Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzla
  
  

Zakryj písmo

 *Secrete … scriptum* 
Počet hvězdiček: 6
Magenergie:0 podle množství textu, způsobu zápisu a délky trvání
Past:int ~ 10 ~ nic/působí
Dosah:0 dotek
Rozsah:1 souvislý text
Vyvolání:3 kola + podle délky textu
Trvání:podle dodané magenergie
Skupina:Iluzivní magie
Autor: Gandalv
Text:

Sesílání

Kouzelník vyřkne první slovo sesílací formule („secrete“) a po té jede prstem (či dlaní, jsou li písmena velká, dále jen prst) po směru textu. Za prstem mu text mizí. Sesílání je zakončeno vyřknutím posledního slova sesílací formule („scriptum“). Magenergie je přidávána kontinuálně, tzn. kouzelník může zakončit sesílání v libovolném okamžiku a co bylo zakryto bude zakryto. V zakončeném sesílání není možné pokračovat. Pokud je sesílání přerušeno, již zakrytý text se odkryje a magenergie přijde v niveč. Přerušení nastává v případe, že kouzelník zvedne prst z textu dříve, než zakončí sesílání, pokud se vrátí prstem zpět, nebo pokud prst do 3 kol nepřejede přes další písmeno, aniž by bylo sesílání zakončeno. Za 1 kolo je kouzelník schopen zakrýt 20 písmen. Během sesílání (zakrývání prstem) je z hlediska soubojového systému kouzelník stále považován za sesílajícího. Písmena nesmí být větší, než kouzelníkova dlaň s prsty u sebe (v plošných rozměrech) a 2 couly do hloubky (vytesaný text apod.).

Pozn.: záleží jen na vás, zda budete tento způsob sesílání používat. Pokud se nebojuje nebo není nic, co by mohlo sesílání překazit, tak se sesílání nemusí řešit, jen se spočítá jak dlouho (je-li to vůbec v dané situaci podstatné) a za kolik se sesílalo. Je to myšleno jako zpestření kouzla a také by mě bavilo, kdyby třeba hráč řekl „zakrývám tenhle text…“ a PJ mu sdělil „Tak povidej, co deláš.“ a sebral mu pravidla sesílání :), nebo při boji.

Princip

Jedná se o iluzi. Iluze zde pracuje tak, že místa, kde jsou písmena, jsou jakoby zaretušována, aby splývala s okolním materiálem, nicméně nic není dokonalé a popisuje to část "Odhalení textu".

Magenergie

Magenergie kouzla je závislá na druhu nápisu, délce textu a délce trvání. V tabulce je uvedena cena za načatých 20 písmen (mezery nepočítaje) a 1 den trvání: <table border="1"> <tr><th align="center" valign="middle">Druh nápisu</th><th align="center" valign="middle">Magenergie</th></tr> <tr><td align="center" valign="middle">Napsaný (= nanesené barvivo) na čemkoliv</td><td align="center" valign="middle">3</td></tr> <tr><td align="center" valign="middle">Vyrytý (= škrábanec do materiálu) do čehokoliv</td><td align="center" valign="middle">4</td></tr> <tr><td align="center" valign="middle">Vytesaný (= vyhloubený) do čekoholiv</td><td align="center" valign="middle">6</td></tr> <tr><td align="center" valign="middle">Magický</td><td align="center" valign="middle">8 + magenergie kouzla, které napsalo text (pouze jednou za celý text, ale časem se násobí)</td></tr> </table>

  • magickým textem se rozumí jak text vytvořený magií samotnou (pouze na materiálu, visící ve vzduchu nikoliv), tak text očarovaný, například kouzlem Zašifruj


Veškerá další uváděná magenergie je vždy za každých načatých 20 písmen a 1 den trvání kouzla, není-li řečeno jinak.

Odhalení textu

Nejprve vysvětlit past v parametrech kouzla: funguje přesně stejně jako v klasických pravidlech, tedy na tuto past si hází postava, když iluzi spatří. Uspěje-li, na tuto postavu iluze nepůsobí a text vidí zcela normálně.

Dostane-li se materiál se skrytým textem do rukou postavě, která o textu neví (a která neuspěla v hodu proti pasti), hodí si při prvním trochu lepším prohlédnutí (při letmém pohledu není poznat opravdu nic) na postřeh. Nápadnost textu je závislá na tom, jakou část materiálu zakrytý text zabírá. Pokud je to jen malinký zlomek, je velmi nízká. S vetším procentem zakrytí se nápadnost zvětšuje, ale asi jen do 50% pokrytí, a pak se opět zmenšuje. Přesne to ukazuje tabulka níže: <table border="1"> <tr><th align="center" valign="middle">Textem zabraná část materiálu (%)</th><td align="center" valign="middle">5</td><td align="center" valign="middle">10</td><td align="center" valign="middle">15</td><td align="center" valign="middle">20</td><td align="center" valign="middle">25</td><td align="center" valign="middle">30</td><td align="center" valign="middle">35</td><td align="center" valign="middle">40</td><td align="center" valign="middle">45</td><td align="center" valign="middle">50</td><td align="center" valign="middle">55</td><td align="center" valign="middle">60</td><td align="center" valign="middle">65</td><td align="center" valign="middle">70</td><td align="center" valign="middle">75</td><td align="center" valign="middle">80</td><td align="center" valign="middle">85</td><td align="center" valign="middle">90</td><td align="center" valign="middle">95</td><td align="center" valign="middle">100</td></tr> <tr><th align="center" valign="middle">Nápadnost textu (%)</th><td align="center" valign="middle">-30</td><td align="center" valign="middle">-26</td><td align="center" valign="middle">-21</td><td align="center" valign="middle">-15</td><td align="center" valign="middle">-9</td><td align="center" valign="middle">-3</td><td align="center" valign="middle">2</td><td align="center" valign="middle">7</td><td align="center" valign="middle">11</td><td align="center" valign="middle">14</td><td align="center" valign="middle">14</td><td align="center" valign="middle">13</td><td align="center" valign="middle">11</td><td align="center" valign="middle">7</td><td align="center" valign="middle">2</td><td align="center" valign="middle">-3</td><td align="center" valign="middle">-9</td><td align="center" valign="middle">-15</td><td align="center" valign="middle">-20</td><td align="center" valign="middle">-25</td></tr> </table> PJ by ješte měl upravit podle toho, jak moc složitý „vzorek“ je na okolním materiálu, a to čím složitější, tím je zakrytý text nápadnější.

  • text je považován za mechanismus

Pokud postava v hodu uspěje, odhalí pouze, že je na materiálu neco zakrytého. Nechám na PJ ať v závislosti na inteligenci a vědomostech postavy určí, zda postavě dojde, že se jedná o zakrytý text. Pokud postava pozná, že jde o text, muže si hodit na past int ~ 6 ~ odhadne/neodhadne délku textu.

  • PJ upraví podle toho, o kolik postava (ne)přehodila past (přehodí-li např. o 1, určí délku v toleranci +-20% délky, pokud o 6, tak téměř přesně)

Hesla

Kouzelník může stanovit heslo, po jehož vyřknutí se text odkryje. Může také stanovit heslo, po jehož vyřknutí se text opět zakryje, pokud byl heslem odkryt. Hesla mohou býti libovolná a dokonce různá. Pokud kouzelník stanoví pouze odkrývací heslo, bude trvání kouzla v okamžiku odkrytí heslem ukončeno. Při sesílání se heslo/a vysloví, a to na konci textu nebo na konci úseku (úseky viz ob jeden odstavec níže) ješte před zakončením sesílání (proto ty tři tečky v sesílací formuli).

Za 1 (odkrývací) heslo zaplatí kouzelník (při jeho vyřknutí při sesílání) další 1 mag. Pokud stanoví i druhé (zakrývací) heslo, zaplatí další 2 magy. Pokud jsou hesla stejná, připlatí za druhé heslo pouze 1 mag.

Kouzelník může dokonce stanovit více hesel pro různé úseky textu. V takovém případě platí stejné množství jako je uvedeno výše, avšak pouze za úměrnou část textu, která tvoří úsek.

Je možné, aby jeden úsek nebyl zaheslován vůbec, zároveň další jen odkrývacím heslem a zároveň další oběma hesly, a to v jakémkoliv počtu a pořadí úseků. V takovémto případe se úseky chovají zcela nezávisle a odkrývání/zakrývání jednoho úseku neovlivní ostatní. Jedná se však stále o jediné kouzlo a jeho magenergie je stále stejná, i když je jeden či více úseků nenávratně odkryt. Pouze pokud budou nenávratně odkryty všechny úseky, kouzlo končí.

Nakonec kouzelník zaplatí podle počtu souvislých úseků, a to 3 x počet souvislých úseků magů za 1 den trvání kouzla.

  • je-li např. jeden úsek kryt hesly A, další hesly B a pak zase hesly A, jedná se o tři úseky, nikoliv o dva. Oddělenost úseku je odvozena od dráhy zakrývání při sesílání, nikoliv směrem textu

Protikouzlo

I když odkrývání textu pomocí Rozptyl kouzla je účinné, vyskytly se případy, kdy bylo třeba zjistit obsah textu, ale taktéž zajistit, aby zakrytý text pokračoval dále ve své cestě a zůstal zakrytý, nebo byl zakryt magický text, a ten by se mohl rozptýlit spolu se zakrývajícím kouzlem. Proto bylo vynalezeno kouzlo Odkryj písmo (pro přehlednost až úplně na konci).

Ochrana před protikouzelm

Samozřejme i „zakrývači“ museli reagovat, a tak má kouzlo Zakryj písmo ješte možnost zvýšení ochrany před odhalením, a to tím, že past při sesílání Odkryj písmo bude vyšší. Za zvýšení pasti o 1 zaplatí kouzelník paušálně (= nenásobí se ani délkou ani časem) 5 magů.

Odkryj písmo

Magenergie: 5 magů za každých načatých 20 písmen
Past: roz + int ~ 8 ~ 0 (na past si hází sesílající, rozdíl je mezi ním a zakrývajícím kouzelníkem)
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 souvislý text zakrytý kouzlem Zakryj písmo
Vyvolání: 3 kola
Trvání: ihned
Skupina: Poznávací
Popis:

Po seslání kouzla se kouzelník (pokud uspěl proti pasti) dozví informaci o zakrytém textu, závisící na tom, jak je text chráněn. Římská číslice označuje váhu informace (a je tím určeno pořadí získávání), za lomítkem je situace, při které se na této váze začne.

I./Text je pouze zakryt
Po seslání se kouzelníkovi text odkryje a zustává odkrytý po dobu, po jakou se ho kouzelník od seslání dotýká.

II.a/Text je zaheslován pouze odkrývacím heslem
Kouzelníkovi je vnuknuto odkrývací heslo a je si vědom, že nelze text opět skrýt.

II.b/Text je zaheslován odkrývacím i skrývacím heslem
Kouzelníkovi jsou vnuknuta obě hesla a ví, které je které. Nyní je tedy muže použít. Je-li text rozdělen na úseky (proběhl bod III.), dozví se všechna hesla.

III./Text je hesly rozdělen na úseky
Kouzelník se dozví přesný pocet úseků.

Pro získání další informace je těeba kouzlo seslat znovu. Informace jsou získávány v pořadí III, II, I, přičemž II.a a II.b jsou rovnocenné a záleží na tom, jak to je.

Závěrem

Chtěl bych poděkovat Lazi_Vlaadovi za odhalení některých pár bugů a za doporučení upravit některé číselné hodnoty.

Přidáno: 14:05:33 02.01.2007