Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Dovednosti
  
  

Odezírání ze rtů

Autor:VLord
Počet hvězdiček: 2
Vlastnost: Inteligence
Obtížnost: Střední
Ověřování: Co 1 slovo (pokud se jedná o samostatná slova); Co 1 věta (pokud se jedná o slova poskládané do věty)
Totální úspěch:

Pokud se jedná o jedno 1 slovo:

Postava rozpoznala myšlené slovo

Pokud se jedná o více slov:

Postava úspěšně rozpoznala každé slovo. Pochopila tedy co jí chce daná postava zdělit. (Postava si je na 100% jistá větou, kterou rozpoznala

Úspěch:

Pokud se jedná o jedno 1 slovo:

Postava rozpoznala myšlené slovo

Pokud se jedná o více slov:

Postava rozpoznala téměř každé slovo. Některé sice nerozpoznala, ale nakonec se jí podařilo pochopit to, co jí chce daná postava zdělit. (Postava si je na 80% jistá větou, kterou rozpoznala, ale bádá nad slovy, které nerozpoznala)

Neúspěch:

Pokud se jedná o 1 slovo:

Postava rozpoznala více slov (příklad: kůň,kachna,slepice,králík...). Je jen na ní, které z nich si vybere, a které se to pravé.

Pokud se jedná o více slov:

Postava rozpoznala jen některá slova, ze kterých větu nevytvoří (Postava neví, co jí daná postava chtěla zdělit.

Fatální neúspěch:

Pokud se jedná o 1 slovo:

Postava nerozpoznala slovo, nebo ho rozpoznala špatně.

Pokud se jedná o více slov:

Postava rozpoznala jen některá slova, ale většinu rozpoznala špatně. Význam rozpoznaných slov je jiný, než měl být (Postava si může vyložit větu, kterou si poskládá jinak, něž byla myšlena).

Popis:

Jedná se o klasické odezírání ze rtů, aby odezírání proběhlo úspěšně, musí se postava naprosto soustředit (nesmí jí někdo vyrušovat). Postava, která chce něco zdělit musí vyslovovat slova zřetelně a pomalu, jinak je to pro postavu, která odezírá automaticky neúspěch, nebo dokonce fatální neúspěch. Postava může odezírat jen z místa, ze kterého vidí zřetelně ústa druhé postavy.

Přidáno: 2010-09-03 18:55:02