Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Dovednosti
  
  

Pokročilé rajtování

Autor:UnknowN
Počet hvězdiček: 4
Vlastnost: Obratnost
Obtížnost: Těžká
Ověřování: viz níže
Totální úspěch: viz níže
Úspěch: viz níže
Neúspěch: viz níže
Fatální neúspěch: viz níže
Popis:

Pokročilé rajtování se používá tehdy, pokud chce postava na jízdním tvorovi používat složitější manévry. Prosté zvýšení pasti u pravidlové dovednosti "Jízda na koni" u takovýchto manévrů by způsobilo, že by postavy brzy narazily na "strop" odpovídající lehké dovednosti a nemohly se dále zdokonalovat. Souběžná "Těžká dovednost" umožňuje další zdokonalování i při provádění složitějších manévrů.

Já osobně bych jako ideální viděl následující řešení: Tato dovednost by sdílela profibody s pravidlovou "jízdou na koni" - postava by se učila obě najednou, aniž by potřebovala dvakrát tolik profibodů. Ve chvíli, kdy by "Jízdu na koni" uměla dokonale (za 63 profibodů celkem), ovládala by "Pokročilé rajtování" pouze průměrně (na "Dobře" je potřeba 70 profibodů celkem). Další profibody už potom ovlivňují pouze "Pokročilé rajtování".

Ověřování při následujících manévrech:

  • Řízení bez použití rukou (ruce jsou volné a je možno je využít k čemukoliv, co je potřeba)
  • Manévrování kombinované s bojovými akcemi (jízdní obdoba "kroku a útoku")
  • Použití šermířské finty v rámci jízdního souboje, není-li to v konfliktu s popisem finty (pozn.: možnost speciálních jízdních fint typu "jezdec-pěšák" a "jezdec-jezdec")
  • Střelba za jízdy
  • Kouzlení za jízdy
  • Jiná činnost za jízdy (pití lektvarů, přezbrojování...)
  • Jízda na boku jízdního tvora (v zákrytu)
  • Přeskočení na stíhanou nestvůru / povoz
  • Skok s jízdním tvorem přes překážku (dálkovou či výškovou)
  • Frajeřinky (jízda ve stoje apod.)

Bližší zmínky k některým manévrům:

Střelba za jízdy

TÚ: Postava má k hodu na útok postih -1

Ú: Postava má k hodu na útok postih -3

N: Postava není schopná střelby

FN: Postava spadne / zraní svého jízdního tvora apod.

Kouzlení za jízdy

TÚ: Postava má za každé kolo sesílání kouzla postih -10% k pravděpodobnosti sesílání.

Ú: Postava má za každé kolo sesílání kouzla postih -30% k pravděpodobnosti sesílání

N: Postava je při sesílání vyrušena, magenergie byla vyplýtvána

FN: Postava spadne / škodlivé kouzlo schytá její jízdní tvor apod.

Jiná činnost za jízdy

TÚ: Činnost trvá obvykle dlouho

Ú: Činnost trvá dvakrát tak dlouho

N: Činnost není možné provést

FN: Postava spadla / Upustila předměty se kterými manipulovala, apod.

Jízda na boku jízdního tvora

TÚ: Postava se v zákrytu za tělem jízdního tvora udrží 1k6+10 kol, než musí znovu ověřovat

Ú: Postava se v zákrytu za tělem jízdního tvora udrží 1k6+4 kol, než musí znovu ověřovat

N: Postava se nemůže dostat do zákrytu za jízdního tvora / pokud se v zákrytu nachází, musí se vyhoupnout zpět do sedla, jinak spadne.

FN: Postava spadne apod.

Pozn.: Po každém ověřování "jízdy na boku jízdního tvora" roste past o 2. Přesun do a ze sedla v rámci tohoto manévru konzumuje jeden "útok" / jednu akci.

Přidáno: 2011-07-31 02:31:07