Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Hraničář
  
  

Zeď trnů

Počet hvězdiček: 3
Magenergie:1 mag za každý započatý sáh krychlový
Dosah:0
Rozsah:0
Vyvolání:0
Druh:Klasická
Skupina:Velká lesní kouzla
Četnost:Kdykoliv
Popis:

Toto kouzlo dokáže (avšak pouze uvnitř hvozdu) stvořit zeď z trnitých křovin a libovolně ji rozmístit. Křoví má větve s nádechem do červena. Na těchto větvích najdeme dvoucoulové trny a žluté květy. Z deseti takových květů jde vydestilovat 1 mag. Na jednom sáhu krychlovém může růst 6 - 12 květů. Květy dorůstají každý měsíc. Za příplatek 5 magů může druid zeď libovolně tvarovat. Může tedy vytvořit schody, žebřík nebo průchod. Tyto tvary se skládají z přeskupených trnů, nevytváří přitom žádné mezery. Výška křoví je omezena pouze tím, že nesmí být vyšší než hvozd.

Malými mezírkami mezi trny dokážou prolézt bez prloblémů pouze tvorové velikosti A0. Pokud nějaký tvor jiné velikosti než A0 prolézá křovím, hází si na past Obr ~ 8 ~ projde a je zraněn za 1k10/neprojde a je zraněn za 1k10 životů a takto si hází za každý započatý sáh. Při fatálním neúspěchu se onen tvor zasekne a je zraněn za 2k10 životů a musí si znovu hodit na past, zda projde, ale tentokrát s postihem -2 nebo se vrátit ven z křoví.Při fatálním neúspěchu se postih nezvyšuje ale osoba už nemá šanci prolézt a musí se vrátit. Za každou třídu velikosti vyšší než A0 se past zvyšuje o 1. (Pro A je past 9, pro B 10...)

Křoví samo o sobě vydrží měsíc a pak začne schnout a je neškodné. Po dalším měsíci se úplně rozpadne. Tomu se dá zabránit magem za každý sáh krychlový dodaným křoví jednou měsíčně.

Druid může také přidat dva magy za každý sáh krychlový a pokrýt trny jedem o pasti Odl ~ 8 ~ nic/zraněn za 1k6 životů, který působí na každého tvora, který se křovím pokusí projít. Jed nelze aplikovat na již existující křoví, musí být do křoví vložen ještě před jeho stvořením. Jed se musí udržovat. Jednou za měsíc za dva magy za každý sáh krychlový keře, o který se někdo otrávil a jeden mag za každý sáh krychlový, o který se nikdo neotrávil, je trvání jedu prodlouženo o další měsíc. Tento jed se nedá odebrat z keře nebo jinak využít, protože po oddělení od keře se vypaří. Pokud je někdo zraněn trnem takto otráveným, pak toto zranění hodně nateče a zrudne na dva dny.

Postavy se mohou pokusit křoví zničit buď zbraněmi, nebo ohněm. Oheň jej stravuje bez problémů rychlostí sáh krychlový za pět kol a šíří se o sáh krychlový za kolo. Zeď trnů však dobře nehoří, takže šance na podpálení je pouze 50%. Boj zbraněmi: každý sáh krychlový má 1k6 + 2 životů. Při útoku si útočník hází past ~ 5 ~ Zdařilý útok/zachytne se o trn a je sama zraněn za 1k6 životů. Tupé zbraně mají postih -2 do útoku.

Tarkan de Lagora
Přidáno: 10:45:15 27.01.2009