Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzla
  
  

Hrátky s Neviditelnou Tornou

 *viz níže* 
Počet hvězdiček: 5
Magenergie:0 viz níže
Past:viz níže
Dosah:0 viz níže
Rozsah: viz níže
Vyvolání:0 viz níže
Trvání:viz níže
Skupina:Ostatní
Autor: UnknowN
Text:
1. Neviditelná inventura

Kouzelná slova: *Mrk Dot Orny*
Magenergie: 5 magů
Past: ROZ ~ 6 ~ 0
Dosah: 25 sáhů
Rozsah: 1 tvor
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: ihned
Obor: PO

Popis: "Neviditelná inventura" vznikla přirozeným vývojem v reakci na kouzlo "Neviditelná torna". Pokud má cíl kouzla aktivní "tornu" a neuspěje v hodu proti pasti, potom je výčet obsahu této "torny" mentálně odhalen sesilateli "inventury" (tento výčet má pouze vizuální podobu - tzn. kouzelník ví, jak vložené předměty vypadají, ale již nepozná jestli jsou magické apod.)

Pozn.: Působení "inventury" lze případně rozšířit i na další kouzla a efekty, které pracují na bázi mimoprostorových kapes, včetně všelijakých pytlů beztíže apod., případně i na úplně obyčejné skladovací předměty (při seslání na truhlu vyprodukuje výčet obsahu truhly, při seslání na kabát výčet obsahu kapes...).

Pozn.2: Kouzlo může mít druhou, dražší verzi (případně lze řešit příplatkem), která by odhalovala i magičnost uložených předmětů, případně další nadstandardní informace.

2. Mimoprostorová šmátralka

Kouzelná slova: *Manus Mimoprostorus*
Magenergie: 5 magů
Past: Roz ~ 3 ~ 0
Dosah: Dotek
Rozsah: 1 Neviditelná torna nebo podobná mimoprostorová kapsa
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: ihned
Obor: ČP

Popis: Toto kouzlo umožní jednou sáhnout do neviditelné torny cíle, pokud tento nějakou má, a neuspěje v hodu proti pasti. Tímto kouzlem lze do cizí neviditelné torny vkládat i z ní vybírat, přitom jedním pohybem lze něco vložit, přehmátnout uvnitř na něco jiného, a to vytáhnout (nejde to udělat obráceně, protože jakmile sesilatel vytáhne z neviditelné torny ruku, musí podniknout další pokus o proniknutí do neviditelné torny). Vytažený předmět je náhodný, pokud ovšem sesilatel nehledá nějakou konkrétní věc, o které předpokládá, že by se mohla v neviditelné torně nacházet - potom ji buď vytáhne (když tam je), nebo nevytáhne nic (když tam není). Toto kouzlo bývá občas ve výbavě všelijakých zlodějských doplňků (rukavic, apod.).

3. Uzmi tornu

Kouzelná slova: *Čóry Móry Fuk*
Magenergie: 15 magů + 10 magů za zvýšení pasti o 1
Past: ROZ ~ 1 ~ 0
Dosah: Dotek
Rozsah: 1 tvor
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: ihned
Obor: ČP

Popis: Pokud cíl má aktivní "Neviditelnou tornu" a neuspěje v hodu proti pasti, celá torna se přesouvá na osobu sesilatele. Sesilatel nemůže mít v danou chvíli vyvolanou vlastní tornu, pokud má, kouzlo se nezdaří. Tak jako u "Mimoprostorové Šmátralky", i toto kouzlo bývá oblíbenou součástí repertoáru zlodějských kouzelných předmětů.

4. Neviditelná multi-torna

Kouzelná slova: *Šér Bilti Rauj*
Magenergie: 10 magů za osobu (seslání); 1 mag (vložení předmětu)
Dosah: Dotek (seslání); [úroveň sesilatele]x10 sáhů (přístup do torny)
Rozsah: 1 tvor
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: ihned
Obor: ČP

Popis: Podobá se kouzlu "Neviditelná torna", s tím rozdílem, že kouzelník se při sesílání může dotknout dalších osob, z nichž všechny pak budou mezi sebou takto seslanou tornu sdílet. Pouze osoby s vlastní kouzelnickou magenergií (nebo předmětem, který obsahuje kouzlo "Neviditelná torna" či "Neviditelná multi-torna") mohou do multi-torny vkládat další předměty, vybírat předměty ale může kdokoliv (to žádnou magenergii nestojí, stejně jako u "Neviditelné torny") - při vytahování předmětu je však nutné mít představu, o jaký předmět se má jednat, přičemž předmět bude pochopitelně vytažen pouze tehdy, pokud se v multi-torně bude nacházet. Co se týče manipulace s předměty, jejich maximálních rozměrů a maximální souhrnné hmotnosti apod., platí stejná pravidla, jako u "Neviditelné torny". Jedna osoba nemůže současně požívat výhod "Neviditelné torny" a "Neviditelné multi-torny". Multi-torna je primárně vázána na sesilatele (v jeho bezprostředním okolí se také předměty rozsypou, pokud je multi-torna nějakým efektem zrušena), ostatní do ní mají přístup pouze v okruhu o poloměru daném sesilatelovou úrovní.

5. Neviditelný lapač

Kouzelná slova: *Grabus Invisibus*
Magenergie: Dle úvahy kouzelníka
Past: Roz ~ 3 ~ 0
Dosah: 0
Rozsah: kouzelník
Vyvolání: 2 kola
Trvání: 1 den
Obor: ČP

Popis: Toto kouzlo, které lze použít pouze v součinnosti s aktivní "Neviditelnou tornou", ze vzduchu odchytává projektily po kouzelníkovi střelené nebo vržené, a ukládá je do kouzelníkovy "Neviditelné torny" (jedná se pouze o projektily přímé střelby cílené na kouzelníka, nebo projektily nepřímé střelby cílené na hex/čtverec, kde kouzelník stojí). Schopnost lapat projektily se odvozuje od magenergie vložené do kouzla - za každý lapený projektil se od magenergie kouzla odečítá polovina jeho celkového útočného čísla (včetně hodu kostkou), zaokrouhleno nahoru - projektil může být pohlcen pouze tehdy, pokud kouzlu zbývá dost magenergie, je-li této příliš málo, projektil projde nezachycen. Nemagické projektily jsou zachytávány automaticky, magické si házejí proti pasti v popisu kouzla, jestli budou nebo nebudou lapeny. Předměty s démonem u této pasti používají číslo sféry démona, ostatní magické předměty (lektvary apod.) mají k této pasti bonus +1 za každých načatých 50 magů použitých k jejich výrobě. Pro odchytávané projektily platí pravidla ohledně rozměrů a souhrnné hmotnosti vkládaných předmětů (Je tedy možné, že pokud si kouzelník neohlídá plnost své neviditelné torny, tak nejen že dostane šípem do oka, ale ještě se mu kolem rozsype celých 1000 mincí obsahu jeho Neviditelné Torny).
Přidáno: 10:58:06 14.12.2017