Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Hraničář
  
  

Vyražení

Počet hvězdiček: 4
Magenergie:5 magů
Dosah:0
Rozsah:0
Vyvolání:0
Druh:Klasická
Skupina:Kouzla chodcova meče
Popis:

Sešle-li chodec na meč toto kouzlo, první následující útok není veden na nepřítele, ale má za úkol vyrazit jeho zbraň z rukou. Chodec v tomto případě háže past na obratnost s nebezpečností 4 pro lehké zbraně, 5 pro střední a 6 pro těžké zbraně. K nebezpečnosti se ještě přičítá bonus (odečítá postih) za sílu soupeře. Síla je vyražení/nic.

Pokud chodec uspěje, vyletí nepřítelova zbraň do strany přibližně tolik sáhů, o kolik přehodil past (případné následky, pokud jí někdo/něco stojí v cestě, může určit PJ podle úvahy). Pokud neuspěje, vyražení se nepovedlo a magenergie přišla nazmar.

Pokud nepřítel používá kombinaci dvou zbraní, určí chodec před útokem (hodem na past) jednu z nich, na kterou útok směřuje. Nebezpečnost pasti je tedy odvozena od kategorie té jedné zbraně, nikoliv celé kombinace.

Tento útok nelze provést, pokud chodec útočí zezadu (tj. nepřítel by měl postih -4 k normální obraně), ale kouzlo na meči setrvá dokud není použito, odvoláno nebo není na meč sesláno jiné kouzlo (jako třeba Dvojitý sek apod.). Kouzla jako Svítící čepel nebo Transmutace kovu samozřejmě tímto nejsou nijak ovlivněna.


Příklad: Chodec Dreun (elf, 10. úroveň) bojuje s nepřítelem, který používá široký meč a dýku. Dreun se rozhodne, že se pokusí nepřítele oslabit a meč mu vyrazit z ruky. Proto sešle na meč Vyražení (podle pravidel pro sesílání kouzel chodcova meče). Pak při první akci "útok" hází na past Obr ~ 6 (široký meč je střední zbraň a nepřítel má bonus za sílu +1; 5+1=6). Na kostce mu padne 6. Jeho obratnost je 15, takže bonus +2. 6+2=8. Takže se mu podaří vyrazit nepříteli široký meč z ruky a ten bude pro RSS o dva hexy vedle (8-6=2). Překvapený protivník se poleká a uvědomujíc si svou malou šanci s dýkou proti meči a Dreunovu možnost rány, kdyby se snažil spadlý meč sebrat, začne raději couvat pryč z boje.

Zmazal
Přidáno: 1:00:55 11.08.2012