Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzla
  
  

Gravitační pirueta

 *ksamin grakadur* 
Počet hvězdiček: 5
Magenergie:5 za osobu
Past:Roz ~ 6 ~ 0
Dosah:10 sáhů
Rozsah: dodané magenergie
Vyvolání:1 kolo
Trvání:1 směna
Skupina:Časoprostorová magie
Autor: Sccion
Text:
  • Jméno kouzla: Gravitační pirueta
  • Kouzelná slova: *ksamin grakadur*
  • Magenergie: 5 za osobu
  • Past: Roz ~ 6 ~ 0
  • Dosah: 10 sáhů
  • Rozsah: dle dodané magenergie
  • Vyvolání: 1 kolo
  • Trvání: 1 směna

Kouzlo lze seslat pouze na dvounohé či humanoidu podobné tvory a pouze v uzavřeném prostoru se stropem maximálně ve výšce 4 sáhy. Efekt kouzla nejprve zjistí, zda nad každým z cílů je v požadované výšce (do 4 sáhů) strop, v případě větší výšky či volného prostoru je efekt zmařen.

Kouzlo samotné způsobí pro vybrané cíle převrácení gravitační síly, která tedy působí nadále směrem od zemského jádra, což má samozřejmě za důsledek pád na strop. Všichni zasaženi kouzlem si hází proti pasti Obr ~ 5. V případě úspěchu jsou zraněni za 1k6 stínových životů za každý metr pádu (vzdálenost se počítá od hlavy ke stropu, ne od podlahy, tedy nejvýše za 3-18), v případě neúspěchu je rozsah zranění stejný, ale nejedná se o životy stínové. V případě totálního úspěchu (past byla přehozena o 6) nejsou zraněni vůbec. V případě, že cíle kouzlo očekávají či jsou na něj jinak připraveny mají bonus +3 k hodu proti pasti. Dobrovolní příjemci kouzla si taktéž nehází proti pasti na zrušení kouzla. Každý pod vlivem tohoto kouzla zároveň vycítí konec jeho efektu a při zpětné proměně se považuje za připraveného.

Po pádu nesmí cíl jedno kolo útočit ani se bránit zbraní. Boj tváří v tvář za těchto podmínek může být poměrně složitý a všechny konkrétní úpravy záleží především na prostředí a domluvě mezi hráči a PJ. Všeobecně však platí, že je daleko snazší se v obrácené pozici bránit, proto všichni účastníci souboje mají bonus +2 k hodu na obranu. Je-li útočník ozbrojen zbraní větší délky, je tento bonus pouze +1.

Sesilatel může efekt kouzla libovolně prodloužit dodáním dalších 5 magů na další směnu. Po dobu trvání kouzla se cíle mohou volně pohybovat po stropě, slézat poschodí, umožňuje-li to interiér a provádět běžné činnosti. Platí zde jedno důležité pravidlo: efekt kouzla nikdy nezpůsobí „pád do nebe.“ Pokud by mělo k něčemu takovému dojít, kouzlo je okamžitě přerušeno a na cíl začne působit běžná gravitace se všemi důsledky. V průběhu trvání kouzla je možné například seskočit výš, ale skákající musí vždy skončit znovu na pevné ploše, která nesmí být výš než tři sáhy od počátku seskoku. V opačném případě to kouzlo okamžitě rozpozná a je přerušeno.

Poděkování za věcné postřehy patří Ascelle a Dakeyrasovi.

Přidáno: 15:39:45 21.01.2012