zlomeně se vracel ve svém konvoji za deště domů, když jeho kočár přepadli trpasličí partyzáni a on byl i se svými strážemi zabit. Tak vymřel rod Růženinů po meči.

Co se stalo s Vlaštovkou? Cestovala zase zpátky domů a jelikož byl Richard zabit po cestě a do svého sídla, zůstala létat mezi jeho domem v Abertside a Amandiným úkrytem za hranicemi Hammershiru. Dodnes bezvýsledně.

Pro PJ: Stačí, když některému z hráčů přiřknete, že jeho předek (Amanda) měla něco společného s dávnou genocidou, která tak rapidně přispěla ke snížení populace té či oné rasy. Takhle můžou vzniknout rozpory v družině a onen hráč s přiřknutou minulostí se může pokusit o očištění jména svého a své rodiny. Důkazy by měli být následující: Ožehnuté pergameny se záznamem o jarních žních, kde se Richard a Amanda poprvé střetli (stará kaple Abertside) Samotná Růženinova Vlaštovka, která je stále popsaná posledním Richardovým dopisem. (Někde mezi Abertside a hranicí Hammershiru) Úmrtní list Alfréda Růženina (Hrad v Abertside, kronika) Oddací list Amandy Brouzdilové a Lionela Andého (starý úkryt Amandy za hranicemi Hammershiru v rámečku na stěně) Z těchto čtyř důkazů by měli stačit alespoň tři. Pokud si děláte hlavu, jak tyto názvy apod. zařadit do příběhu, tak si je jednoduše přejmenujte a dejte jim jména podle vlastní úvahy.

*Vlaštovka jde samozřejmě po přečtení opět popsat, tedy až písmo v jejich křídlech v daný čas vybledne.

Autor: Danixxx [ Danixxx@email.cz ]