Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzla
  
  

Královo slovo

 *Aran quetta* 
Počet hvězdiček: 3
Magenergie:8 Magů
Past:Roz + int ~ 6 ~ 0
Dosah:0 Níže
Rozsah: Níže
Vyvolání:0 Níže
Trvání:Níže
Skupina:Psychická magie
Autor: oukej
Text: <dl> <dt>Jméno kouzla: Královo slovo</dt> <dt>Kouzelná slova: *Aran Quetta*</dt> <dt>Magenergie: 8 magů</dt> <dt>Past: roz+int~6~0</dt> <dt>Dosah:viz. níže</dt> <dt>Rozsah:viz. níže</dt> <dt>Vyvolání:viz. níže</dt> <dt>Trvání:viz. níže</dt> </dl>

Celé kouzlo funguje na nasledujícím principu: kouzelník který chce kouzlo použít zašeptá kouzelná slova při čemž přichází o magenergii za vyvolání a nejpozději do 2 směn musí kouzlo použít, jinak o magenergii přichází a kouzlo musí vyvolat znovu.

Kouzlo probíhá následujícím způsobem: Kouzelník, který použil toto kouzlo, přijde k libovolné postavě a poví jí že pan král jí nařizuje věc, kterou kouzelník řekne. Příklad: Kouzelník Erënar potřebuje meč a tak přijde do kovárny a řekne kováři: Pan král nařizuje aby jste mně, jako jeho poslu odevzdal nejlepší meč. A postava na kterou bylo kouzlo úspěšně sesláno je plně přesvědčena že kouzelníkovo nařízení skutečně vzešlo od samotného krále.

Jelikož kouzlo vymyslel jistý kouzelnický učeň, ktrému před dokončením jeho úplného vzdělání záhadně zemřel učitel a on se následně dal na ztezku zločinu, tak kouzlo bylo navrženo pro snadnější vykrádání vesnic. Tento kouzelnický učeň se pokoušel vytvořit kouzlo díky kterému by mohl jakýmkoli náznakem hrozby ze strany šlechty donutit obyvatelstvo, aby mu nosilo své cennosti. Jeho neúplné vzdělání mu to však neumožnilo a tak vzniklo Kouzlo podobné, ale však s několika nevýhodami.

• Věta, kterou kouzelník nařizuje jménem krále musí začínat přesně v jednom z následujících tvarů: pan král* nařizuje ... ,Nebo: paní královna* nařizuje ...

• kouzlo lze zacílit pouze na jednu osobu, ale může působit na każdého kdo kouzelníka slyší. Postava na kterou je kouzlo přímo mířeno si jako obbykle hodí na past.

• Všichni v okolí, kdo ono kouzlo slyšeli, ale nebylo na ně přímo mířeno si hází na past s bonusem +2. Pokud uspějí kouzlo na ně neplatí a vše co slyší na ně nemá žádný efekt. Pokud neuspějí budou si též myslet, že ona věc byla nařízena králem, ale nebudou daný úkol plnit. (Budou "vědět", že kovář má odevzdat meč králi. Ne že též přinesou meč pro krále)

• Všichni kteří kouzlo znají** tzn. Vědí jak funguje a jaké má účinky mají k hodu na past +50%.

• Očarovaného po úspěšném seslání kouzla nemůže nikdo (ani sám kouzelník) přesvědčit že byl jen podfouknut/očarován a bude stále "vědět" že to skutečně žádá král.

Z povahy kouzla je patrné, že není vhodné pro víc využití na menším území a nejjistěji působí na nižší a méně vzdělané vrstvy společnosti. Tato forma kouzla později byla používána potulnými zloději, kteří přišli ve vesnici do několika náhodných stavení, použili kouzlo a zase šli o vesnici dál.

*poznámka: kouzlo lze libovolně upravovat aby lépe vyhovovalo vládě zdejšího hraje. Např. Místo pan král nařizuje může být použit jakýkoli jiný titul takže znění kouzla může být třeba: pan císař nařizuje, nebo pan vévoda nařizuje. Důležité je aby zbytek kouzla zněl: Pan/paní .... Nařizuje .........

Přidáno: 17:12:20 23.12.2020