Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Dovednosti
  
  

Sabotáž/Demolice + Žhářství

Autor:UnknowN
Počet hvězdiček: 6
Vlastnost: Inteligence
Obtížnost: Střední
Ověřování: Při návrhu plánu
Totální úspěch: TÚ: Čistá sabotáž/demolice, která má přesně zamýšlený účinek.
Úspěch: Ú: Sabotáž/demolice splní svůj účel, dojde však k mírným nežádoucím vedlejším účinkům.
Neúspěch: N: Sabotáž/demolice "jen" nesplní svůj účel, nežádoucí vedlejší škody jsou stále ještě relativně nízké.
Fatální neúspěch: FN: Sabotáž/demolice nejen že nesplní svůj účel, ale navíc se i projeví velmi nešťastně.
Popis:

Popis:

Tato dovednost zahrnuje znalost různých způsobů poškozování všelijakých materiálů za použití rozličných nástrojů a schopnost využít je k dosažení nějakého specifického cíle - když například záleží na čase, způsobu, okolních škodách, složitosti (resp. jednoduchosti) provedení, případně i důkazech o cizím zavinění (Záměrně používám obecnou formulaci, neboť název by mohl vést k mylnému předpokladu že jde jen o demoliční použití výbušnin. Ne - jde o poškozování čehokoliv s pomocí jakýchkoliv prostředků).

Jedná se o "teoretickou" dovednost - postava vymyslí plán, který někdo musí teprve realizovat (to však nebrání tomu, aby realizovatelem byla sama postava), což znamená, že sebelepší naplánování bude k ničemu, pokud dojde ke komplikacím při jeho realizaci.

Postup použití je následující:

- Hráč řekne, čeho chce jeho postava docílit a za jakých prostředků. Hodí si.

- PJ mu na základě jeho úspěšnosti řekne, co je pro to potřeba udělat, případně jestli je to podle názoru postavy za daných podmínek vůbec možné (při neúspěchu může například nemožnou akci považovat za možnou a naopak).

- Provedení samotné se už liší podle toho, co vlastně má být provedeno (a v mnoha případech nemusí být závislé na jakýchkoliv hodech).

Použití této dovednosti si můžeme rozdělit na dvě části:

1. Jednoduché demolice/sabotáže, kdy je cílem dovednosti nějaký jednoduchý objekt, jehož fungování lze pochopit "selským rozumem". Příklady jednoduchých demolicí/sabotáží mohou být takovéto:

- Poškození šibenice tak, aby se během věšení zlomila a věšený tak vyvázl bez přílišné úhony.

- Naříznutí loukotí kočárového kola, aby se rozbilo zhruba po ujetí dané vzdálenosti.

- Povalení kamenného sloupu pomocí výbušnin tak, aby padl žádaným směrem.

2. Složité demolice/sabotáže, kdy jejich dobré provedení může záviset i na znalosti nějaké další dovednosti, a sice vzhledem k tomu, že je velmi těžké něco sabotovat nebo demolovat, když vůbec nevíte, jak to funguje a jak to drží pohromadě. Z pravidlových dovedností se to týká hlavně "Stavitelství" a "Konstrukce lodí". Příklady:

- Poškození lodi tak, aby se projevilo až na volném moři v nějaké kritické situaci, ve které přispěje ke zkáze lodi.

- Naplánování demolice domu s pomocí výbušnin tak, aby nedošlo k okolním škodám, sutiny zůstaly na pozemku (aby se domek úhledně "složil do sebe"), to celé za minimálních investic.

- Poškození mostu tak, aby se zhroutil když se příští přes něj jedoucí kočár dostane do jeho poloviny. Musí se zhroutit rychle, aby nikdo uvnitř neměl šanci na záchranu a nic nesmí nasvědčovat tomu, že se tak stalo úmyslně.

Zde si postava započítává ještě opravu pasti na použití dovednosti "Sabotáž/Demolice", v závislosti na tom, jak dobře ovládá související dovednost:

  • vůbec: +7
  • velmi špatně: +5
  • špatně: +4
  • průměrně: +3
  • dobře: +1
  • velmi dobře: 0
  • dokonale: -2

A nyní bych se ještě speciálně zmínil o "Žhářství" - částečně spadá do téže kategorie jako "Sabotáž/demolice", ale využití ohně k cílenému poškozování si podle mého zaslouží vlastní dovednost, a sice díky poměrně specifické povaze ohně.

"Žhářství" (kdybych měl tuto dovednost zasadit do našeho světa) není o tom rozlít někde benzín, zapálit ho a doufat, že od toho shoří celý dům, ale v tom nejjednodušším případě třeba o tom, jak ve vašem vlastním bytě založit požár tak, abyste shrábli peníze za pojistku proti ohni, svůj byt při tom úplně neodrovnali a aby se nepřišlo na to, že to byl pojišťovací podvod díky geniálně nafingované "závadě domácího spotřebiče". Tato dovednost zahrnuje třeba znalosti o tom, za jakých podmínek si bude oheň nějakou dobu tiše doutnat na místě, kde ho nikdo neuvidí, jen aby pak mohl najednou s explozivní silou vtrhnout do celého domu a nenechat z něj nic než popel dřív, než se první lidé začnou shánět po kýblech s vodou. Dovednost "Žhářství" vás naučí rozličným způsobům, jak rozdělat oheň, poučí vás o tom, co všechno a za jakých podmínek hoří a s jeho pomocí budete schopni zakládat takové požáry, které budou dělat přesně to co chcete, hořet tak dlouho, jak chcete a hořet pouze přesně tam, kde chcete.

Úspěchové hodnoty jsou prakticky jen obdobou hodnot dovednosti "Sabotáž/Demolice".

Na závěr bych ještě chtěl zdůvodnit pár rozhodnutí, ke kterým jsem v průběhu tvorby této dovednosti dospěl:

1. Dovednost je "teoretická" - nevyjadřuje praktickou schopnost něco ničit, ale schopnost vymyslet, co je k dosažení daného cíle potřeba. Z téhož důvodu také nezahrnuje žádná pravidla pro vlastní provedení. Pro tyto účely přirovnávám tuto dovednost k dovednosti "Stavitelství" v následujícím příkladě:

Stavitel Karel navrhne plány domu, při jejich návrhu mu padne TÚ a byl by to dokonalý domeček, se kterým by byl zákazník dozajista spokojený. Jenomže na stavbě se podílel i zedník Franta a tesař Pepa, a oba měli na hody fatální smůlu - zde PJ projevil trochu kreativity a rozhodl se, že se jejich chyby projeví v ten nejméně vhodný okamžik, takže zpočátku vše vypadalo dobře - až do chvíle, kdy se na dům přijel podívat zákazník. Sotva kolem projel jeho kočár, praskly trámy držící střechu. To nevydržely odfláknuté zdi a celý domeček se zhroutil...

2. Dovednost nijak neovlivňuje "Sabotáž" - schopnost Siccovy výkonné sítě z PPE.

- Siccova schopnost "Sabotáž" je podle mého schopností pro hry s poněkud větším měřítkem - pro hry hrané dle ekonomického modelu "PPE-Svět". V tradičním DrD jak ho asi většina lidí zná na tuhle schopnost příliš často řada nepřijde (Nehledě na to, že pro tažení klasického typu nebývá Sicco příliš vhodná postava).

3. Dovednost nijak nezohledňuje "Hradní životy" a další podobné vlastnosti staveb podle modelu "PPE-Svět".

- Opět je tomu tak z toho důvodu, že je to podle mého vhodnější pro tažení "klasického typu", kdy se PJ pravděpodobně nezabývá tím, že by si hrad (apod.) nakreslil pomocí ztrojúhelníčkovaného hexového papíru a místo toho postavám hrad nějak popíše.

----------------------

Credits:

  • Writer: UnknowN
  • Corrections: Word
  • Special Thanks To: Andowero ; Fafrin Vok atd. ; Corwin45A (za pomoc a názory v dílně)
Přidáno: 2010-01-20 23:52:17