Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzla
  
  

Čarodějná runa

 *Tardrandis Vidiro* 
Počet hvězdiček: 3
Magenergie:4 magy
Dosah:0 dotyk
Rozsah:1 osoba / předmět
Vyvolání:2 kola
Trvání:1 měsíc
Skupina:Ostatní
Autor: Akiros
Text: <dl> <dt>Jméno kouzla: Čarodějná runa</dt> <dt>Kouzelná slova: *Tardrandis Vidiro*</dt> <dt>Magenergie: 4 + 2 magy za každý další měsíc</dt> <dt>Dosah: dotyk</dt> <dt>Rozsah: 1 osoba/předmět</dt> <dt>Vyvolání: 2 kola</dt> <dt>Trvání: 1 měsíc + dle dodané magenergie</dt> </dl>

Mnoho čarodějů a mágů se hlásí k určité škole. Ať už je to výsostná čarovná univerzita nebo zakázaný temný kult, členové takové školy mohou nosit tajné znamení, aby se vzájemně rozpoznali. Čarodějná runa je magické znamení, které může nosit kdokoliv, ne jen magicky aktivní postava. Dokonce ji lze umístit i na místo, např. dveře, truhlu či přívěšek nebo pečeť. Ve většině případů zobrazuje runa jasný název magické školy nebo skupiny např. "Puštíci" nebo "Královská magická akademie". Nezáleží na délce názvu, ale na jednoduchosti obsahu sdělení (runa nedokáže sdělit: "Napsal vlastní rukou Šmajdalf" ale pouze "Šmajdalf"). Nejčastěji magickou runu nosí samotní čarodějové, protože jen oni dokážou runu přečíst a doplňovat v ní magenergii. Zároveň je také kvůli zneužití velmi střežena tato magická formule a každá čarodějná škola či sdružení mágů má obvykle jen jednoho či dva pověřené akademiky, kteří odpovídají za označování mladých čarodějných učňů. Žákům magických umění se čarodějná runa obvykle umisťuje na čelo. Její přesné místo na těle však není nijak omezeno.

Čtení čarodějné runy *Vísio Máter*

<dl> <dt>Magenergie: 1</dt> <dt>Dosah: dohled</dt> <dt>Rozasah: osoba/předmět</dt> <dt>Vyvolání: 1 kolo</dt> <dt>Trvání: ihned</dt> </dl>

Při dotyku čarodějné runy lze tímto kouzlem doplnit její trvanlivost (za každé 2 magy/měsíc). Runa skrytá pod oblečením není tímto kouzlem spatřitelná. Vyvolavatel kouzla musí mít na runu přímý výhled. Zatímco samotnou čarodějnou runu dokáže seslat jen málo kdo, čtení čarodějné runy se lze naučit už v prvních ročnících čarodějných studií. Žáci jsou obvykle povinni své runy udržovat, aby se předešlo zneužitím kouzel a magických schopností. Pokud mág zavítá na vzdálené území a dělá zde potíže, nejčastěji jej zpacifikují jeho vlastní, neboť jej čarodějná runa prozradí a bývá odpovědností dané školy, co podnikají její studenti.

Smazání čarodějné runy *Niviró Victra*

<dl> <dt>Magenergie: 4</dt> <dt>Dosah: dotyk</dt> <dt>Rozasah: osoba/předmět</dt> <dt>Vyvolání: 2 kola</dt> <dt>Trvání: ihned</dt> </dl>

Tímto kouzlem lze čarodějnou runu vymazat. Vyvolavatel kouzla musí uspět v hodu proti pasti, kde nebezpečnost je ROZ ~ 4 + 1 za každý celý měsíc zbývající trvanlivosti runy ~ nic/smazání. Při vyvolání kouzla lze vložit do kouzla více magenergie a tím zvýšit šance na smazání runy a to přičíst k hodu 1 za každý další vložený mag. Toto kouzlo se kouzelník naučí automaticky, pokud alespoň 6 úrovní ovládá kouzlo Čarodějná runa. Jeho naučení je však podmíněno znalostí kouzla Čtení čarodějné runy.

Přidáno: 15:59:53 25.04.2021