Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Předměty
Správce rubriky: Kubz [ kubz@dracidoupe.cz ]
  
  

Hůl Všehosměrka

 
Počet hvězdiček: 3
Skupina: Artefakty
Síla zbraně: 1
Délka: 1,5
Váha: 40 mn
Popis:

Vzhled:

Hůl Všehosměrka je zhotovená z dřeva mandlové barvy a měří na délku něco okolo 150 coulů. Nad završením hole poletuje malý černo-fialový mráček zárodku magenergie. Hůl má v horní části průměr cca 6 coulů, v dolní části pak dvacet coulů před „špicí“ 3 couly. Po celém obvodu jsou vyřezány runy, zachycující jména hole. (viz. níže)

Využití:

Hůl Všehosměrka jak už jistě napovídá její název, dokáže svého držitele zavést na jakékoliv místo, předem určené. Je to takové fantasy GPS. Má vlastní duši i rozum a i přes to, že to kolemjdoucí neslyší, dokáže se svým majitelem rozmlouvat hlubokým hlasem. Především radí, kterým směrem se vydat, kdy zahnout a jak daleko ještě jít. Její sekundární funkce spočívá v daru Vědění. Lépe řečeno: Svému držiteli propůjčí všechny své vzpomínky, ve kterých jsou uloženy legendy o většině kouzelnických artefaktů a jejich výskytu. Držitel hole je umí převyprávět a podle nich artefakty najít. S odevzdáním hole se však všechny takovéto vědomosti ztrácejí a dotyčný si z nich nepamatuje ani tečku. Leda by je někomu převyprávěl a ten by mu následovně vědomosti osvěžil.

Povaha Hole:

Hůl Všehosměrka mluví mužským hlubokým hlasem. Hlas patří prastromu Fiskusu (viz. níže). Nejlépe si rozumí s postavami Zákonné Dobro. Pokud je postava záporného přesvědčení, může mu hůl špatně napovídat, nebo dokonce s ní odmítnout mluvit. To vše je způsobeno dobrou vůlí přírody. Pokud se v blízkosti hole mluví o demolici stromů, hůl se na nějakou dobu uzavře sama do sebe a na všechny povely reaguje mlčením. Hůl Všehosměrka, přesto že je obdařena všemi dary dorozumívání a vlastní povahou i duší, si nikdy neuchová žádného přítele, ke každému svému majiteli, ať drží hůl v ruce klidně i po sté, se chová lhostejně.

Výskyt hole:

Horní polovina hole byla navrácena Fiskusu, jenž si ji opatruje jako znovu nalezené dítě a má ji uloženou někde v hlubinách svých útrob. Dolní polovina hole je k nalezení u Křišťálových vodopádu a to jen za Svatojánské noci, za předpokladu že dotyčný umí hrát na harfu a rozmlouvat s přírodou. V takovém případě sršící voda začne zářit průzračnou modří a odkryje tak vstup do úschovny.

*Historie: *

Hůl Všehosměrka byla zhotovená Ellechmar Bercoulem, strážcem lesů a pánem ptactva někdy na počátku stvoření Světa z prastromu Fiskusu a byla opatřena zárodkem magenergie. Má několik zažitých jmen podle kultur, které jí spatřili. Mezi nejznámější se řadí Hůl Všehosměrka, Berlintek – v překladu Bercoulův majetek, nebo Ardasesar – Průvodce Ardou. Bercoulovi sloužila především jako duševní společnost a rádce na cestách. Nikdy se od svého majitele příliš nevzdalovala. Několik tisíciletí po stvoření obyvatelstva Země, byla Bercoulovi ukradena bratrskou dvojicí lupičů Tharnem a Sarnem Heggretovými a později prodána na černém trhu. Tam se dostala do rukou Faskesovi, druidu poustevníkovi, který podle hraničářských legend ihned poznal, oč jde a rozhodl se navrátit tento starobylí artefakt zpět prastromu Fiskusu. Po cestě byl však napaden rozhořčeným Bercoulem, jenž nedal druidovi ani možnost vysvětlit, jak se k holi dostal a hůl byla při souboji zlomena na dvě půlky.

*O Fiskusu:*

Fiskus je prastrom, jehož kořeny sahají až po nejhlubší body v zemi. Dokáže rozmlouvat se vším živoucím na světě, ale nezneužívá toho. Je to strom života a míru a je domovem pro tisíce víl. Jeho kmen pokrytý ebenovou kůrou s jemnými mandlovými fleky má na průměr něco okolo čtyř set sáhů a sahá do výšky něco málo přes dva tisíce sáhů. Z jeho koruny je možno rozmlouvat s hvězdami. Jeho plody podobné hruškám jsou velké asi jako sudy, v nichž dozrává medovina a po pozření dávají dotyčnému životní energii, která prodlužuje život až o tisíce let, je však skoro nemožné se k nim dostat.

*O Ellechmar:*

Ellechamar jsou mnohými nazývání jako andělé, poslové nebes nebo stvořitelé, i když pravda je poněkud jiná. U stvoření Ardy byli bohem vysláni na zem, aby dohlíželi na všechno živé a tvořili podle vlastní úvahy. Jsou to sochaři všech humanoidních i zvířecích ras, které se postupně přetvářeli k podmínkám života na zemi. Nemají sklonky ke konání dobra ani zla. Dalo by se říct, že jsou neutrální. Mezi nejznámější se řadí Bercoul – pastýř stromů, Rakata – hvězda, Loplokop – Ellechmar s Golémovitou strukturou a Nümiel – Dračice.

Autor: Danixxx [ Danixxx@email.cz ]