Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzla
  
  

Obnovení

 *Hroa coaclina* 
Počet hvězdiček: 2
Magenergie:33 Magů
Past:INT ~ 7 ~ -1/2 aktuálního počtu životů (zaokrouhleno dolu)+duševní šok
Dosah:0 Níže
Rozsah: Níže
Vyvolání:0 Níže
Trvání:Níže
Skupina:Ostatní
Autor: oukej
Text: <dl> <dt>Jméno kouzla: Obnovení</dt> <dt>Kouzelná slova: *Hroa Coacalina*</dt> <dt>Magenergie: 33+7 magů </dt> <dt>Past: INT ~ 7 ~ -1/2 aktuálního počtu životů (zaokrouhleno dolu)+duševní šok</dt> <dt>Dosah: viz. níže</dt> <dt>Rozsah: viz. níže</dt> <dt>Vyvolání: 5 směn</dt> <dt>Trvání: 3 směny x úroveň kouzelníka</dt> <dl>

jelikož je toto kouzlo na první pohled dost podobné herním "respawnům", "oživením" a podobným věcem a abych kouzlo jasně odlišoval budu používat pojem znovustvoření . toto kouzlo je primárně zamýšleno pro kouzelníky s vyšší úrovní a dokáže za přesně daných podmínek znovustvořit postavu.

Kouzelník uchopí menší předmět (např. Kámen, klíč, malý nůž apod.) a za pomoci 33 magů se na něj pokusí vložit kouzlo, které později znovustvoří tohoto kouzelníka. Hodí si na past (viz. výše) která v případě neúspěchu onu magenergii od předmětu odrazí zpět na kouzelníka a spustí efekt popsaný v pasti. V případě úspěchu je kouzlo úspěšně nanesené na předmět dokud nevyprší. Doba kouzla je 3 směny x úroveň kouzelníka.

(Z doby trvání kouzla společně s cenou a obtížností vyvolání vyplývá, že kouzlo je určeno jak jsem již psal výše pouze pro zkušené kouzelníky.)

Nyní je kouzlo nanesené a kouzelník může schovat předmět a může se pustit do dobrodružství. Pokud při něm jakýmkoli způsobem ztratí všechny životy tak kouzlo začne automaticky působit, ale kouzelník musí mít minimálně 7 magů, která slouží ke spuštění kouzla na předmětu a zmizení těla. Pokud je nemá kouzlo nezapůsobí. Pokud ano magenergie způsobí prudký záblesk a tělo kouzelníka i s vybavením zmizí. Tělo se opět objeví bez jakýchkoli zranění ale i bez veškerého svého vybavení které měl při smrti u sebe poblíž předmětu, který očaroval. V tu chvíli kouzlo přestává působit a kouzelník leží s 1 životem a bez magenergie v bezvědomí a každé kolo si hází 1k10 s 50% šancí na vzbuzení.

Otázky a odpovědi <dl> <dt>Q: Co když předmět někdo sebral a má ho u sebe (kapse, vaku apod.)?</dt> <dd>A: Tělo se objeví na nejbližším možném místě kam se vejde. (Maximálně 3 sáhy od předmětu)</dd> <dt>Q: Co když bude očarovaný předmět zničen?</dt> <dd>A: Kouzlo nebude působit.</dd> <dt>Q: Co se stane pokud bude očarovaný předmět vzálený od jakéhokoli místa kde je dost místa více než povoluje tolerance 3 sáhy. (např. zakopán)?</dt> <dd>A: Kouzlo nebude působit.</dd> <dt>Q: Co pokud bude mít kouzelník očarovaný předmět při smrti u sebe?</dt> <dd>A: Jelikož se všechny věci při smrti ztratí a kouzlo nemá kam kouzelníka znovustvořit tak tělo pouze zmizí. Z důvodu mizení věcí se nedoporučuje dávat předmět komukoli kdo jde do dobrodružství s tímto kouzelníkem, nebo ho pokládat u vchodu do jeskyně apod., protože se pak znovustvoří s 1 životem zpět u nebezpečí, které ho zabilo.</dd> <dt>Q: Lze nějak získat věci ztracené při znovustvoření zpět?</dt> <dd>A: Ne. Věci nelze vrátit žádným kouzlem.</dd> </dl>

možná je kouzlo napsáno lehce chaoticky a předem se omlouvám

Přidáno: 22:29:49 21.12.2020