Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Předměty
Správce rubriky: Kubz [ kubz@dracidoupe.cz ]
  
  

Obušek sebevraha

 
Počet hvězdiček: 3
Skupina: Zbraně
Síla zbraně: 4/0
Kvalita zbroje: -2
Délka: 1
Cena: 10 zl.
Váha: 100 mn
Popis:

Popis

Vzhled

Na rozdíl od obyčejného obušku není Obušek sebevraha vyztužen dřevěnou rukojetí. V podstatě se jedná o kuličku ze zvláštního kovu (o té dále) v plátěném pytlíku podobném dlouhé ponožce. Díky tomu je velmi obtížné s touto zbraní účinně bojovat bez zkušeností (viz dále).

Skupina: zbraně – těžká

Kulička

Narozdíl od pytlíku, který lze jakkoliv vyměnit, když se poruší (je třeba silné lněné látky), je kulička tvořící jádro naprosto nenahraditelná. Je tvořena ze zašedlého stříbřitě bílého kovu, a ačkoliv má jen asi 9 coulů v průměru, váží skoro 100mn (tvoří v podstatě celou váhu zbraně).

Pro účely vidění magenergie obsahuje 200 magů. Tvrdostí se blíží železu a lze ji stejně tak zničit násilím. Nelze ji však roztavit konvenčními prostředky. Informaci, že jde o magicky upravené Kalifornium, vědí pouze sféry (od 6. výše) – prvek se přírodně nevyskytuje.

Vznik a Historie

Kuličku v době svého pobytu u magických pramenů nechal vytvořit Meredith R. McKay sférou Caliel a dle instrukcí této sféry ji stabilizoval ihned po jejím stvoření. Jelikož pouze zkoušel možnosti této sféry (vytvoření věci reálné, ovšem ve světě se nevyskytující), odložil kuličku jako nepotřebnou kdesi ve své laboratoři.

Neví se, jak kulička z laboratoře zmizela (sféry: přesněji, ukradl ji pomocník Janek a prodal jako zvláštnost projíždějícímu obchodníkovi), ale jako zbraň ji v nouzi (doslova ponožce vloženou) poprvé použil jistý zloděj Fartik. Již toto první použití se však obrátilo proti jemu samému a ranou do hlavy ho obušek zabil.

Následovala nezajímavá historie, kdy obušek často měnil majitele, kteří padali pod jeho nevyzpytatelnými ranami, či chřadli a umírali nemocní do roka od jeho získání. V současné době se může nacházet kdekoliv od vetešnictví, po jakýkoliv poklad skřetů.

Funkce a vlastnosti

Vzhledem k váze drobné kuličky a jejímu špatnému ovládání ve volném pytlíku tvořícím obušek je velmi těžké naučit se tuto zbraň ovládat. Ve chvíli, kdy to však hrdina zvládne, stane se zbraň skutečně smrtonosnou. Toto se projeví v navýšeném bonusu za získání zkušeností se zbraní – funguje stejně jako válečníkova „přesnost“ pouze ji mohou využít všichni a hodnoty bonusu jsou +2 za 1000zk a +4 za 3000zk.

Navíc zbraň často zasáhne postavu, která se s ní pokouší útočit. Nezkušená postava má 50% šanci, že jí vedený útok zasáhne samu postavu (proti vlastnímu útoku se nelze bránit), získáním 1000zk již tento postih mizí.

Zbraň je radioaktivní, každý týden kdy ji postava sebou nosí, se trvale sníží její max. počet životů o 1.

Výbuch

V případě, že bude zbraní někdy proveden extrémně silný úder, může kulička explodovat. Síla tohoto úderu musí být ekvivalentní útoku o síle 36 a více (tj. hod na útok po opravách = alespoň 36).

Explozi, která takto nastane, lze ve světě DrD srovnávat pouze s účinky bhutů. Síla exploze je 3000/2000/1000/500/250/120/60/30/15/15/15/15/10/10/10/10/5/5/5/5/5 Rozsah exploze je 1 hex = 100 sáhů – v okruhu prvních 100 sáhů tak bude síla exploze 3000, v okruhu dalších 100 sáhů 2000 atd.

Při výpočtu efektu na budovy a další objekty zasahující více jednosáhových hexů působí tato exploze na každém hexu (ve stejné zóně) stejnou silou.

T.

Autor: Tuvy [ tuva.bivod@seznam.cz ]