Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzla
  
  

Malá kniha iluzí

 *-* 
Počet hvězdiček: 4
Magenergie:0 -
Dosah:0 -
Rozsah: -
Vyvolání:0 -
Trvání:-
Skupina:
Autor: UnknowN
Text:

Malá kniha iluzí

V první části "Malé knihy iluzí" uvedeme tři kouzla odvozená od kouzla "Fata morgána" z PPP. Tato kouzla mají všechny parametry shodné, případné odlišnosti budou u jednotlivých kouzel zmíněny.


Společné parametry:
- iluze smyslová
magenergie: 4 magy za oblast 2×2×2 sáhy
past: Int ~ 8 ~ prohlédne iluzi/neprohlédne
dosah: 10 sáhů + 3 sáhy za každou úroveň kouzelníka
rozsah: dle dodané magenergie
vyvolání: 1 kolo
trvání: Dokud není zrušena "rozptylem kouzla" nebo odvolána tím, kdo ji seslal.
obor magie: ILv - žádná část iluze se nesmí být od kouzelníka dál, než jaká je vzdálenost určená dosahem kouzla.
- na udržování kouzla není třeba se soustředit.
- případná zranění iluzí způsobená jsou pouze stínová (tato zranění mohou utržit pouze ti, kdož iluzi neprohlédli. Nevztahuje se na zranění vzniklá pouze v důsledku iluze - jako třeba následky vykročení do prázdna v místě, kde ti, co neuspějí proti pasti, vidí most přes propast)
- prostor, na který je kouzlo sesíláno, může být tvořen nepropojenými dílčími prostory

- pokud kouzelník chce, může za cenu vyšší sesílací magenergie zajistit větší komplexnost iluze. Pokud by chtěl kouzelník tyto iluze seslat jako tělesné, je potřebná magenergie dvojnásobná, pokud by je chtěl seslat jako komplexní, je potřebná magenergie trojnásobná.

Otravné potvory
*Etvaron Vypotor*

Toto kouzlo na dané oblasti vytvoří iluze různých hemžících se živočichů - hejno krys, množství všelijakého hmyzu, pavouky, motýly, hady... Ty se pak nemusí pouze hemžit po zemi či ve vzduchu, mohou lézt i po bytostech, které se v oblasti iluze nacházejí. Cílem kouzla je především rozptylovat cíle: Málokoho nechá chladným, když po něm začnou například lézt pavouci - a co teprve když ten dotyčý náhodou trpí arachnofóbií. V případě létajících potvor (jako třeba motýlů) mohou tyto zastírat bytostem výhled... Postihy pro všechny, kdož iluzi neprohlédnou jsou postih -1 k ÚČ i OČ (zakrývání výhledu a narušení koncenrace) a stížené sesílání kouzel (trvá dvakrát déle - z důvodu rozptylujících potvůrek). Všechny potvůrky mají statut jedné jediné iluze, proto pokud dojde k prohlédnutí iluze na základě jedné z těchto potvůrek, jsou jako iluze rozeznány všechny potvůrky.
- Potvůrky se objevují pořád a jakoby odnikud. V jednu chvíli je v jednom krychlovém sáhu 6-10 iluzí potvůrek. Jsou-li nějaké "zabity", objeví se v zápětí další. Tyto potvůrky nezpůsobují žádné zranění - jen otravují.Iluze nebezpečí
*Illusio Periculum*

Toto kouzlo vytvoří iluzi okamžitě hrozícího nebezpečí - Valící se kamenné koule, požáru, rozpadající se podlaha, (žádné živé tvory)... Cílem kouzla je na nějaký čas zaměstnat nějaké bytosti nebo je donutit k okamžité akci. Předpokládá se, že například dobrodruzi nebudou stát na místě a zkoumat, jestli jde o iluzi nebo ne: Dejme tomu valící se kámen by pro ně znamenal bezprostřední ohrožení a tak se před ním dají na útěk a nebudou se ho zkoušet dotknout ani dalšími způsoby testovat jeho pravost. Další možností je donutit třeba dobrodruhy udělat chybný pohyb - rozhodit v kritický okamžik jejich rovnováhu apod. Tímto způsobem stvořené iluze působí zranění pouze za 1k6 životů, jakmile je někdo takto zraněn, okamžitě iluzi prohlédne. - na rozdíl od "Přeludu nebezpečí" vytváří "Iluze nebezpečí" iluzi věci neživé, která se pohybuje/mění podle předem daného kouzelníkova plánu.Dvojnická iluze
*Teomen Illusium*

Toto kouzlo vytvoří iluzivní dvojníky sesílajícího kouzelníka, přičemž jejich množství může být zcela libovolné - musí však splňovat podmínku o dosahu a každému dvojníkovi musí příslušet minimálně prostor 1×1×2 sáhy (za základní cenu je tedy možné stvořit maximálně čtyři "dvojníky"). Cílem iluze je zmást protivníky a přinutit je útočit na něco jiného, než na skutečného kouzelníka. Jednotliví "dvojníci" jednají zcela nezávisle - každý může iluzivně sesílat kouzla nebo mluvit nebo se všelijak pohybovat... Iluze kouzel ale v tomto případě nemají absolutně žádný efekt. Nejlepšího výsledku kouzelník dosáhne, pokud všichni dvojníci budou dělat totéž. Pokud pak třeba k postavám přiletí dvacet modrých blesků z různých stran a jen jeden z nich bude skutečný, nebudou vědět, který byl ten skutečný a odkud přiletěl.
- ačkoliv je toto kouzlo dosti podobné kouzlu "Zdvojení", v tomto případě může vzniknout mnohonásobně větší počet "dvojníků", ti nevznikají vedle kouzelníka a nepohybují se stejně jako on.
- pro účely iluze jsou jednotliví "dvojníci" ve všem stejní, jako původní kouzelník - mají stejné vlastnosti, stejné množství životů Pokud se tak s nimi pustí do boje někdo, kdo neprohlédl, že se jedná o iluzi, bude tento iluzivní souboj probíhat stejně, jakoby cíl bojoval se sesílatelem.
- iluzivní kouzelník ale nemůže opustit působiště kouzla a tak pokud se někomu podaří iluzivního kouzelníka s působiště vystrnadit, zmizí v obláčku zeleného světla - stejně tak, pokud se někomu iluzivního kouzelníka podaří "zabít". - jsou-li všichni iluzivní kouzelníci přinuceni zmizet, kouzlo končí.Další tři kouzla patří do kategorie "osobních iluzí" - jsou cílené na konkrétní počet bytostí. Ačkoliv následky iluzí jsou viditelné všemi, projevují se na daných cílech.Iluze poškození těla (komplexní iluze - neskutečná)
*Illusio Vulneratio*

Magenergie: žvts×2 magů na bytost
Past: Roz+Int ~ 8 ~ prohlédne/neprohlédne
Dosah: 10 sáhů + 3 sáhy za každou úroveň kouzelníka
Rozsah: dle dodané magenergie (pouze bytosti velikosti A0, A, B nebo C)
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: do odvolání nebo "rozptýlení"

Toto kouzlo u cílové bytosti vyvolá okamžitou iluzi nějakého zranění či jiného poškození těla (mohou to vidět všichni v okolí). Může se jednat o iluzi, še se postava pomalu rozpadá na prach, či že se jí tělo začíná rozpouštět... Toto kouzlo působí každé kolo zranění za 1k6 stínových životů, dokud není zrušeno nebo prohlédnuto a také dokud se cíli nepodaří dostat se dál, než kolik činí vzdálenost vyplývající z dosahu kouzla. Příslušná poškození těla začínají od rukou (předních končetin) a až k tělu se dostanou v době, kdy se stínové životy cíle dostanou pod mez vyřazení.Iluze spoutání (komplexní iluze - skutečná)
*Illusio Defixio*

Magenergie: žvts×2 magů za bytost
Past: Roz+Int ~ 8 ~ prohlédne/neprohlédne
Dosah: 10 sáhů + 3 sáhy za každou úroveň kouzelníka
Rozsah: dle dodané magenergie (pouze bytosti velikosti A0, A, B nebo C)
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: do odvolání nebo "rozptýlení"

Toto kouzlo vytvoří iluzi, která spoutává svůj cíl a znamožňuje mu pohyb - může se jednat o řetězy či provazy... Kouzlo je podobné kouzlu "Svaž postavu" - liší se ale v tom, že iluzivní pouta odolávají i té největší síle a dokud nejsou prohlédnuta (nebo rozptýlena či ukončena) nebo dokud není spoutaná postava od kouzelníka odnesena na vzdálenost větší, než jaká je daná dosahem kouzla, nelze se jich zbavit.Iluze záměny
*Illusio Zaamenum*
Magenergie: 4/8/12 magů (smyslová/tělesná/komplexní)
Past: Pasti jsou dvě:
1. Roz ~ 3 ~ kouzlo se zdaří / kouzlo se nezdaří (hází se při seslání je-li cílová bytost cílem nedobrovolně. V případě předmětů a dobrovolníků je úspěch automatický)
2. Int ~ 8 ~ prohlédne/neprohlédne (hází se při spatření iluze)
Dosah: 10 sáhů + 3 sáhy za každou úroveň kouzelníka
Rozsah: 1 tvor (tvorové velikosti A0, A, B nebo C) nebo jeden předmět (do maximálního objemu 8 sáhů krychlových)
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: do odvolání nebo "rozptýlení"

A) Použití na bytosti
Jednoduše řečeno, toto kouzlo vytvoří kolem cílové bytosti smyslovou/tělesnou/komplexní iluzi jiné bytosti. Využití může být dvojí: Zamaskování spojenecké bytosti, aby ji bytosti nepřátelské považovali za svého spojence (zakouzlím na tebe "Iluzi záměny" a ti skřeti tě budou považovat za jednoho z nich), či naopak iluzi využít k tomu, aby nepřátelské bytosti jednu bytost ze svého středu považovali za svého nepřítele (zakouzlím na toho skřeta "Iluzi záměny" a ti ostatní skřeti ho uvidí jako hobita). Podmínkou je to, že bytost, která je cílem kouzla a výsledná iluzivní bytost musí být stejné třídy velikosti a musí mít přibližně stejnou anatomii - ze čtyřnohé šelmy zase čtyřnohou šelmu, z humanoida humanoida (konečné slovo má v tomto případě PJ)...

B) Použití na předměty
Funguje podobně: Cílový předmět zdánlivě přemění v předmět jiný. Fungováním se podobá například chodeckému kouzlu "větvička". Původní předmět a jeho iluzivní obraz si nesmí být příliš tvarově vzdálené (meč - suchá větev, obyčejný kámen - drahý kámen...)

Vzdálí-li se cíl od kouzelníka (nebo naopak) na vzdálenost větší, než jaká je dána dosahem kouzla, iluze pomine (stejně tak jako v případě jejího ukončení nebo "rozptýlení").

Přidáno: 23:12:56 26.05.2008