Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Kouzla
  
  

Svěcená voda

 *Bendito regar* 
Počet hvězdiček: 4
Magenergie:2 (viz níže)
Dosah:
Rozsah:1 flakónek
Vyvolání:4 kola/1 flakónek
Trvání:(viz níže)
Skupina:Vitální magie
Autor: deshi
Text: Toto kouzlo patří mezi tzv. bílá nekromantská kouzla, přesto se jej učí i většina temných nekromantů, neboť jeho účinky na nemrtvé jsou zřejmé a v případě, že se jeho výtvor vzbouří, velmi vítané.

Tímto kouzlem očaruje kouzelník určité množství vody nebo oleje. Ten se poté dá natřít na zbraně, které tím získávají na síle při boji s nemrtvými.

Aplikace na pravidla DrD verze 1.6

Kouzelník tímto kouzlem posvětí množství vody (za 2 magy) nebo oleje (za 3 magy), které se vejde do jednoho flakónku. (1 čtvrtka obsahuje 10 flakónků). Vody (oleje) může být samozřejmě více, ale úměrně se zvýší cena kouzla a doba potřebná na jeho vyvolání. Při vyvolávání se v posledním kole musí kouzelník dotknout tekutiny nebo nádoby, ve které je přechovávána.

Svěcená voda se používá jako svěcená voda popsaná v pravidlech.

Svěcený olej, krom toho, že se dá ve flakóncích používat jako svěcená voda, má následující použití. Jelikož je daleko více viskózní než voda, dají se s ním potírat zbraně. Olej na zbrani vydrží v pochvě 2 směny, na volně nošené zbrani 1 směnu a při boji 1k6 kol. Poté se setře nebo skape a není již použitelný. Jeden flakónek vystačí na potření jedné zbraně nebo namočení 5 šípů. Potře-li se zbraň olejem z více flakónků, má to stejný efekt, jako by se potřela jedním.

Zbraň potřená olejem získává zranitelnost E (jako svěcená voda), působí tedy na nemrtvé. V případě, že je nemrtvý zranitelný danou zbraní před potřením, přidává se při úspěšném zásahu k útočnosti 1k10+1 za svěcený olej. V případě, že nemrtvý není normálně zranitelný zbraní, je při úspěšném zásahu potřenou zbraní zraněn pouze za 1k10+1 životů.

Kouzelník nemusí umět žádné jiné kouzlo z oboru vitální magie, aby se mohl Svěcenou vodu učit.

Příklad:
Válečník Orin prozkoumává starou kryptu a tak si potře svůj železný bastard svěceným olejem. Ten by mu vydržel 1 směnu, jelikož jde s taseným mečem v jedné a s pochodní ve druhé ruce. Po půl směně ale narazí na kostlivce a přízrak. Kostlivec je zranitelný mečem i svěcenou vodou, přízrak je proti obyčejným zbraním imunní, avšak svěcená voda jej zraní. Orin má úč 10/0, kostlivec oč 3, přízrak 7.

Orin nejprve zaútočí na kostlivce, padne mu 3, kostlivec hodí 4. Kostlivec je tedy zraněn za 6 žt (13-7) plus 1k10+1 žt (svěcený olej). Druhý útok vede proti přízraku. Hodí na útok 6,5 a přízrak hodí 1. Orin tedy zasáhl, ale přízrak je zraněn pouze za 1k10+1 životů.

Poznámky K sepsání tohoto kouzla mne vedlo to, že jsem chtěl mít už konečně „pořádek“ v chrámech a svěcené vodě vůbec. Existence tohoto kouzla neříká, že stvořit svěcenou vodu nejde jinak.

V mnoha světech jsou bohové, kteří propůjčují svým knězům schopnost světit vodu. V tom případě to berte tak, že bůh knězi dodává potřebné magy na seslání kouzla.

Přidáno: 22:44:51 02.09.2003