Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzla
  
  

Odskočení

 *Hoptam* 
Počet hvězdiček: 3
Magenergie:10 magů za kolo
Dosah:0 0
Rozsah: sám kouzelník
Vyvolání:1 kolo
Trvání:dle dodané magenergie
Skupina:Časoprostorová magie
Autor: UnknowN
Text:

Kouzlo kouzelníka na dobu určenou dodanou magenergií pohltí do zvláštní mimoprostorové bubliny, což se ostatním projeví zmizením kouzelníka. Dokud je kouzelník pod vlivem kouzla, tak v běžném čase a prostoru neexistuje, z čehož plyne, že nemůže být terčem žádných efektů běžného světa. Pokud kouzlo pomine, kouzelník se zhmotní na místě kde se předtím odhmotnil - jeho tělo však nemusí být ve stejné poloze jako předtím (pro tyto účely řekněme, že kouzelník má volnost pohybu v okruhu o průměru jednoho sáhu). Pokud by však bylo místo obsazeno do té míry, že by nebylo možné se zhmotnit, může kouzelník buď vynaložit magenergii na prodloužení trvání kouzla, nebo se smířit s tím, že se magické spojení s místem odkud zmizel přeruší a že se ztratí v mimoprostoru.

- prodloužení trvání probíhá stejně jako opětovné seslání kouzla "Odskočení" - nová kola se pak přidají ke starým - dosud nespotřebovaným. Toto je také jediné kouzlo, které lze v bublině seslat - pokus o sesílání kteréhokoliv jiného kouzla v důsledku transmagické interakce vyústí v přerušení "Odskočení".

- ztracení v mimoprostoru může ale nemusí končit kouzelníkovou smrtí - v tomto ohledu je mimoprostor jen cosi jako nepředvídatelný hyperprostor a kouzelník se může zjevit na jiném místě na světě. Pokud by k tomu došlo, přichází o veškerou svojí magenergii. Ačkoliv by podle mě bylo lepší, kdyby následky závisely na dohodě mezi Hráčem a PJem, dávám k dispozici i orientační procentuální rozhraní:

  • 1-20% smrt
  • 21-40% okruh 10000-15000 mil
  • 41-60% okruh 5000-9000 mil
  • 61-80% okruh 2500-4000 mil
  • 81-100% okruh 1000-2000 mil

- cokoliv si kouzelník do mimoprostorové bubliny přinese s sebou (předměty, tvory do velikosti A0 a cokoliv uvnitř svého těla - nemoci, jedy, potravu...) je ke kouzelníkovi vedlejším magickým efektem "přilepeno" - nemůže tedy v bublině nic odložit. V bublině ubíhá čas normálním způsobem. Pozor! V bublině je vzduch nejvýše na jednu směnu. Poté závisí výdrž kouzelníkova a tvorů s ním v bublině se vyskytujících výhradně na tom, na jak dlouho budou schopní zadržet dech.

- na kouzlo se není třeba po dobu jeho trvání soustředit.

- dokud kouzlo trvá, kouzelník vidí okolí místa, ze kterého "odskočil" - avšak barevně převráceně a navíc jakoby rozmazaně.

Přidáno: 14:01:59 25.01.2008