Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzla
  
  

Sejmi lektvar

 *Ambil ramuán* 
Počet hvězdiček: 4
Magenergie:3 magů
Past:Roz~6
Dosah:10 sáhů
Rozsah:1 tvor
Vyvolání:1 kolo
Trvání:
Skupina:Vitální magie
Autor: Ascella
Text: <table> <tr><th colspan="2">Sejmi lektvar</th></tr> <tr><th>Magenergie</th><td> 3 + (1/2 magenergie potřebné na výrobu lektvaru +1/10 hodnoty surovin)</td></tr> <tr><th>Dosah</th><td>10 sáhů</td></tr> <tr><th>Rozsah</th><td>1 tvor</td></tr> <tr><th>Vyvolání</th><td>1 kolo</td></tr> <tr><th>Trvání</th><td>ihned</td></tr> <tr><th>Obor</th><td>VI</td></tr> <tr><th>Past</th><td>Roz~6</td></tr> </table>

"Sejmi lektvar" zbaví cíl kouzla pokud ten neuspěje v hodu proti pasti působení jednoho lektvaru. Kouzelník buď musí o lektvaru vědět (definovat jeho působení), pak odhadne přesné množství magenergie a kouzlo může zacílit právě proti tomuto lektvaru, i kdyby jich cíl měl v sobě více. Nebo může kouzlo seslat s neurčitou magenergií, tehdy kouzlo zruší nejméně náročný lektvar, který v těle cíle je. Kouzlo vždy zruší právě jeden lektvar.
Pojmem lektvar rozumějme alchymistické výrobky působící přímo na tělo postavy uvedené v PPZ a PPE zařazeny v kapitolách Dočasné – lektvary. Kouzlo ve své základní podobě neumožňuje rušení jedů v těle oběti. Je nasnadě, že některé specifické předměty, řazené mezi lektvary, nemohou být sejmuty, především proto, že nepůsobí na tělo oběti (např. Čarovná rtuť). Dále nelze rušit lektvary, které působí okamžitě (trvání ihned), což jsou veškeré léčivé lektvary.

Kouzlo bylo v prvé řadě vytvořeno proti alchymistické metamorfóze a jiným narušujícím lektvarům, proti nimž na rozdíl od kouzel není obrany. Bojové využití je zpestřením, které učiní kouzlo využívanější i mezi běžnými čaroději dobrodruhy.

Na rozdíl od kouzel rozptylující magii toto kouzlo není rušivým výbojem, ale přímo zasahuje do těla cíle, které je v době působení pod vlivem alchymické magenergie – vyhledává tuto magenergii a transformuje ji v těle do neškodné substance. Pro přímou manipulaci s tělem/životní silou cíle je kouzlo zařazeno do oboru vitální magie
Tělo cíle se pokouší kouzelníkovu zásahu vzdorovat, což vyjadřuje past na rozdíl. Jedná se o rozdíl úrovní mezi kouzelníkem a cílem kouzla, nikoli tvůrcem lektvaru. Ať by byl tvůrce naprostý začátečník či mistr svého oboru, kouzelník zasahuje do těla cíle a s kvalitou lektvaru to nemá nic společného. Výjimkou mohou být receptury vzniklé v odpověď na toto kouzlo z dílen velmistrů lektvorby – povýšené receptury, které mohou dát bonus k pasti proti sejmutí.
Kouzlo nelze sesílat preventivně – oběť v době seslání musí být pod vlivem lektvaru, aby magenergie nevyšla nazmar.

Pro přehlednost tabulka níže uvádí dodatečnou magenergii potřebnou pro rušení běžných lektvarů z pravidel. Tyto hodnoty se mohou jednak kouzelníci učit spolu s kouzlem, za druhé si je ověřit praxí, za třetí zjistit od sdílných alchymistů. Magenergie je zaokrouhlena nahoru, suroviny dolu.


<table border=1> <tr><th colspan="2">Tabulka dodatečné magenergie</th></tr> <tr><th>Antigravitační cloumák</th><td>7 magů</td></tr> <tr><th>Éterický olej</th><td>7 magů</td></tr> <tr><th>Lektvar chladných vod</th><td>4 magy</td></tr> <tr><th>Lektvar mlhovina</th><td>4 magy</td></tr> <tr><th>Lektvar obří síly</th><td>16 magů</td></tr> <tr><th>Lektvar vlády nad lykantropy</th><td>6 magů</td></tr> <tr><th>Lektvar zmenšování</th><td>3 magy</td></tr> <tr><th>Metamorfóza</th><td>12 magů</td></tr> <tr><th>Pavoučí lektvar</th><td>3 magy</td></tr> <tr><th>Rychlost</th><td>8 magů</td></tr> <tr><th>Lektvar netopýřího sluchu</th><td>2 magy</td></tr> <tr><th>Lektvar neviditelnosti</th><td>7 magů</td></tr> <tr><th>Lektvar sovích očí</th><td>5 magů</td></tr> <tr><th>Lektvar zvířecí řeči</th><td>3 magy</td></tr> <tr><th>Ohnivec</th><td> 24 magů </td></tr> </table>
Dále z pravidlových lektvarů lze rušit Welfovy lektvary, jejichž magenergie je různá, proto nejsou uvedeny v tabulce.
Přidáno: 0:12:52 21.12.2017