Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Předměty
Správce rubriky: Kubz [ kubz@dracidoupe.cz ]
  
  

Krvavý náhrdelník

 
Počet hvězdiček: 3
Skupina: Artefakty
Sféra: 18
Popis:Poznámka k ceně (hodnotě):
A) Jednotlivé složky:
kámen (narůžovělý diamant) - 0,15 mn - cca 150 zl
diamantové odštěpky - 0,05 mn - cca 2 zl
kov - 0,3 mn - cca 3 st
B) celkové provedení (klenotnický odhad) - 150-200 zl

Historie:

Na počátku zrodu tohoto náhrdelníku stála touha jistého theurga po pomstě... Býval totiž dvorním theurgem jeho královské milosti, než byl nahrazen jiným - udělal totiž chybu a zamiloval se do královny. Ta nejen že se mu vysmála, ale navíc se svěřila svému muži a ten pak ve zlosti theurga propustil, nahradil ho jiným a navíc ho nechal celý den na pranýři za "sexuální harašení". Zhrzený bývalý dvorní theurg poté celé noci zkoumal, jak by se královské rodině pomstil, až se nakonec dozvěděl, že jeho nástupce má stvořit kouzelný náhrdelník - dárek pro královnu. Sám potom tajně stvořil jiný náhrdelník a když přišel čas, obratně zařídil jejich záměnu. Dva dny na to královna zemřela. Našli ji s podříznutým hrdlem. Tuto událost ani ve snu nikoho nenapadlo spojovat s oním podivným náhrdelníkem...

Popis:

Základem a srdcem artefaktu je tenký stříbrný řetízek, v jehož každém článku je zasazen droboučký čirý diamant. Na řetízku je pak zavěšen jeden přívěsek - má tvar čtverce visícího za jeden roh, o straně 3 couly, v jehož středu trůní kruhový, lehce narůžovělý diamant (průměr 2,5 coulu, tloušťka půl coulu) s četnými fazetami. Náhrdelník se zapíná na drobný mechanismus na bázi karabinky a je-li zapnutý, nelze ho sundat ani navléknout na krk.

Vlastnost:

Ten kdo si řetízek nasadí na krk, se nesmazatelně vryje do paměti démona a do jeho podvědomí bude vpraven přesný popis toho, co náhrdelník dokáže, avšak takovým způsobem, že to "oběť" nebude schopna jednoznačně určit... Nezávisle na tom, jestli má "oběť" náhrdelník na krku, u sebe, nebo na míle daleko, budou ji po 24 hodin od prvního nasazení pronásledovat rozličné vize, přeludy a sny (po uplynutí 24h přestanou). Příklady projevů mohou být následující:

Oběti se derou na jazyk úsloví jako například: "Neztrácej hlavu", "Nejednej bezhlavě" a "Krk bych za to dal..."
Postava v noci spatří přízrak bezhlavého jezdce.br> Postavě se může na okamžik zdát, že se její hlava nezrcadlí v zrcadle nebo že chybí v jejím stínu.
Ve snu se ji zjeví například popravčí špalek, zabíjení slepic sekáčkem (useknutím hlavy), oběšení, škrcení, podřezávání... ale třeba také pořezání na krku při holení nebo se může zjevit postava v temné uličce, která si výmluvným gestem přejede prstem po krku... To vše kombinované s částým motivem oka krvavě červené barvy v různých podobách (osoba ve snu má krvavě rudé oči, rudé oko na zástavě/praporu...)

…a další. Tyto následky "oběť" nemusí spojovat s náhrdelníkem, závisí pouze na její představivosti, jestli jí napadne přirovnat drahokam v přívěsku k onomu rudému oku a i pak nejspíš náhrdelník nebude považovat za nebezpečný... Jen tak pro zajímavost - tyto vize jsou způsobeny duší nebohé královny, jejíž střípek se v náhrdelníku zachytil a která se snaží příští nositele varovat...

Pokud si náhrdelník navlékne postava, která již "varování" prodělala (nebo ho má v okamžiku ukončení varování na sobě), démon ji rozpozná a zablokuje otevírací mechanismus. Náhrdelník následně nejde sundat a "oběť" je nucena si ho ponechat na krku, přičemž pořád ještě nemusí tušit že je něco v nepořádku - dá se to svést na mechanismus, který se zasekl... Jenomže náhrdelník už čeká na vhodnou příležitost, kdy by oběť byla o samotě a jemu nic nebránilo stisknout její hrdlo. Ve stisku by mohly bránit rozličné části zbroje, avšak měkké látky (límec apod.) se jako ochrana proti stisku nepočítají. Mohli bychom říci, že pokud krk před náhrdelníkem chrání část zbroje, která má KZ 6 a výše, tak ke stisku nedojde. Pokud se příležitost nenaskytne 24 hodin od zablokování otevíracího mechanismu, náhrdelník ho na čas uvolní a vyčká dalšího nasazení...

Jak probíhá stisk? Náhrdelník se nejprve během jednoho kola stáhne těsně k hrdlu oběti. Pak se začíná pomalu utahovat. Má-li oběť řetízek na holém krku, je její konec o něco rychlejší, neboť se náhrdelník po jednom kole zařízne do jejího hrdla a způsobí tak silné krvácení, na jehož následky oběť během druhého kola zemře. Má-li však oběť pod náhrdelníkem nějakou výstelku nebo má-li přirozeně tvrdou kůži (KZ alespoň 1), pak oběti pouze znemožní dýchání, v kterémžto případě se pak postupuje dle pravidel. Náhrdelník zůstane stažený, dokud oběť nezemře, poté se roztáhne a vypadá, jakoby s celou událostí neměl nic společného.

Během škrcení je postavu možné zachránit uspáním démona, po čemž se náhrdelník taktéž roztáhne.

Ačkoliv je schopen stáhnout se kolem jakéhokoliv krku, ublíží pouze bytostem se zranitelností A, B, C nebo D (stačí pouze jedna z těchto položek). Dále náhrdelník nepůsobí na bytosti nemrtvé a nehmotné povahy.

Na náhrdelník nepůsobí žádná kouzla ani lektvary, z toho důvodu se je možné s trochou štěstí a při zachování duchapřítomnosti před jeho sevřením zachránit vypitím například éterického oleje či lektvaru mlhovina, případně použitím kouzla hyperprostor či améba.

Informace ze sfér:

Tvůrce náhrdelníku (theurg na 29. úrovni) na něj uvalil sférické informační embargo, v důsledku čehož sféry s pořadovým číslem 18. a méně nepodávají o náhrdelníku žádné informace.

Najdi Zlo:

Jakožto úmyslně prokletý předmět určený výhradně k zabíjení svých obětí je tento náhrdelník považován za zlý a reaguje proto na kouzlo "Najdi zlo" a jemu podobná.

Vidění magenergie:

Ačkoliv není schopen sesílat žádná kouzla, alchymista je schopen ho vidět, jakoby obsahoval 40 magů.
Autor: UnknowN [ 1.u@seznam.cz ]