Dračí Doupě [ http://www.dracidoupe.cz ]
Rubrika: Dovednosti
  
  

Znalost kultury (...)

Autor:UnknowN
Počet hvězdiček: 4
Vlastnost: Inteligence
Obtížnost: Střední
Ověřování: Při pokusu o interpretaci kulturního elementu či o adekvátní reakci na nějaký kulturní úkon apod.
Totální úspěch:

Postava ví naprosto přesně, o co jde / jaká má být odpovídající reakce.

Úspěch:

Postava přibližně ví, o co jde / jaká má být odpovídající reakce.

Neúspěch:

Postava neví a vůbec nechápe o co jde / co má dělat (neudělá nic a bude zmateně koukat). Narazí na kulturní bariéru.

Fatální neúspěch:

Postava si to vyloží zcela obráceně, zareaguje krajně nevhodně. Kulturní bariéru vezme ztečí.

Popis:

Jedná se o dovednost reprezentující znalosti dané kultury (sem se kromě kultur jednotlivých národů počítají třeba i kultury nějakých specifických společenstev, sekt, apod.), přičemž pro každou kulturu se tato dovednost počítá zvlášť, podobně jako u jazyků (např.: "Znalost kultury trpaslíků z Ledových Hor", "Znalost kultury elfů z Černého Hvozdu"...).

Mezi kulturní znalosti se počítají zvyklosti, různé slavnosti, obřady, symbolika, společenská tabu apod.

Krásný příklad - Duna od Franka Herberta a Fremeni.

Fremen se postavě podívá zpříma do očí, a pak před ní plivne na zem, načež se otočí a odejde.

TÚ: "Fremeni si nadevšeho cení vody. To že tenhle chlapík kvůli mě takhle trochu vody vyplýtval, to je znamení úcty."

Ú: "Uh, co? No... Ale nemyslím, že to bylo nezdvořilé gesto... Mám poctit, že to bylo něco jako uctivá poklona, nebo něco takového..."

N: "He? Co to mělo být?"

FN: "Co si to dovoluje, takhle na mě plivat? Prase jedno nezdvořilý..."

-------------

CREDITS:

Writer: UnknowN

Corrections: UnknowN

Special thanks to: QuidoYáfet (Za inspiraci jeho dílem a za povolení k individuálnímu zveřejnění této alternativy)

Přidáno: 2009-12-01 21:51:20