Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Předměty
Správce rubriky: Kubz [ kubz@dracidoupe.cz ]
  
  

Poi

 
Počet hvězdiček: 3
Skupina: Zbraně
Síla zbraně: 3/4
Délka: 1-2
Váha: 20 mn
Popis:

Iniciativa : -1/-2

Popis:
Jen na úvod a pro upřesnění čísla u parametrů před lomítkem jsou platná pro jednoruční použití, za lomítkem jsou pro obouruční. Zbraň se skládá z úchytu pro ruku, obvykle je to kožený řemínek, na tento úchyt je připevněn řetěz o délce 80-110 coulů, záleží ne velikosti postavy a dle vlastní libosti. Oka řetězu jsou velká zhruba 1,5 coulu, ale opět záleží na tom jaké bude postava chtít. (Je samozřejmé že oka velikosti řetízku, který se nosí na krku asi dlouho nevydrží a naopak, oka velikosti lodního řetězu budu moc těžká). Na druhém konci zbraně je připevněna koule (podrobnosti níže). Cena zbraní by měla být velmi malá, záleží na poměry ve vašem světě a já je nechci narušovat, ovšem pokud máte standardní poměry, které jsou popsány v pravidlech a budete se řídit jejich ceníkem, měla by vám cena vyjít něco kolem 3 zlatých za jednu poi, myšleno jednoruční zbraň.

A teď samotný způsob boje nejdříve rozeberem jednoručně. Zbraň pracuje na principu odstředivé síly, čím je větší tím lépe. Proto platí pravidlo, že pokud postava poi alespoň jedno kolo roztáčí, má bonus k SZ +1, za další kola roztáčení již žádný bonus nepřibývá. Útočnost se spočítá následovně 2+Obr/2. Pro ujasnění uvedu příklad : Válečník má sílu 19/+4 a obratnost 7/-2, běží na něj skřet, ale chvíli potrvá než doběhne, Válečník má tedy čas poi roztočit. V příštím kole je skřet blízko a válečník útočí, je ZÚČ je 8 (4+4) a útočnost +1. Dále se upravuje i OČ pokud je poi roztočená je OČ jen –2. Poi je možno točit vedle těla ve vertikálním směru, nebo je možno je roztočit v osmičku.

Obouruční je podobný, buď se dají poie točit ve vertikální poloze, každá na jiné straně a každá v jedné ruce. Nebo jako osmička, která se přesouvá ze strany na stranu. Opět platí že pokud se poie roztáčí, alespoň jedno kolo dostávají bonus k SZ +2, za další kola roztáčení již žádný další bonus nepřibývá. Roztočené poie mají rovněž opravené OČ, které je nyní jen 0. Útočnost se počítá obdobně jako u jednoručního použití, jen s tím že základ je +3, tudíž 3+Obr/2.

Pokud je s roztočenými poi ( je jedno jestli jednoruční či obouruční) veden neúspěšný útok, ztrácí postava všechny bonusy, které plynuly z roztočení.

Koule mohou být různé, záleží jen a jen na vaší fantazii, já zde uvedu jen pár typů :

kovová – na konci řetězu je připevněna ,,obyčejná,, železná koule, která nepřináší žádné bonusy k útoku a proto je její útočnost navíc +1.

kovová s bodci – na konci řetězu je úplně ta samá koule co v předchozím případě, jen má krátké bodce, tudíž je její útočnost navíc +2

ohnivá koule – na konci řetězu je koule z hadrů, která je nasáklá olejem a hoří, její útočnost tudíž klesá o 2. Ovšem při úspěšném zásahu, zraní oheň postavu za 1-3 životy (1k6 děleno 2, zaokrouhluj nahoru). Pokud má soupeř šupinové či lepší brnění, je zranění ohněm, vždy pouze 1 život. Jedna koule vydrží hořet maximálně 1 směnu. A je samozřejmé že koule se musí nejdříve zapálit, křesadlem to při úspěchu trvá jen jedno kolo. A zápalnost koule je 99%. Pokud má soupeř vycpávanou nebo žádnou zbroj je šance, že mu chytne oblečení, záleží na zápalnosti materiálu, ve kterém je oděn, ovšem šance je snížena o 25%.

flakónek s kyselinou – na konci řetězu je flakónek který obsahuje silnou kyselinu. Při úspěšném zásahu se flakónek rozbije a kyselina se rozlije a zraní soupeře za 1k6 + 3 životů. Tato koule je však jen na jedno použití a po jakémkoliv útoku i při neúspěšném už ji nelze znova použít.

flakónek s jedem - princip je úplně stejný jako i flakónku s kyselinou, jen musí být použít jed, který účinkuje aplikací na kůži.

Poie je možno omotat kolem zbraně protivníka či kolem jeho krku, pro omotání a následovné vyškubnutí zbraně platí následující pravidlo, na útok si postava hází normálně, ovšem útok nezpůsobuje žádné zranění, nýbrž při úspěšném útoku je zbraň omotána a postava si hází na past Obr(postavy)-Sil(protivníka) ~6 ~ zbraň se nepodařilo vytrhnout a v příštím kole má postava postih k útoku i k obraně –2/ zbraň byla vyškubnuta protivníkovi z rukou.
Tuto ,,fintu,, lze použít na všechny tvory, kteří mají nějakou zbraň, která má délku, alespoň 1-2.
Omotání kolem krku, postava si hází na normální útok, který způsobuje standardní zranění, a pokud je útok úspěšný hází si postava na past Obr(postavy)-Obr(protivníka) ~8 ~ nepovedlo se poi omotat kolem krku soupeře a v příštím kole má postava postih k obraně i k útoku –3/ poi se omotala kolem krku a lehce protivníka přiškrtila, ten je každé kolo zraněn za Obr soupeře životů +1 pokud protivník používá železné koule, a může se pokusit vysmeknout, je to hod na past Obr(škrceného)-Sil(škrtitele) ~6 ~ nepodařilo se vysmeknout/podařilo, síla pasti s každým dalším pokusem klesá o 1. Pokud se rozhodne místo vysmeknutí útočit, má postih k útoku i k obraně –1. Pokud postava používá omotání kolem krku poi jako jednoruční zbraň, nemůže v příštím kole útočit a má postih k obraně, jako kdyby se bránila beze zbraně, pokud obouruční tak může v příštím kole útočit ale pouze jednoručně, z toho samozřejmě vyplívají veškeré bonusy respektive i postihy. Samozřejmě omotání je možná, zrušit pouze tak, že se protivník vysmekne, nebo pokud postava poi upustí, čímž sevření povolí.

A na závěr jedna připomínka : Nelze použít dvě různé koule, pokud používat poi jako obouruční zbraň!!!

A rád bych poděkoval všem, kteří přispěli svými návrhy v Dílně. Děkuji…

Autor: Mavev [ mavev@centrum.cz ]