Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzla
  
  

Kletba ledového obra

 *Uku akul hun* 
Počet hvězdiček: 2
Magenergie:3 magy na směnu
Past:XXX
Dosah:0 dotyk
Rozsah:1 předmět
Vyvolání:6 kol
Trvání:níže
Skupina:Vitální magie
Autor: oukej
Text: <dl> <dt>Jméno kouzla: Kletba ledového obra <dt>Kouzelná slova: *Uku akul hun* <dt>Magenergie: 3 magy za každou požadovanou 1 směnu trvání <dt>Past: XXX <dt>Dosah: Dotek <dt>Rozsah: viz. níže <dt>Vyvolání: 6 kol <dt>Trvání: 1 směnu za každé 3 použité magy</dt> </dl>

Kouzlo použité ledovými obry při bitvě u průsmyku Andarturz-fogl.

... Když generál ledových obrů Ufurz poznal, že porážka je nevyhnutelná, rozhodl se připravit svému nepříteli překvapení. Věděl, že král Meredicus bude první, kdo se dotkne Safírového meče, kvůli kterému již na bojišti zemřely stovky vojáků a očaroval meč kouzlem tak mrazivým, jak to dovedou jen ledoví obři.

O několik hodin později byla většina armády obrů pobita, nebo zajata, přišel král Meredicus do generálova stanu a dotkl se Safírového meče. Najednou pocítil pronikavou bolest ruky. Podíval se na ni a s hrůzou zjistil, že místo dlaně má jen kus ledu a mráz se šíří dál. O několik minut později padl mrtev k zemi.


Jak z příběhu vyplývá, tímto kouzlem lze očarovat předmět, aby se po fyzickém kontaktu s ním všichni tvorové (kromě těch imuních proti mrazu) měnili na led. Naštěstí již nežije žádný ledový obr s tolik mrazivou mocí, aby mělo kouzlo tak rychlé, smrtící účinky.

Po seslání kouzla na předmět se 1 kolo nic neděje a kouzelník má čas se jej pustit. Pokud by to nestihl, bude kouzlo působit na něj.

Po dobu, trvání kouzla je vzduch v okruhu přibližně 1 metru od předmětu o něco chladnější, než je okolní teplota (jeden z nejvýraznějších poznávacích znaků přítomnosti očarovaného předmětu).

Po fyzickém kontaktu obnažené části těla postavy s očarovaným předmětem, pocítí postava prudkou bolest v místě dotyku a toto místo jejího těla zmrzne. Poté se mráz od tohoto bodu šíří o 1k10 - bonus ODL procent těla.

Pokud mráz dosáhne 50% těla, postava ztrácí 1k6 životů za směnu. Další účinky mrazu nechávám na PJ (pohyblivost postižené části, šok...).

Účinku kouzla se lze zbavit, pokud je hráč bezprostředně vystaveno jakémukoliv ohni. Pokud k tomu dojde, hráč začne rozmrzat rychlostí 10%/směna, kdy zároveň není schopen pohybu.

Pokaždé když hráč prodělá účinky kouzla, získává +15% šanci, že z chladu kolem předmětu příště ono kouzlo pozná.

(Mrznutím se rozumí veliké ochlazení a zmodrání postiženého místa. Jedná se o kouzelý mráz, působící pouze během trvání kouzla a po jeho zrušení nezanechává žádné (fyzické) následky)

Přidáno: 1:49:26 27.04.2021