Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Hraničář
  
  

Svaž postavu

Počet hvězdiček: 2
Magenergie:15 magů
Dosah:0 0 sáhů
Rozsah:1 bytost
Vyvolání:2 kola
Druh:Klasická
Skupina:Ostatní hraničářská kouzla
Popis:

Každý hrdina sebou pochopitelně nosí dlouhé, pevné, ke všemu použitelné lano. Někteří i několik. Svazovat své nepřátele s ním umí za každých okolností dokonale. Proto je tento příspěvek nejspíš zbytečný...

Hraničář, potřebuje-li svázat nějakou osobu (důvodů k tomu známe bezpočet), má možnost požádat za tímto účelem moc přírody, a to pomocí kouzla Svaž postavu. K tomu je nutné, aby osoba, kterou chce takto uvěznit, byla nehybná (např. vyřazená po boji či spící) a při sesílání se nacházela v dosahu živých rostlin, které mají dostatečně dlouhé (alespoň sáh; čím delší, tím lépe) výhonky, listy, ohebné větve, nadzemní kořeny apod. Po ukončení sesílání se tyto části rostliny či rostlin ovinou kolem těla oběti a dokonale ji uvězní. Obět, až se probere (v případě předchozího spánku nejspíš hned), má možnost pokusit se z uvěznění vymanit. Hází si proti pasti Roz + Sil ~ 10 ~ osvobození se / nic (Roz je rozdíl úrovní mezi sesilatelem a obětí). Neuspěje-li, může se o to vždy po jedné hodině pokoušet se stejnou pastí znovu a znovu. Trvání tohoto uvěznění je rovno hraničářově úrovni v hodinách. Je-li sesilatelem druid ve hvozdu, je toto trvání dvojnásobné. Na takto uvězněného se vztahují totožné "bojové" postihy jako na osobu svázanou lanem. "Věznící rostliny" jsou "odolné" proti lupičově zvláštní schopnosti úniku z pout z PPE. Jsou však bezbranné (respektive nejsou odolnější o nic víc, než jiné rostliny téhož druhu) proti přeřezání, zapálení, apod. Po prvních úspěšných náznacích takového ničení se stáhnou do svých původních pozic a oběť pouštějí.

Kouzlo není možné seslat ve městě, byť by byl uvnitř zarostlý park. Naopak v různých typech divoké pustiny se může stát, že poblíž není vhodná vegetace; záleží na PJově představě, které kytičce povolí být součástí kouzla.

Ivrin
Přidáno: 22:55:26 16.01.2009