Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Předměty
Správce rubriky: Kubz [ kubz@dracidoupe.cz ]
  
  

Raketorna

 
Počet hvězdiček: 3
Skupina: Obyčejné předměty
Váha: 1700 mn
Popis:

"Co se to chystá, nějaký ohňostroj?"

"Cha, jo, dost dobře možná.."

"Zastavte ho někdo, to přece nepoletí..."

"To mu to předtím nestačilo?"

"Neblbni, spálíš si kalhoty jako posledně, he he!"

"Vsadím se, že ho budeme sbírat ještě týden."

"Hele! Hele na něj! No teda... Ty bláho..."


Takhle nějak reagovali přihlížející, když místní výstřední šlechtic a pyrofor Rupert von Exploshoffen počtvrté vyzkoušel svůj vynález s přiléhavým názvem "raketová torna", neboli zkráceně "raketorna". Toho dne se Rupert před zraky diváků vznesl do výšky dvou sáhů a hladce přeletěl sedm sáhů široké koryto místní říčky. Ačkoliv mezi diváky byl mnohem popůlárnější jeho druhý pokus, kdy do výše dvaceti sáhů vystoupal po balistické křivce, ve finále vedoucí skrze střechu nedaleké stodoly a končící v hromadě sena, odkud se poté Rupert dostal s několika popáleninami a bubínky proraženými detonací, která na sebe nenechala dlouho čekat, pro Ruperta byl nejdůležitější právě tento čtvrtý pokus, a to i navzdory kráteru, který k němu použitá raketorna vytvořila asi dvacet minut poté, co si ji Rupert sundal ze zad. Teď už se totiž konečně dopracoval fungující konstrukce a zbývalo pouze vychytat pár bezpečnostních mušek.

Konstrukce

Základ nosné konstrukce byl vypreparován z nosičské krosny - je tvořená ocelovými trubkami a opatřena popruhy, které jsou jakýmsi křížencem mezi čtyřbodovými bezpečnostními pásy a horolezeckým sedákem*. Díky nim je operátor velikosti B** k raketorně fixován dostatečně pevně a zároveň se z nich může poměrně snadno osvobodit.

Přímo uprostřed se nachází válcová nádrž*** na sto jednotek**** kapalného paliva (o jehož množství v nádrži operátora informuje "budíkový" ukazatel) a po jejích stranách jsou namontovány dvě hlavní trysky. Manévrování zajišťuje dvojice menších trysek, z nichž každá je upevněna na trojúhelníkovité konstrukci z horizontální palivovodné trubky vybíhající z horní části raketorny a šikmé vzpěry vybíhající ze spodní části, čímž tvoří cosi jako "křídlo".

Obě manévrovací trysky mají vlastní mechanismus ovládající jejich natočení a tah. Tento mechanismus je - stejně jako mechanismus ovládající tah hlavních trysek - soustavou táhel napojen na řídící prvky raketorny - dvojici pák, které jsou lokalizovány v úrovni operátorova pasu. Plameny***** šlehající z trysek jsou bílé, lehce do žluta a vydávají hluboký bublavý hukot o síle zhruba 90 decibelů******. V případě hlavních trysek dosahují až sáhové délky, v případě trysek manévrovacích délky půlsáhové.

* Tato část udržuje operátorovy nohy mimo dosah plamenů.
** Konstrukce umožňuje užívání i operátory velikosti A, avšak na velikost C už dimenzovaná není. To však neznamená, že takovou raketornu není možné zkonstruovat.
*** Vnitřní rozměry: průměr 20 coulů, výška 1 sáh; tloušťka stěny: 1 coul, "prázdná" hmotnost 1100 mn
**** Jednotka = tři desetiny čtvrtky - odvozeno od spotřeby raketorny.
***** Kontakt s plamenem zraňuje za 1k6+1 ž a podpaluje hořlavé předměty. Teoreticky je možné plameny z trysek využít k úmyslnému poranění/poškození bytostí/předmětů, avšak tyto případy vyžadují individuální řešení.
****** (Dle tabulky, kterou jsem nalezl na internetu, je to něco mezi zapnutým vysavačem a sbíječkou)

Technické parametry

Rozměry:

 • hlavní "tornovité" těleso: 50×30×100 coulů
 • tyčovitá "křídla" s manévrovacími tryskami: Pravoúhlý trojúhelník, odvěsna 1 (na stěně raketorny) = 90 coulů, odvěsna 2 (palivovodná trubka) = 120 coulů, přepona (šikmá vzpěra) = 150 coulů
 • Celková hmotnost: 1700 mn
 • Dílčí hmotnosti:
  • prázdná nádrž (100 jednotková - nádrž "stovka"): 1100 mn
  • palivo (100 jednotek): 300 mn
  • raketorna (všechno kromě nádrže s palivem): 300 mn
 • Pohyblivost (bonus): -5 až +1, v závislosti na stupni ovládání dovednosti "Řízení raketorny"*
 • Manévrovací schopnost: 3 až 10, v závislosti na stupni ovládání dovednosti "Řízení raketorny"*
 • Nosnost**: 2000 mn
 • Spotřeba: 1 jednotka paliva na kolo stoupání nebo pět kol vodorovného letu***

* Dovednost viz níže, bonus za pohyblivost a hodnota manévrovací schopnosti roste o 1 za každý stupeň zvládnutí dovednosti.
** Do nosnosti se nezapočítává hmotnost samotné raketorny.
*** Raketorna nemá žádné nosné plochy (křídla), je tudíž nutné mít řízení neustále pod kontrolou. Zbraně a nástroje je možné použít pouze za cenu dočasné ztráty kontroly nad strojem.

Beztížné nádrže

Toto vylepšení Ruperta napadalo během zotavování z následků svého pokusu o výrobu koncentrovanějšího paliva, jehož recepturu vymyslel během doby, kdy byl upoután na lůžko kvůli té nešťastné nehodě při testování raketorny R-7 s novou velkokapacitní nádrží, kterážto se ukázala být příliš těžká. Tehdy ho napadlo oprášit své znalosti z výroby kouzelných předmětů a s problémem nedostatku paliva se vypořádat kombinací velkokapacitní nádrže a pytle beztíže.

Jeho příští raketorna nesoucí označení R-8 tak prakticky měla stejné letové vlastnosti, jako raketorna se stovkovou nádrží, ale pytel beztíže umožnil použít delší nádrž na sto sedmdesát jednotek:

 • Hmotnostní hranice pytle beztíže: 1000 mn
 • Podstava nádrže: 50 mincí
 • Jedné jednotce odpovídající část nádrže i s palivem: 13 mn
 • Do pytle se vejde část nádrže odpovídající: (1000-50)/13 = 73,0769 jednotkám, po "zaokrouhlení s ohledem na rezervy a úhlednost čísel" tedy 70.

(Tato čísla zde uvádím pro případ, že by někdo používal "démona pytle beztíže", který by umožnil tvořit silnější pytle beztíže než ty z PPZ)

Raketornové palivo, 10 jednotek (3 čtvrtky)

 • Magenergie: 3 magy
 • Suroviny: 4 zl
 • Základ: Líh: 1 čtvrtka; Olej: 0,5 čtvrtky
 • Výroba: 2 hodiny; doma
 • Barva/Chuť/Zápach: 0/200/200

Lehká (hustota = 10 mn na čtvrtku), čirá kapalina, výrazého chemického zápachu a chuti. Po rozlití je možné ji zapálit, v tom případě hoří jako olej, pouze zraňuje za 2k6+3 životů. Ponechána v nádrži a vystavená žáru (Velký otevřený oheň, exploze) potom exploduje se silou 90/15/8/5/4/3/3/2 a zapálí všechno hořlavé v dosahu exploze. Není-li nádrž úplně plná, potom se síla výbuchu úměrně snižuje.

Požití raketornového paliva má zhruba stejné opojné účinky, jako požití dvojnásobného množství velmi silné pálenky. Pití se však nedoporučuje, neboť palivo mírně leptá ústní dutinu a jícen (v žaludku se neutralizuje), což se projeví tím, že každá vypitá dvacetina čtvrtky na šest hodin sníží nápadnost chuti čehokoliv o 3%. Navíc výpary z paliva dráždí oční a nosní sliznice, což se projevuje slzením a snížením nápadnosti jiných pachů o 10%. Po požití více než půl čtvrtky během dvanácti hodin si postava hází proti pasti: Odl ~ 5 ~ nevolnost, zvracení / ztráta 2k10+2 životů, upadnutí do šoku na (6 mínus bonus za odolnost) hodin, po probuzení se dostaví nevolnost a zvracení. Nebezpečnost pasti se zvyšuje o 1 za každou další dovršenou čtvrtčtvrtku požitého paliva během daného dvanáctihodinového intervalu.

Řízení raketorny

 • Vlastnost: Obratnost
 • Obtížnost: Těžká
 • Ověřování: Jednou za hodinu nebo každá tři kola souboje
 • TÚ: Vše probíhá v pořádku, další ověřování je až po dvojnásobné době.
 • Ú: Po technické stránce relativně dobře zvládnutý let.
 • N: Neúsporným manévrováním je spotřeba raketorny dvojnásobná, v případě použití mimo volná prostranství možnost otlučení o kolemstojící objekty.
 • FN: Ztráta kontroly nad raketornou a následný pád popřípadě náraz do blízkého objektu. Riziko exploze nádrže v % se v případě pádu rovná kolmé vzdálenosti mezi bodem, ve kterém pád začal a zemí. V případě nárazu je to 1% za každých dovršených 10 sáhů za kolo rychlosti, ve které k nárazu došlo. Nedojde-li k výbuchu, zůstávají takto získaná procenta "součástí" raketorny. V případě další nehody se o tato procenta šance na výbuch zvyšuje. Dále šanci na výbuch ovlivňuje měkkost země nebo trefeného objektu. Uvedené hodnoty platí pro žulový masiv.

Vylepšení?

V Rupertových poznámkách byly mimo jiné nalezeny i následující řádky:

- Integrované zbraňové systémy? Technicky proveditelné, já se k tomu nepropůjčím.

- Nevýhoda: Páky se musí držet pořád. Řešení: Stabilizátor polohy? Udržovač směru? Technicky náročné, ale proveditelné.

- Vícemístné/nákladní raketorny? Raketorna - přeprava jedné osoby. Dalo by se uvažovat o dvoumístné. Případně možné převážet náklady pomocí Pyt.Bezt. Pro přepravu větších živých i neživých nákladů je raketornový koncept nevýhodný. Raketový vznášivý vůz? Vysoká spotřeba.

V dílně pomáhali:

 • Shadowmage
 • Remmy
 • Hamster
Autor: UnknowN [ 1.u@seznam.cz ]